Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 13.1.2016

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií

V prevenci a terapii nevolnosti a zvracení vyvolaných podáváním chemoterapie se nejčastěji používají kombinované režimy antiemetik. Mezinárodní klinická studie, které se zúčastnili také čeští pacienti, zhodnotila bezpečnost a účinnost fixní kombinace nového antiemetika netupitantu s palonosetronem u opakovaných cyklů chemoterapie.

Netupitant je nové antiemetikum ze skupiny selektivních antagonistů NK1 receptoru. Jeho výhodou je velmi dlouhý biologický poločas (90 hodin). Fixní kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA), antagonistou serotoninových 5-HT3 receptorů, již dříve prokázala lepší účinek u jednoho cyklu vysoce nebo středně emetogenní chemoterapie než monoterapie palonosetronem.

Klinická studie III. fáze se zaměřila na hodnocení bezpečnosti a účinnosti NEPA u opakovaných cyklů chemoterapie. NEPA byla podávána v jednorázové dávce v den podání vysoce nebo středně emetogenní chemoterapie, kontrolní terapií byla třídenní aplikace aprepitantu s palonosetronem (APR). Obě dvě skupiny pacientů byly shodně léčeny dexametazonem (DEX), a to u vysoce emetogenní chemoterapie užívaným v den podání chemoterapie a po následující 3 dny a u středně emetogenní terapie jednorázovou dávkou DEX v den podání chemoterapie. Celkem se studie zúčastnilo 413 chemoterapií do té doby neléčených pacientů, kteří byli randomizováni k podání režimu NEPA (n = 309) nebo APR (n = 104). Bezpečnost léčby byla hodnocena na základě nahlášených nežádoucích účinků (NÚ), účinnost pomocí celkové terapeutické odpovědi (CR, complete response = žádné zvracení ani antiemetická rescue therapy).

Pacientům bylo podáno celkem 1961 cyklů chemoterapie, z čehož 76 % tvořila středně emetogenní a 24 % vysoce emetogenní léčba. Více než 75 % pacientů podstoupilo ≥ 4 cykly. Incidence a druh NÚ byly u obou terapeutických režimů srovnatelné. U pacientů, kteří byli léčeni NEPA, se jednalo nejčastěji o zácpu a bolesti hlavy. NÚ byly většinou mírné či středně závažné a jejich četnost se při opakovaném podání v dalších cyklech chemoterapie neměnila. Na základě hlášených NÚ a EKG bylo konstatováno, že léčba je z hlediska kardiovaskulárních NÚ bezpečná. Pacienti léčení NEPA dosáhli CR v 81 %, zatímco pacienti léčení APR v 76 %. Antiemetická účinnost obou kombinací zůstala při opakovaném podání zachována.

(jam)

Zdroj: Gralla R. J., Bosnjak S. M., Hontsa A. et al. A phase III study evaluating the safety and efficacy of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting over repeated cycles of chemotherapy. Ann Oncol 2014; 25 (7): 1333–1339; doi: 10.1093/annonc/mdu096.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová antiemetika v onkologii z pohledu klinického i ekonomického

Nová fixní dvojkombinace antiemetik netupitant/palonosetron může efektivně zlepšit management léčby pacientů s velkým rizikem nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií, a to jak z hlediska klinické účinnosti, tak i z ekonomického pohledu.

Palonosetron v prevenci nevolnosti a zvracení při chemoterapii karcinomu prsu a tlustého střeva

Palonosetron je silným a vysoce selektivním antagonistou receptorů 5-HT3 užívaným v současné době k prevenci nevolnosti a zvracení v rámci protinádorové chemoterapie. Studie publikovaná italskými autory potvrdila jeho účinnost při podávání středně emetogenní chemoterapie karcinomu prsu a tlustého střeva.

Palonosetron, aprepitant a dexamethason zmírňují nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií u pacientů s karcinomem žaludku

Nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií (CINV) jsou běžnými, ale obávanými nežádoucími účinky léčby cytostatiky. Jejich neadekvátní terapie může vést k dehydrataci, nutričnímu deficitu a minerálové dysbalanci, což významně narušuje kvalitu života pacientů, a může být i příčinou přerušení onkologické léčby.Všechny novinky