Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Analýzy nákladové užitečnosti a dopadu na rozpočet při použití kombinace netupitant + palonosetron v profylaxi CINV

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 28.3.2018

Analýzy nákladové užitečnosti a dopadu na rozpočet při použití kombinace netupitant + palonosetron v profylaxi CINV

Antagonista receptoru NK1 netupitant a antagonista receptoru 5-HT3 2. generace palonosetron dohromady tvoří perorální fixní kombinaci (NEPA) s velmi dobrou účinností proti opožděnému zvracení a nevolnosti způsobeným emetogenní chemoterapií. Cílem práce italských autorů bylo vyhodnocení efektivity rozložení finančních zdrojů v rámci italského národního zdravotního systému při používání této fixní kombinace pro profylaxi nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií (CINV) a udržitelnost používání uvedené kombinace.

Metodika

Pro určení dopadu užívání NEPA na rozpočet italského národního zdravotního systému byl použit Markovův model. Srovnáván byl inkrementální poměr nákladové užitečnosti NEPA pro kombinace aprepitant (APR) + palonosetron (PALO), fosaprepitant (fAPR) + PALO, APR + ondansetron (ONDA), fAPR + ONDA u pacientů dostávajících vysoce emetogenní chemoterapii (HEC) a pro kombinace APR + PALO a fAPR + PALO u pacientů dostávajících středně emetogenní chemoterapii (MEC). Analýza počítala s 5letým časovým horizontem a zahrnovala kromě výše uvedených terapeutických schémat i léčbu samotným PALO (pro HEC i MEC). Srovnávány byly dvě situace možného vývoje: při užití NEPA v léčbě CINV a bez užití NEPA. 

Pro analýzu nákladové užitečnosti byl zohledněn 5denní časový horizont, který odpovídá fázím akutního a opožděného CINV. Přímé zdravotnické náklady zahrnovaly antiemetická léčiva a zvládání nežádoucích účinků a epizod CINV. Klinická data a informace o kvalitě života odkazovaly na dříve publikované práce. 

Primárním a sekundárním výstupem byly inkrementální náklady na parametr QALY (Quality Adjusted Life Year) a rozdílný ekonomický dopad dvou modelových situací z pohledu italského národního zdravotního systému.

Výsledky

NEPA je účinnější a levnější ve srovnání s APR + PALO (pro HEC a MEC), fAPR + PALO (pro HEC a MEC), APR + ONDA (pro HEC), fAPR + ONDA (pro HEC). Použití NEPA by pro italský národní zdravotní systém znamenalo úsporu 63,7 milionu € během 5 let (42,7 milionu € u pacientů s HEC a 20,9 milionu € u MEC).

Závěr

Využití fixní kombinace NEPA umožňuje zefektivnit alokaci finančních zdrojů ve zdravotnictví. Úspora je navíc udržitelná a vede ke snížení nákladů oproti uvažované situaci, ve které se NEPA nepoužívá.

(mir)

Zdroj: Restelli U., Saibene G., Nardulli P. et al. Cost-utility and budget impact analyses of the use of NEPA for chemotherapy-induced nausea and vomiting prophylaxis in Italy. BMJ Open 2017; 7 (7): e015645, doi: 10.1136/bmjopen-2016-015645.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Existuje farmakogenetické pozadí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV)?

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení mohou mít taktéž genetické pozadí. Farmakogenetika této komplikace dosud nebyla zcela prozkoumaná, ale přinejmenším existuje několik kandidátních genů, jež by vliv mohly mít. Přinášíme stručný nástin oblastí, které jsou či mohou být zkoumány.

Postavení NEPA v antiemetické profylaxi

Nevolnost a zvracení v léčbě onkologických pacientů je multifaktoriální proces, na němž se podílí řada receptorů, a proto je obtížné najít vhodný léčivý přípravek k jejich ovlivnění. První dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem (NEPA) představuje možnost ovlivnění dvou hlavních signalizačních drah, jež jsou zodpovědné za tyto nepříjemné vedlejší účinky chemoterapie.

Aktualizace doporučení v prevenci nauzey a zvracení pro vícedenní a vysokodávkovou chemoterapii a průlomovou nauzeu a zvracení

V roce 2015 byla na setkání Mezinárodní asociace pro podpůrnou léčbu v chemoterapii (MASSC) ustavena komise expertů, která na základě publikovaných studií vypracovala aktualizaci posledních doporučení léčby chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Následující článek přináší přehled aktualizací pro léčbu průlomové CINV a CINV indukované vícedenní a vysokodávkovou chemoterapií.Všechny novinky