Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Anesteziologie a intenzivní medicína

Anestezie a analgezie plodu při intervencích in utero

Anestezie a analgezie plodu při intervencích in utero

V roce 2012 bylo v České republice konstituováno první mezinárodně spolupracující Centrum fetální medicíny (CFM), které se specializuje na diagnostiku a léčbu závažných...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Endoteliální glykokalyx a tekutinová terapie v intenzivní a perioperační medicíně

Endoteliální glykokalyx a tekutinová terapie v intenzivní a perioperační medicíně

Endoteliální glykokalyx představuje klíčovou komponentu endoteliální bariéry na její intraluminální straně a má rozhodující úlohu při udržování vaskulární integrity za...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Kognitivní poruchy v perioperační a intenzivní péči

Kognitivní poruchy v perioperační a intenzivní péči

Kritické onemocnění i operační výkon představují významný zásah do integrity organismu, který může vést ke vzniku kognitivních poruch. Nejčastější manifestací bývají zmatenost...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Úspěšné použití methylenové modři u pacienta v refrakterním šoku na veno-arteriální extrakorporální membránové oxygenaci

Úspěšné použití methylenové modři u pacienta v refrakterním šoku na veno-arteriální extrakorporální membránové oxygenaci

Refrakterní cirkulační šok představuje u kriticky nemocných stav s vysokou mortalitou. Non-adrenergní vazopresory, mezi něž patří i methylenová modř, získávají stále na významu...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Echokardiografické vyšetření u akutního aortálního syndromu

Echokardiografické vyšetření u akutního aortálního syndromu

Akutní aortální syndromy jsou život ohrožující stavy vyžadující rychlou a přesnou diagnózu. Pro anesteziology a intenzivisty na resuscitačních odděleních a urgentních příjmech...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Bleskový úvod do anestezie v České republice 2016: dotazníková studie

Bleskový úvod do anestezie v České republice 2016: dotazníková studie

Cíl: Rapid sequence induction (RSI) jako soubor klinických postupů a opatření s cílem minimalizovat riziko aspirace a desaturace během úvodu do anestezie je součástí každodenní...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Aspirace žaludečního obsahu při použití supraglotické pomůcky i-gel – tři kazuistiky

Aspirace žaludečního obsahu při použití supraglotické pomůcky i-gel – tři kazuistiky

I-gel je supraglotická pomůcka druhé generace, která se používá k zajišťování dýchacích cest jak na operačním sále, tak i mimo něj. Její funkčnost a spolehlivost byla prokázána...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Úspěšné podání naloxonu v průběhu srdeční zástavy při porodní analgezii remifentanilem: kazuistika a retrospektivní audit

Úspěšné podání naloxonu v průběhu srdeční zástavy při porodní analgezii remifentanilem: kazuistika a retrospektivní audit

Cíl studie: Cílem předkládaného sdělení je upozornit na raritní závažnou komplikaci porodní analgezie remifentanilem, popsat její řešení a poskytnout obraz o účinnosti a...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Fibrilace síní u kriticky nemocných

Fibrilace síní u kriticky nemocných

S arytmiemi se u kriticky nemocných setkáváme velmi často a jejich výskyt může mít významný dopad na jejich klinický stav. Obvykle vyžadují komplexní léčebnou rozvahu a mnohdy i...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Předanestetické vyšetření s využitím mobilních komunikačních technologií − jsou naši pacienti připraveni?<br>Prospektivní observační multicentrická průřezová studie

Předanestetické vyšetření s využitím mobilních komunikačních technologií − jsou naši pacienti připraveni?
Prospektivní observační multicentrická průřezová studie

Cíl studie: Zjistit, kolik pacientů podstupujících předanestetické vyšetření (PAV) má chytrý telefon a jaký je podíl pacientů ochotných podstoupit PAV nebo jeho část s využitím...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články