Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Anesteziologie a intenzivní medicína

Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?

Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?

Intenzivní medicína je obor, ve kterém výsledek léčby (outcome) závisí na mnoha faktorech. Pro posouzení vlivu jednotlivých intervencí na výsledek léčby je nezbytné ověření v...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Epidemiologie mimonemocniční náhlé zástavy oběhu v České republice – národní výsledky studie EuReCa ONE

Epidemiologie mimonemocniční náhlé zástavy oběhu v České republice – národní výsledky studie EuReCa ONE

Cíl studie: Epidemiologie mimonemocniční náhlé zástavy oběhu (OHCA) v České republice a v Evropě není přesně známá. Proto byla realizována mezinárodní epidemiologická studie...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
 
 
Statistika v biomedicínském výzkumu II

Statistika v biomedicínském výzkumu II

Článek se zabývá zpracováním a analýzou dat. Stručně jsou popsány základní popisné statistiky polohy a variability spojitých dat. Pozornost je věnována správnému výběru vhodných...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Vybrané aspekty mezioborové spolupráce na porodním sále

Vybrané aspekty mezioborové spolupráce na porodním sále

Sdělení přináší aktuální pohled Sekce pro porodnickou anestezii a analgezii ČSARIM (SPAA ČSARIM) na organizaci mezioborové spolupráce při poskytování anesteziologické péče na...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Pneumonie spojené se zdravotní péčí u pacientů v intenzivní péči – optimální nastavení iniciální empirické antimikrobiální terapie: výsledky multicentrické observační studie

Pneumonie spojené se zdravotní péčí u pacientů v intenzivní péči – optimální nastavení iniciální empirické antimikrobiální terapie: výsledky multicentrické observační studie

Cíl: Studie je zaměřena na získání recentních epidemiologických údajů o „Hospital Acquired Pneumonia (HAP)“ u pacientů v intenzivní péči pro určení vhodného postupu pro...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Energotrauma a ventilátorem indukované plicní poškození

Energotrauma a ventilátorem indukované plicní poškození

Ventilátorem indukované plicní poškození (VILI) je závažný stav vznikající na podkladě použití traumatizující umělé plicní ventilace (UPV). V současné literatuře je možné se...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Vztah citrátu podaného v transfuzních přípravcích a hladiny ionizovaného kalcia u kardiochirurgických pacientů

Vztah citrátu podaného v transfuzních přípravcích a hladiny ionizovaného kalcia u kardiochirurgických pacientů

Cíl studie: Cílem práce bylo zjistit, zda existuje korelace mezi dávkou podaného citrátu v transfuzních přípravcích a změnou ionizované kalcémie a detekovat výskyt perioperační...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Inhalační aplikace furosemidu - univerzální lék na dušnost?

Inhalační aplikace furosemidu - univerzální lék na dušnost?

Dušnost je závažný symptom vyžadující kauzální a/nebo paliativní řešení u řady akutních i chronických onemocnění. Ukazuje se, že inhalační aplikace furosemidu (IAF) má potenciál...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Dlouhodobá léčba opioidy a závislost

Dlouhodobá léčba opioidy a závislost

Chronická bolest je v současné době závažný společenský a zdravotnický problém. Nedostatečně léčená chronická bolest narušuje fyzické a psychické zdraví pacientů, vede k...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Trombofilní stavy v těhotenství

Trombofilní stavy v těhotenství

Zvýšené riziko hluboké žilní trombózy v těhotenství je dáno jak fyziologickými změnami během gravidity, tak přidruženými rizikovými faktory. Vrozené i získané trombofilní stavy...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
 
 
 
 
 
 
 

diskuze