Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Jaká řešení máme pro onkologické pacienty anticipující nauzeu a zvracení?

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 28.3.2018

Jaká řešení máme pro onkologické pacienty anticipující nauzeu a zvracení?

Chemoterapie je spojená s řadou nežádoucích příznaků, z nichž nejhorší reputaci mezi pacienty mají nauzea a zvracení. Ty mívají za následek vznik psychogenní nauzey, která je obtížně řešitelná.

Anticipační nauzea a zvracení

Anticipační nauzea a zvracení je běžný problém onkologických pacientů. Jeho podkladem je obava z nevolnosti navozené chemoterapií. Akutní nebo zpožděná nauzea je obvyklým nežádoucím účinkem protirakovinné léčby, ale až 20 % pacientů ji zažívá ještě před tím, než jim jsou cytostatika poprvé podána. Až 30 % z nich pak zažívá tuto naučenou, psychologicky podmíněnou nauzeu před podáním 4. cyklu chemoterapie. Opakovaná léčba cytostatiky riziko jejího rozvoje zvyšuje.

Možnosti terapie

Anticipační nauzea typicky neodpovídá na antiemetickou léčbu. Vzhledem k její psychologické a behaviorální bázi však existuje možnost jejího ovlivnění psychofarmaky. Klinické studie potvrdily účinnost benzodiazepinů.

Razavi et al. provedli kontrolovanou studii, ve které srovnávali účinek alprazolamu (0,5−2 mg/den) a placeba u 57 žen s adjuvantní chemoterapií u časného stadia karcinomu prsu. Ve větvi s alprazolamem byl významně nižší výskyt anticipační nauzey (18 vs. 0 %; p = 0,038) a významně nižší konzumace hypnotik (19 vs. 0 %; p < 0,05), což hovoří ve prospěch alprazolamu.

V randomizované studii, jejíž výsledky publikovali Malik et al., byl podáván lorazepam nebo placebo jako přídavek k metoklopramidu, dexamethasonu a klemastinu u pacientů s chemoterapií obsahující vysokou dávkou cisplatiny. Lorazepam signifikantně redukoval incidenci jak anticipační nauzey a zvracení (p < 0,05), tak i akutního a zpožděného zvracení (p = 0,05 a p < 0,05). Ovšem léčba měla i své nežádoucí účinky, především sedaci a výpadky paměti, které byly patrné zejména u starších pacientů.

Dalšími adepty na léčbu anticipační nauzey jsou kanabinoidy, ale jejich nepříznivý bezpečnostní profil výrazně omezuje jejich přijetí do rutinní klinické praxe.

Anticipační příznaky lze ovlivnit i psychoterapeuticky, nejúčinnější metodou je behaviorální léčba. Psychoterapii je samozřejmě možné kombinovat s farmakologickou léčbou.

Hlavní opatření

Co je pro redukci rozvoje anticipačních symptomů i tlumení nauzey a zvracení indukovaného chemoterapií zásadní, je užívání doporučené antiemetické léčby. Pokrok ve farmakoterapii, zejména na poli antagonistů 5-HT3 a NK1, dramaticky zlepšil podmínky pro účinnou léčbu nauzey a zvracení při chemoterapii. Pro jejich racionální aplikaci jsou vypracovány guidelines, které se pravidelně aktualizují.

(pez)

Zdroj: Kamen C., Tejani M. A., Chandwani K. et al. Anticipatory nausea and vomiting due to chemotherapy. Eur J Pharmacol 2014; 722: 172−179, doi: 10.1016/j.ejphar.2013.09.071.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Existuje farmakogenetické pozadí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV)?

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení mohou mít taktéž genetické pozadí. Farmakogenetika této komplikace dosud nebyla zcela prozkoumaná, ale přinejmenším existuje několik kandidátních genů, jež by vliv mohly mít. Přinášíme stručný nástin oblastí, které jsou či mohou být zkoumány.

Postavení NEPA v antiemetické profylaxi

Nevolnost a zvracení v léčbě onkologických pacientů je multifaktoriální proces, na němž se podílí řada receptorů, a proto je obtížné najít vhodný léčivý přípravek k jejich ovlivnění. První dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem (NEPA) představuje možnost ovlivnění dvou hlavních signalizačních drah, jež jsou zodpovědné za tyto nepříjemné vedlejší účinky chemoterapie.

Aktualizace doporučení v prevenci nauzey a zvracení pro vícedenní a vysokodávkovou chemoterapii a průlomovou nauzeu a zvracení

V roce 2015 byla na setkání Mezinárodní asociace pro podpůrnou léčbu v chemoterapii (MASSC) ustavena komise expertů, která na základě publikovaných studií vypracovala aktualizaci posledních doporučení léčby chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Následující článek přináší přehled aktualizací pro léčbu průlomové CINV a CINV indukované vícedenní a vysokodávkovou chemoterapií.Všechny novinky