Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Anesteziologie a intenzivní medicína

Kritická obstrukce dýchacích cest způsobená masou v mediastinu během celkové anestezie řešená pomocí ECMO a tracheobronchiálního stentu

Kritická obstrukce dýchacích cest způsobená masou v mediastinu během celkové anestezie řešená pomocí ECMO a tracheobronchiálního stentu

Akutní komprese trachey nebo velkých bronchů v průběhu celkové anestezie může vést velmi rychle k rozvoji život ohrožující hypoxie, pokud není ihned poskytnuta alternativní...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Statistika v biomedicínském výzkumu I

Statistika v biomedicínském výzkumu I

Užívání statistiky v medicínské praxi je stále běžnější. Velký zájem je věnován zdravotnickým statistikám, auditům, počtu výskytu nových případů onemocnění (např. AIDS) a tak...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
 
 
Manažment septickej diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie pomocou antitrombínu a heparínu a význam tromboelastometrie v diagnostike heparínovej rezistencie

Manažment septickej diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie pomocou antitrombínu a heparínu a význam tromboelastometrie v diagnostike heparínovej rezistencie

Ťažký septický stav je často sprevádzaný prítomnosťou diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie (DIK) a multiorgánovou dysfunkciou. Pre tento syndróm je charakteristická...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Blokáda druhé a třetí větve trigeminu s ultrazvukovou asistencí u geriatrických pacientů

Blokáda druhé a třetí větve trigeminu s ultrazvukovou asistencí u geriatrických pacientů

Práce popisuje techniku blokády druhé a třetí větve trigeminu s asistencí ultrazvuku pro operační výkony na tváři u geriatrických pacientů.Na chirurgické klinice Masarykovo...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Regionální anestezie a léky ovlivňující hemokoagulaci – co přináší nejnovější doporučení?

Regionální anestezie a léky ovlivňující hemokoagulaci – co přináší nejnovější doporučení?

Provádění regionální anestezie u pacientů na antikoagulační nebo antiagregační terapii s sebou nese zvýšené riziko krvácivých komplikací. Nejzávažnější komplikaci představuje...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Trombofilní stavy v těhotenství

Trombofilní stavy v těhotenství

Zvýšené riziko hluboké žilní trombózy v těhotenství je dáno jak fyziologickými změnami během gravidity, tak přidruženými rizikovými faktory. Vrozené i získané trombofilní stavy...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Monitorování hloubky celkové anestezie

Monitorování hloubky celkové anestezie

Monitorování v rámci celkové anestezie (CA) můžeme rozdělit na monitorování jednotlivých složek CA (složka: hypnotická, analgetická a svalové relaxace) nebo na monitorování...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Echokardiografie u akutních koronárních syndromů

Echokardiografie u akutních koronárních syndromů

Echokardiografie představuje neinvazivní diagnostickou metodu, která poskytuje cenné informace o funkci srdce a oběhového systému. Pomáhá v diagnostice akutního koronárního...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Aprotinin v kardiochirurgii – přehodnocení rizik?

Aprotinin v kardiochirurgii – přehodnocení rizik?

Článek popisuje historii uvedení aprotininu do kardiochirurgické klinické praxe, zabývá se okolnostmi jeho stažení z celosvětového lékového trhu na základě výsledků studie BART...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2016

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Hypotenze po úvodu do celkové anestezie: prevalence, význam, rizikové faktory a možnosti prevence

Hypotenze po úvodu do celkové anestezie: prevalence, význam, rizikové faktory a možnosti prevence

Hypotenze po úvodu do celkové anestezie (CA) je každodenním problémem anesteziologické praxe. Cílem tohoto přehledového článku je shrnutí informací z literatury věnující se této...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2016

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
 
 
 
 
 
 
 

diskuze