Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Anesteziologie a intenzivní medicína

Nejčastější komplikace po celkové anestezii z pohledu pacienta: dotazníková srovnávací studie 2007/2014

Nejčastější komplikace po celkové anestezii z pohledu pacienta: dotazníková srovnávací studie 2007/2014

Cíl studie: Pooperační komplikace nepříznivě ovlivňují pooperační stav, zvyšují morbiditu nemocných a prodlužují délku hospitalizace. Cílem práce je zjistit, které potíže se z...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Predikce odpovědi na podání tekutiny – tekutinová reaktivita

Predikce odpovědi na podání tekutiny – tekutinová reaktivita

Zhodnocení tekutinové reaktivity (anglicky fluid responsiveness) je jedním z důležitých postupů v rámci infuzní terapie u anestezovaných a kriticky nemocných. Pomocí řady testů...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
 
 
Akutní respirační selhání a echokardiografické vyšetření

Akutní respirační selhání a echokardiografické vyšetření

Akutní respirační selhání je jako jedna z nějčastějších příčin příjmu na oddělení intenzivní péče velmi často doprovázeno hemodynamickou nestabilitou. Zásadní otázkou je funkce...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Monitorování hloubky celkové anestezie

Monitorování hloubky celkové anestezie

Monitorování v rámci celkové anestezie (CA) můžeme rozdělit na monitorování jednotlivých složek CA (složka: hypnotická, analgetická a svalové relaxace) nebo na monitorování...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Kritická obstrukce dýchacích cest způsobená masou v mediastinu během celkové anestezie řešená pomocí ECMO a tracheobronchiálního stentu

Kritická obstrukce dýchacích cest způsobená masou v mediastinu během celkové anestezie řešená pomocí ECMO a tracheobronchiálního stentu

Akutní komprese trachey nebo velkých bronchů v průběhu celkové anestezie může vést velmi rychle k rozvoji život ohrožující hypoxie, pokud není ihned poskytnuta alternativní...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Statistika v biomedicínském výzkumu I

Statistika v biomedicínském výzkumu I

Užívání statistiky v medicínské praxi je stále běžnější. Velký zájem je věnován zdravotnickým statistikám, auditům, počtu výskytu nových případů onemocnění (např. AIDS) a tak...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Manažment septickej diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie pomocou antitrombínu a heparínu a význam tromboelastometrie v diagnostike heparínovej rezistencie

Manažment septickej diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie pomocou antitrombínu a heparínu a význam tromboelastometrie v diagnostike heparínovej rezistencie

Ťažký septický stav je často sprevádzaný prítomnosťou diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie (DIK) a multiorgánovou dysfunkciou. Pre tento syndróm je charakteristická...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Blokáda druhé a třetí větve trigeminu s ultrazvukovou asistencí u geriatrických pacientů

Blokáda druhé a třetí větve trigeminu s ultrazvukovou asistencí u geriatrických pacientů

Práce popisuje techniku blokády druhé a třetí větve trigeminu s asistencí ultrazvuku pro operační výkony na tváři u geriatrických pacientů. Na chirurgické klinice Masarykovo...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Regionální anestezie a léky ovlivňující hemokoagulaci – co přináší nejnovější doporučení?

Regionální anestezie a léky ovlivňující hemokoagulaci – co přináší nejnovější doporučení?

Provádění regionální anestezie u pacientů na antikoagulační nebo antiagregační terapii s sebou nese zvýšené riziko krvácivých komplikací. Nejzávažnější komplikaci představuje...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Trombofilní stavy v těhotenství

Trombofilní stavy v těhotenství

Zvýšené riziko hluboké žilní trombózy v těhotenství je dáno jak fyziologickými změnami během gravidity, tak přidruženými rizikovými faktory. Vrozené i získané trombofilní stavy...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
 
 
 
 
 
 
 

diskuze