Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Anesteziologie a intenzivní medicína

Aspirace žaludečního obsahu při použití supraglotické pomůcky i-gel – tři kazuistiky

Aspirace žaludečního obsahu při použití supraglotické pomůcky i-gel – tři kazuistiky

I-gel je supraglotická pomůcka druhé generace, která se používá k zajišťování dýchacích cest jak na operačním sále, tak i mimo něj. Její funkčnost a spolehlivost byla prokázána...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Úspěšné podání naloxonu v průběhu srdeční zástavy při porodní analgezii remifentanilem: kazuistika a retrospektivní audit

Úspěšné podání naloxonu v průběhu srdeční zástavy při porodní analgezii remifentanilem: kazuistika a retrospektivní audit

Cíl studie: Cílem předkládaného sdělení je upozornit na raritní závažnou komplikaci porodní analgezie remifentanilem, popsat její řešení a poskytnout obraz o účinnosti a...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Fibrilace síní u kriticky nemocných

Fibrilace síní u kriticky nemocných

S arytmiemi se u kriticky nemocných setkáváme velmi často a jejich výskyt může mít významný dopad na jejich klinický stav. Obvykle vyžadují komplexní léčebnou rozvahu a mnohdy i...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Předanestetické vyšetření s využitím mobilních komunikačních technologií − jsou naši pacienti připraveni?<br>Prospektivní observační multicentrická průřezová studie

Předanestetické vyšetření s využitím mobilních komunikačních technologií − jsou naši pacienti připraveni?
Prospektivní observační multicentrická průřezová studie

Cíl studie: Zjistit, kolik pacientů podstupujících předanestetické vyšetření (PAV) má chytrý telefon a jaký je podíl pacientů ochotných podstoupit PAV nebo jeho část s využitím...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Bleskový úvod do anestezie v České republice 2016: dotazníková studie

Bleskový úvod do anestezie v České republice 2016: dotazníková studie

Cíl: Rapid sequence induction (RSI) jako soubor klinických postupů a opatření s cílem minimalizovat riziko aspirace a desaturace během úvodu do anestezie je součástí každodenní...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?

Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?

Intenzivní medicína je obor, ve kterém výsledek léčby (outcome) závisí na mnoha faktorech. Pro posouzení vlivu jednotlivých intervencí na výsledek léčby je nezbytné ověření v...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Epidemiologie mimonemocniční náhlé zástavy oběhu v České republice – národní výsledky studie EuReCa ONE

Epidemiologie mimonemocniční náhlé zástavy oběhu v České republice – národní výsledky studie EuReCa ONE

Cíl studie: Epidemiologie mimonemocniční náhlé zástavy oběhu (OHCA) v České republice a v Evropě není přesně známá. Proto byla realizována mezinárodní epidemiologická studie...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Statistika v biomedicínském výzkumu II

Statistika v biomedicínském výzkumu II

Článek se zabývá zpracováním a analýzou dat. Stručně jsou popsány základní popisné statistiky polohy a variability spojitých dat. Pozornost je věnována správnému výběru vhodných...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Pneumonie spojené se zdravotní péčí u pacientů v intenzivní péči – optimální nastavení iniciální empirické antimikrobiální terapie: výsledky multicentrické observační studie

Pneumonie spojené se zdravotní péčí u pacientů v intenzivní péči – optimální nastavení iniciální empirické antimikrobiální terapie: výsledky multicentrické observační studie

Cíl: Studie je zaměřena na získání recentních epidemiologických údajů o „Hospital Acquired Pneumonia (HAP)“ u pacientů v intenzivní péči pro určení vhodného postupu pro...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Energotrauma a ventilátorem indukované plicní poškození

Energotrauma a ventilátorem indukované plicní poškození

Ventilátorem indukované plicní poškození (VILI) je závažný stav vznikající na podkladě použití traumatizující umělé plicní ventilace (UPV). V současné literatuře je možné se...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články