Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinovaná antiemetická terapie při chemoterapii karcinomu plic

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 15.3.2016

Kombinovaná antiemetická terapie při chemoterapii karcinomu plic

S rostoucím počtem cyklů protinádorové terapie vzrůstá riziko nevolnosti a zvracení. Nedostatečná prevence emetických příhod má přitom negativní vliv na kvalitu života a také snižuje spolupráci pacienta. Studie publikovaná italskými autory se soustředila na účinnost palonosetronu, aprepitantu a dexamethasonu při silně emetogenní chemoterapii karcinomu plic.

Úvod

Zlatý standard v terapii lokálně pokročilých i metastatických karcinomů plic představují režimy na bázi cisplatiny. Ty však patří mezi vysoce emetogenní modality terapie, při jejichž užití dochází k rozvoji nauzey a zvracení ve více než 90 % případů. Antiemetická terapie je tak klíčovou složkou komplexního přístupu k onkologickým pacientům podstupujícím chemoterapii.

Palonosetron je silným a vysoce selektivním antagonistou receptorů 5-HT3 2. generace s dlouhým eliminačním poločasem (asi 40 hodin). Dexamethason je doporučen v prevenci opožděného zvracení, alternativou však mohou být také antagonisté receptorů 5-HT3. Aprepitant je vysoce selektivní antagonista neurokininových receptorů 1. Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost palonosetronu, aprepitantu a dexamethasonu při silně emetogenní chemoterapii karcinomu plic.

Metodika studie

Prospektivní multicentrické observační studie se zúčastnilo celkem 156 pacientů (120 mužů a 36 žen) dosud neléčených cytostatiky. Medián věku činil 64 let. V době diagnózy byl karcinom plic přítomen ve stadiu IV u 74,3 % pacientů. Účastníci studie podstoupili 4−6 cyklů silně emetogenní chemoterapie na bázi cisplatiny (75−100 mg/m2).

V den zahájení chemoterapie bylo pacientům před aplikací cytostatik intravenózně podáno 20 mg dexamethasonu, 0,25 mg palonosetronu a perorálně 125 mg aprepitantu. Druhý a třetí den léčebného cyklu bylo nemocným podáno 80 mg aprepitantu a 4 mg dexamethasonu. Účastníci studie si do deníku zapisovali všechny emetické příhody nebo užití záchranné medikace (metoklopramid, dexamethason).

Primárním cílem studie bylo dosažení kompletní odpovědi (stav bez zvracení a bez užití záchranné medikace) vždy v průběhu 5 dnů (0−120 hodin) po podání chemoterapie.

Výsledky studie

Většina pacientů dokončila všechny léčebné cykly (83,6 %). Sedm nemocných ukončilo studii kvůli progresi onemocnění, tři kvůli toxicitě chemoterapie.

Hodnoty kompletní odpovědi se pohybovaly od 74,4 % (první cyklus) po 82 % (šestý cyklus). U více než 60 % pacientů došlo k úplnému potlačení vzniku nauzey a zvracení během všech cyklů chemoterapie. V průběhu léčby nebyly hlášeny žádné závažné případy zvracení (> 6 zvracení/den nebo život ohrožující zvracení).

Antiemetická terapie byla dobře snášena, mezi nejčastější nežádoucí účinky patřila bolest hlavy (7,1 %) a zácpa (4,5 %).

Závěr

Kombinace palonosetronu, aprepitantu a dexamethasonu představuje účinnou antiemetickou profylaxi v průběhu všech cyklů silně emetogenní chemoterapie karcinomu plic.

(holi)

Zdroj: Longo F., Mansueto G., Lapadula V. et al. Combination of aprepitant, palonosetron and dexamethasone as antiemetic prophylaxis in lung cancer patients receiving multiple cycles of cisplatin-based chemotherapy. Int J Clin Pract 2012 Aug; 66 (8): 753−757; doi: 10.1111/j.1742-1241.2012.02969.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií

V prevenci a terapii nevolnosti a zvracení vyvolaných podáváním chemoterapie se nejčastěji používají kombinované režimy antiemetik. Mezinárodní klinická studie, které se zúčastnili také čeští pacienti, zhodnotila bezpečnost a účinnost fixní kombinace nového antiemetika netupitantu s palonosetronem u opakovaných cyklů chemoterapie.

Nová antiemetika v onkologii z pohledu klinického i ekonomického

Nová fixní dvojkombinace antiemetik netupitant/palonosetron může efektivně zlepšit management léčby pacientů s velkým rizikem nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií, a to jak z hlediska klinické účinnosti, tak i z ekonomického pohledu.

Palonosetron v prevenci nevolnosti a zvracení při chemoterapii karcinomu prsu a tlustého střeva

Palonosetron je silným a vysoce selektivním antagonistou receptorů 5-HT3 užívaným v současné době k prevenci nevolnosti a zvracení v rámci protinádorové chemoterapie. Studie publikovaná italskými autory potvrdila jeho účinnost při podávání středně emetogenní chemoterapie karcinomu prsu a tlustého střeva.Všechny novinky