Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Anesteziologie a intenzivní medicína

Anestezie v Rakousko-Uhersku během I. světové války a po vzniku samostatného československého státu<br>Část IV – Celková anestezie I

Anestezie v Rakousko-Uhersku během I. světové války a po vzniku samostatného československého státu
Část IV – Celková anestezie I

Autoři představují komentovanou část učebnice chirurgie z roku 1921, její první vydání jako učební text je z roku 1917. Úvodní část této historické publikace se věnuje...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Vybrané aspekty péče o dárce orgánů s mozkovou smrtí

Vybrané aspekty péče o dárce orgánů s mozkovou smrtí

Transplantační medicína zaznamenává v posledních letech nebývalý rozvoj, počet nemocných léčených orgánovou transplantací setrvale narůstá. Dárcovský program je pak úhelným...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Vztah variability srdeční frekvence a perioperační systémové zánětlivé odpovědi

Vztah variability srdeční frekvence a perioperační systémové zánětlivé odpovědi

Cíl studie: Kolorektální resekce významně ovlivňují homeostázu organismu. Cílem práce bylo zjistit, zda předoperačně měřená variabilita srdeční frekvence (heart rate variability...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Srovnání monitorace srdečního výdeje metodou „Pulse wave transit time“ a analýzou arteriální křivky

Srovnání monitorace srdečního výdeje metodou „Pulse wave transit time“ a analýzou arteriální křivky

Cíl studie: Cílem naší studie bylo porovnat neinvazivní monitoraci pomocí esCCO (monitor Vismo od firmy NihonKohden) s monitorací LiDCOrapid, na našem pracovišti rutinně...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Dospělý onkologický nemocný v intenzivní péči <br>Je již čas říci „ano, zvážíme to“ než říkat „ne“?!

Dospělý onkologický nemocný v intenzivní péči
Je již čas říci „ano, zvážíme to“ než říkat „ne“?!

Spolu s rostoucí incidencí nádorových onemocnění, rozšiřujícími se možnostmi léčby a zlepšením jejich přežívání je na jednotky intenzivní péče a/nebo anesteziologicko...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Ultrazvukově asistovaná infraklavikulární pokračující blokáda brachiálního plexu

Ultrazvukově asistovaná infraklavikulární pokračující blokáda brachiálního plexu

V článku je popsána inovovaná metoda aplikace katétru pro pokračující blokádu brachiálního plexu. Kombinace vizualizace brachiálního plexu ze supraklavikulárního přístupu s...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Srdce jako zdroj systémových embolizací

Srdce jako zdroj systémových embolizací

Systémová embolizace z oblasti srdečních oddílů a aorty má za následek závažnou mortalitu a morbiditu. Je příčinou přibližně jedné třetiny všech ischemických cévních mozkových...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
TotalTrack VLM – nová pomůcka pro obtížné zajištění dýchacích cest

TotalTrack VLM – nová pomůcka pro obtížné zajištění dýchacích cest

TotalTrack VLM je nová pomůcka k zajištění průchodnosti dýchacích cest u pacientů s předpokládanou obtížnou intubací. Jedná se o intubační laryngeální masku druhé generace...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 6/2017

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
Endoteliální glykokalyx a tekutinová terapie v intenzivní a perioperační medicíně

Endoteliální glykokalyx a tekutinová terapie v intenzivní a perioperační medicíně

Endoteliální glykokalyx představuje klíčovou komponentu endoteliální bariéry na její intraluminální straně a má rozhodující úlohu při udržování vaskulární integrity za...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Kognitivní poruchy v perioperační a intenzivní péči

Kognitivní poruchy v perioperační a intenzivní péči

Kritické onemocnění i operační výkon představují významný zásah do integrity organismu, který může vést ke vzniku kognitivních poruch. Nejčastější manifestací bývají zmatenost...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články