Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Anesteziologie a intenzivní medicína

Anafylaktická reakce po podání sugammadexu při vyvádění z anestezie

Anafylaktická reakce po podání sugammadexu při vyvádění z anestezie

Možnost rychlého a předvídatelného zrušení neuromuskulární blokády navozené rokuroniem či vekuroniem vede ke stále častějšímu použití sugammadexu v klinické praxi. Jeví se jako...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Účinek noční směny/služby na repolarizaci srdce u sester a lékařů (studie EQUINDOC)

Účinek noční směny/služby na repolarizaci srdce u sester a lékařů (studie EQUINDOC)

Cíl studie: Ověřit, zda nedostatek spánku jako stresor navozený noční směnou/službou u zdravotníků pracujících na resuscitačním oddělení prodlouží QT interval a změní hodnotu...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
 
 
Hluboká žilní trombóza a plicní embolie v těhotenství

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie v těhotenství

Plicní embolie je v současnosti ve vyspělých zemích nejčastější příčinou mateřské mortality. Během gravidity je samotné riziko hluboké žilní trombózy zvýšeno 5–7krát a narůstá...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Inhalační aplikace furosemidu - univerzální lék na dušnost?

Inhalační aplikace furosemidu - univerzální lék na dušnost?

Dušnost je závažný symptom vyžadující kauzální a/nebo paliativní řešení u řady akutních i chronických onemocnění. Ukazuje se, že inhalační aplikace furosemidu (IAF) má potenciál...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Dlouhodobá léčba opioidy a závislost

Dlouhodobá léčba opioidy a závislost

Chronická bolest je v současné době závažný společenský a zdravotnický problém. Nedostatečně léčená chronická bolest narušuje fyzické a psychické zdraví pacientů, vede k...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Vztah citrátu podaného v transfuzních přípravcích a hladiny ionizovaného kalcia u kardiochirurgických pacientů

Vztah citrátu podaného v transfuzních přípravcích a hladiny ionizovaného kalcia u kardiochirurgických pacientů

Cíl studie: Cílem práce bylo zjistit, zda existuje korelace mezi dávkou podaného citrátu v transfuzních přípravcích a změnou ionizované kalcémie a detekovat výskyt perioperační...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Nejčastější komplikace po celkové anestezii z pohledu pacienta: dotazníková srovnávací studie 2007/2014

Nejčastější komplikace po celkové anestezii z pohledu pacienta: dotazníková srovnávací studie 2007/2014

Cíl studie: Pooperační komplikace nepříznivě ovlivňují pooperační stav, zvyšují morbiditu nemocných a prodlužují délku hospitalizace. Cílem práce je zjistit, které potíže se z...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Predikce odpovědi na podání tekutiny – tekutinová reaktivita

Predikce odpovědi na podání tekutiny – tekutinová reaktivita

Zhodnocení tekutinové reaktivity (anglicky fluid responsiveness) je jedním z důležitých postupů v rámci infuzní terapie u anestezovaných a kriticky nemocných. Pomocí řady testů...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Akutní respirační selhání a echokardiografické vyšetření

Akutní respirační selhání a echokardiografické vyšetření

Akutní respirační selhání je jako jedna z nějčastějších příčin příjmu na oddělení intenzivní péče velmi často doprovázeno hemodynamickou nestabilitou. Zásadní otázkou je funkce...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Trombofilní stavy v těhotenství

Trombofilní stavy v těhotenství

Zvýšené riziko hluboké žilní trombózy v těhotenství je dáno jak fyziologickými změnami během gravidity, tak přidruženými rizikovými faktory. Vrozené i získané trombofilní stavy...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
 
 
 
 
 
 
 

diskuze