Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Chemoterapií indukovanou nauzeu a zvracení lze zvládnout s kombinací antiemetik

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 24.3.2016

Chemoterapií indukovanou nauzeu a zvracení lze zvládnout s kombinací antiemetik

Použití chemoterapeutik v onkologické léčbě je limitované jejich nežádoucími účinky. Mezi ty velmi běžné patří nauzea a zvracení, v jejichž moderním managementu hrají nezastupitelnou roli antagonisté receptoru 5-HT3, setrony. V případě, kdy léčba samotným setronem nedostačuje, je nyní na trhu dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem, vysoce selektivním antagonistou receptoru pro neurokinin-1.

Přípravek Akynzeo, obsahující tuto fixní kombinaci, je schválený v indikaci prevence akutní i pozdní nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií. Jeho použití se věnovala souhrnná práce publikovaná loni v časopisu Drugs.

Signifikantně vyšší odpověď na kombinovanou léčbu

Účinnost kombinace palonosetronu a netupitantu byla prokázána v klinické studii fáze II z roku 2014 uveřejněné v časopisu Annals of Oncology, která srovnávala jednorázové podávání obou látek se samotným palonosetronem během prvního cyklu vysoce emetogenní chemoterapie založené na cisplatině. Míra kompletní odpovědi byla ve skupině, jež dostávala kombinaci, signifikantně vyšší.

K podobným výsledkům došla také klinická studie fáze III uveřejněná ve stejném časopisu rovněž v roce 2014. V jejím rámci byla opět kombinace porovnávána s podáním pouze palonosetronu, tentokrát u nemocných se středně emetogenní chemoterapií založenou na antracyklinech a cyklofosfamidu. Kompletní odpovědi během pozdní fáze po aplikaci chemoterapeutik dosáhlo 76,9 % nemocných s palonosetronem/netupitantem, ale jen 69,5 % z těch, kteří užívali samotný palonosetron. Analogické výsledky přinesla analýza v akutní fázi. V této práci se navíc ukázalo, že lepší efekt netupitantu/palonosetronu přetrvává během opakovaných chemoterapeutických cyklů.

Výhody fixní kombinace

Kombinace obou látek je velmi dobře tolerována a není spojována s významnou kardiotoxicitou. Podávání netupitantu a palonosetronu ve fixní kombinaci pak přináší oproti volné kombinaci větší komfort pro nemocného a otevírá se tak potenciál pro zvýšení jeho adherence.

(ond)

Zdroj: Keating G. M. Netupitant/palonosetron: a review in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Drugs 2015 Dec; 75 (18): 2131−2141; doi: 10.1007/s40265-015-0512-9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace antiemetik netupitantu a palonosetronu významně tlumí akutní i opožděné zvracení indukované chemoterapií

Zvracení a nauzea indukované chemoterapií (chemotherapy-induced nausea and vomiting [CINV]) jsou obávanou komplikací podávání především středně nebo silně emetogenní protinádorové léčby a významně zhoršují kvalitu života nemocných. Zejména opožděné zvracení bývá obtížně farmakologicky ovlivnitelné. Nové výsledky klinických studií ukázaly, že časné i opožděné zvracení dobře odpovídá na podávání fixní kombinace netupitantu s palonosetronem.

Palonosetron v prevenci nauzey a zvracení u pacientů s Hodgkinovým lymfomem

Palonosetron je silným a vysoce selektivním antagonistou receptorů 5-HT3 užívaným v současné době k prevenci nevolnosti a zvracení v rámci protinádorové chemoterapie. Studie publikovaná italskými autory potvrdila jeho účinnost a bezpečnost při silně emetogenní chemoterapii Hodgkinovy choroby.

Kombinovaná antiemetická terapie při chemoterapii karcinomu plic

S rostoucím počtem cyklů protinádorové terapie vzrůstá riziko nevolnosti a zvracení. Nedostatečná prevence emetických příhod má přitom negativní vliv na kvalitu života a také snižuje spolupráci pacienta. Studie publikovaná italskými autory se soustředila na účinnost palonosetronu, aprepitantu a dexamethasonu při silně emetogenní chemoterapii karcinomu plic.Všechny novinky