Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace netupitantu s palonosetronem pomáhá v každé fázi chemoterapie

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 6.2.2017

Kombinace netupitantu s palonosetronem pomáhá v každé fázi chemoterapie

V časopisu Hospital Pharmacy, který každý měsíc publikuje přehledy schválených léčivých přípravků nebo léčiv v III. fázi klinického hodnocení, vyšla podrobná monografie přípravku Akynzeo.

Úvod

Akynzeo obsahuje fixní kombinaci netupitantu (antagonisty receptorů NK1) s palonosetronem (antagonistou receptorů 5-HT3). Přípravek je indikován v prevenci akutní a opožděné nauzey a zvracení spojenými s vysoce emetogenní (HEC) a středně emetogenní protinádorovou chemoterapií (MEC).

Studie účinnosti

Monografie přípravku uvádí přehled nejvýznamnějších klinických studií dokládajících účinnost fixní kombinace netupitantu a palonosetronu vč. stručného shrnutí cílů studií, jejich designu, výsledků, limitací a také např. financování.

Dobrým příkladem účinnosti může být např. multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze III publikovaná v roce 2014, která porovnávala účinky kombinace netupitant/palonosetron (NEPA) s dexamethasonem oproti kombinaci pouze palonosetronu s dexamethasonem. Studie se zúčastnilo 1450 pacientů, které čekala první léčba antracyklinovým cytostatikem a cyklofosfamidem. 98 % účastníků tvořily ženy a 97,5 % jich mělo karcinom prsu. První skupina užívala 300 mg netupitantu, 0,5 mg palonosetronu a 12 mg dexamethasonu, druhá užívala 0,5 mg palonosetronu a 20 mg dexamethasonu. 

Studie měla několik různých cílů. Zjištěno bylo, že:

  • Podíl pacientů s kompletní odpovědí (bez zvracení a nutnosti záchranné medikace) byl během opožděné fáze (25−120 hodin) 76,9 % ve skupině NEPA a 69,5 % ve 2. skupině (p = 0,001), během akutní fáze (0−24 hodin) 88,4 vs. 85,0 % (p = 0,047) a celkově během sledované rizikové doby (0−120 hodin) 74,3 vs. 66,6 % (p = 0,001).
  • Podíl pacientů s kompletní ochranou proti nauzei (tj. bez signifikantní nevolnosti) byl během akutní fáze 82,3 vs. 81,1 % (p = 0,528), během opožděné fáze 67,3 vs. 60,3 % (p = 0,005) a celkově během sledované doby 63,8 vs. 57,9 % (p = 0,02).
  • Podíl pacientů bez negativního dopadu nevolnosti a zvracení na jejich každodenní život byl podle dotazníku FLIE (Functional Living Index Emesis) 78,5 vs. 72,1 % (p = 0,005).
  • Z nežádoucích účinků byly ve srovnatelné míře v obou skupinách hlášeny bolesti hlavy a zácpa.

Lékové interakce

Z dalších souhrnů monografie uvádí mimo jiné přehled známých lékových interakcí fixní kombinace NEPA. Podstatné jsou především informace o kombinacích s léčivy běžně užívanými v onkologické praxi. Podávání netupitantu s dexamethasonem vyžaduje snížení dávky dexamethasonu, jelikož netupitant signifikantně zvyšuje cmax, AUC i biologický poločas dexamethasonu. Opatrnosti je třeba také při kombinaci s cytostatiky, která jsou metabolizována systémem CYP3A4 (taxany, etoposid, irinotekan, cyklofosfamid, vinka-alkaloidy aj.). NEPA může zvýšit systémovou expozici těmto cytostatikům a zvyšovat tak riziko nežádoucích účinků, neboť netupitant je inhibitor CYP3A4. Přesnější údaje z klinické praxe zatím nejsou známy, jedna studie však uvádí, že v případě kombinace NEPA s cyklofosfamidem se nezvyšuje míra nežádoucích účinků cytostatika (neutropenie, leukopenie, alopecie), a to po dobu minimálně 4 cyklů chemoterapie. 

Závěr

Klinické studie prokázaly, že kombinace NEPA signifikantně snižuje nauzeu, zvracení a nutnost záchranné medikace a zlepšuje kvalitu života pacientů ve všech fázích chemoterapie. Míra a charakter nežádoucích účinků jsou přijatelné a ani lékové interakce výrazně nekomplikují onkologickou léčbu. 

(lkt)

Zdroj: Cada D. J., Leonard J., Baker D. E. Netupitant/palonosetron. Hosp Pharm 2015; 50 (4): 310–325, doi: 10.1310/hpj5004-310.A4

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení

V roce 2016 byla publikována aktualizovaná, na důkazech založená doporučení MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer / European Society for Medical Oncology) pro profylaxi nauzey a zvracení u dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií.

Vysoká účinnost a bezpečnost fixní kombinace NEPA u starších pacientů

Retrospektivní analýza bezpečnosti a účinnosti kombinace antiemetik NEPA v populaci pacientů starších 65 let byla publikována v listopadu 2016 v Journal of Geriatric Oncology. NEPA prokázala vysokou účinnost a snášenlivost i u pacientů s komorbiditami.

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu je účinná v prevenci nauzey a zvracení při opakovaných cyklech chemoterapie

Nedávno publikované výsledky prodloužení studie s perorální fixní kombinací netupitantu a palonosetronu (NEPA) prokázaly, že NEPA zmírňuje chemoterapií navozenou nauzeu a zvracení (CINV) lépe než samotný p. o. palonosetron nejen při prvním cyklu, ale i při 4 opakovaných cyklech chemoterapie.Všechny novinky