Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Acta chirurgiae plasticae

MIKROMYCETÁRNÍ INFEKCE U PACIENTŮ S TERMICKÝM TRAUMATEM

MIKROMYCETÁRNÍ INFEKCE U PACIENTŮ S TERMICKÝM TRAUMATEM

Cíl: Stanovit základní epidemiologické ukazatele u popálených pacientů s mikromycetární infekcí. Identifikovat nejdůležitější mikromycety u popálených pacientů.Materiál a...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2017

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
MIKRONEEDLING – FORMA KOLAGEN INDUKČNÍ TERAPIE JIZEV – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

MIKRONEEDLING – FORMA KOLAGEN INDUKČNÍ TERAPIE JIZEV – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Východiska: Mikroneedling (perkutánní kolagen indukční terapie) je nová perspektivní miniinvazivní metoda léčby alterací kůže různé etiologie včetně jizev po popálení. Od roku...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2017

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
OPERAČNÍ LÉČBA HLUBOKÝCH POPÁLENIN METODOU MEEK MIKROGRAFTINGU V POPÁLENINOVÉM CENTRU FN OSTRAVA

OPERAČNÍ LÉČBA HLUBOKÝCH POPÁLENIN METODOU MEEK MIKROGRAFTINGU V POPÁLENINOVÉM CENTRU FN OSTRAVA

Východiska: Předpokladem úspěšné léčby rozsáhlého popáleninového úrazu je časná nekrektomie a kožní autotransplantace, limitujícím faktorem je nedostatek odběrových ploch...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2017

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
NAŠE ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM 40% KYSELINY BENZOOVÉ PŘI NEKREKTOMII U HLUBOKÝCH POPÁLENIN

NAŠE ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM 40% KYSELINY BENZOOVÉ PŘI NEKREKTOMII U HLUBOKÝCH POPÁLENIN

Východiska: Na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno je metoda chemické nekrektomie pomocí 40% kyseliny benzoové používána k léčbě hlubokých popálenin extenzivně...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2017

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
LIPOMODELACE - ÚČINNÁ TECHNIKA KOREKCE VÝVOJOVÝCH VAD PRSU

LIPOMODELACE - ÚČINNÁ TECHNIKA KOREKCE VÝVOJOVÝCH VAD PRSU

Mezi standardně používané techniky při korekci vrozených vývojových vad prsu spojených s hypoplazií nebo aplazií mléčné žlázy patří použití tkáňových expandérů, silikonových...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: popáleninová medicína ortopedie chirurgie plastická traumatologie
REKONSTRUKCE ROZSÁHLÝCH TVÁŘOVÝCH A ORBITÁLNÍCH DEFEKTŮ KOMBINACÍ PŘENOSU VOLNÉHO LALOKU A KRANIOFACIÁLNÍ EPITÉZY

REKONSTRUKCE ROZSÁHLÝCH TVÁŘOVÝCH A ORBITÁLNÍCH DEFEKTŮ KOMBINACÍ PŘENOSU VOLNÉHO LALOKU A KRANIOFACIÁLNÍ EPITÉZY

Cílem rekonstrukce rozsáhlých obličejových defektů je uspokojivé obnovení funkční a estetické integrity obličeje. Autologní rekonstrukce složitých obličejových podjednotek (nos...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S NOVOU METODOU PREPARACE DIEAP LALOKU

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S NOVOU METODOU PREPARACE DIEAP LALOKU

Východiska: Břišní tkáň je ideální zdroj pro autologní rekonstrukci prsu. V této práci navrhujeme nový přístup pro intramuskulární disekci DIEP laloku.Metody: Celkem 84 žen...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: traumatologie popáleninová medicína chirurgie plastická ortopedie
3D DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ: SPOLEHLIVÁ, NEINVAZIVNÍ A CENOVĚ EFEKTIVNÍ METODA PRO PŘEDOPERAČNÍ HODNOCENÍ PERFORÁTORŮ U DIEP LALOKU

3D DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ: SPOLEHLIVÁ, NEINVAZIVNÍ A CENOVĚ EFEKTIVNÍ METODA PRO PŘEDOPERAČNÍ HODNOCENÍ PERFORÁTORŮ U DIEP LALOKU

Východiska: Předoperační mapování perforátorů je důležitý krok při autologní rekonstrukci prsu, který umožňuje bezpečnější, předvídatelnou a časově kratší preparaci laloku. I...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
ALOTRANPSLANTACE TRACHEY A REGENERACE

ALOTRANPSLANTACE TRACHEY A REGENERACE

Benigní a maligní obstrukce průdušnice způsobují signifikantní morbiditu a mortalitu. Při dlouhotrvajícím používání arteficiálních náhrad vzduchových cest stoupá riziko...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
POUŽITÍ OSTEOTOMIE U POTRAUMATICKÉ DEFORMITY PŘEDNÍ STĚNY FRONTÁLNÍHO SINU. KAZUISTIKA

POUŽITÍ OSTEOTOMIE U POTRAUMATICKÉ DEFORMITY PŘEDNÍ STĚNY FRONTÁLNÍHO SINU. KAZUISTIKA

Poúrazovou deformaci přední stěny frontální sinu můžeme řešit různými způsoby. Běžnou metodou je využití některého typu implantátu. V našem případě jsme provedli osteotomii a...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie

Kreditovaný kurz

 

Moderní léčba osteoporózy

Autor kurzu: MUDr. Dana Michalská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články