Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Acta chirurgiae plasticae

LIPOMODELACE - ÚČINNÁ TECHNIKA KOREKCE VÝVOJOVÝCH VAD PRSU

LIPOMODELACE - ÚČINNÁ TECHNIKA KOREKCE VÝVOJOVÝCH VAD PRSU

Mezi standardně používané techniky při korekci vrozených vývojových vad prsu spojených s hypoplazií nebo aplazií mléčné žlázy patří použití tkáňových expandérů, silikonových...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: popáleninová medicína ortopedie chirurgie plastická traumatologie
REKONSTRUKCE ROZSÁHLÝCH TVÁŘOVÝCH A ORBITÁLNÍCH DEFEKTŮ KOMBINACÍ PŘENOSU VOLNÉHO LALOKU A KRANIOFACIÁLNÍ EPITÉZY

REKONSTRUKCE ROZSÁHLÝCH TVÁŘOVÝCH A ORBITÁLNÍCH DEFEKTŮ KOMBINACÍ PŘENOSU VOLNÉHO LALOKU A KRANIOFACIÁLNÍ EPITÉZY

Cílem rekonstrukce rozsáhlých obličejových defektů je uspokojivé obnovení funkční a estetické integrity obličeje. Autologní rekonstrukce složitých obličejových podjednotek (nos...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
 
 
PORANĚNÍ OČNÍHO VÍČKA S ČÁSTEČNOU ZTRÁTOU. KAZUISTIKA

PORANĚNÍ OČNÍHO VÍČKA S ČÁSTEČNOU ZTRÁTOU. KAZUISTIKA

Při ztrátovém poranění horního víčka má jeho rekonstrukce zásadní význam pro ochranu rohovky a bulbu. V závislosti na velikosti a lokalizaci defektu můžeme zvolit nejvhodnější...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S NOVOU METODOU PREPARACE DIEAP LALOKU

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S NOVOU METODOU PREPARACE DIEAP LALOKU

Východiska: Břišní tkáň je ideální zdroj pro autologní rekonstrukci prsu. V této práci navrhujeme nový přístup pro intramuskulární disekci DIEP laloku.Metody: Celkem 84 žen...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: ortopedie chirurgie plastická popáleninová medicína traumatologie
3D DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ: SPOLEHLIVÁ, NEINVAZIVNÍ A CENOVĚ EFEKTIVNÍ METODA PRO PŘEDOPERAČNÍ HODNOCENÍ PERFORÁTORŮ U DIEP LALOKU

3D DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ: SPOLEHLIVÁ, NEINVAZIVNÍ A CENOVĚ EFEKTIVNÍ METODA PRO PŘEDOPERAČNÍ HODNOCENÍ PERFORÁTORŮ U DIEP LALOKU

Východiska: Předoperační mapování perforátorů je důležitý krok při autologní rekonstrukci prsu, který umožňuje bezpečnější, předvídatelnou a časově kratší preparaci laloku. I...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
NUMERICKÉ HODNOCENÍ JIZVY 
PO REKONSTRUKCI PRSTU BŘIŠNÍM POSUVNÝM LALOKEM

NUMERICKÉ HODNOCENÍ JIZVY 
PO REKONSTRUKCI PRSTU BŘIŠNÍM POSUVNÝM LALOKEM

Východiska. Léčba karcinomu prsu se v posledním desetiletí významně rozvíjela, nicméně stále zůstává významným sociálním i ekonomickým problémem na celém světě. Volba...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
ALOTRANPSLANTACE TRACHEY A REGENERACE

ALOTRANPSLANTACE TRACHEY A REGENERACE

Benigní a maligní obstrukce průdušnice způsobují signifikantní morbiditu a mortalitu. Při dlouhotrvajícím používání arteficiálních náhrad vzduchových cest stoupá riziko...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
POUŽITÍ OSTEOTOMIE U POTRAUMATICKÉ DEFORMITY PŘEDNÍ STĚNY FRONTÁLNÍHO SINU. KAZUISTIKA

POUŽITÍ OSTEOTOMIE U POTRAUMATICKÉ DEFORMITY PŘEDNÍ STĚNY FRONTÁLNÍHO SINU. KAZUISTIKA

Poúrazovou deformaci přední stěny frontální sinu můžeme řešit různými způsoby. Běžnou metodou je využití některého typu implantátu. V našem případě jsme provedli osteotomii a...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
JE NETRAUMATICKÁ DYSTROFIE NEHTU POUZE DŮSLEDEK CHRONICKÉ ONYCHOMYKÓZY? ONYCHOMATRIKOM. KAZUISTIKA

JE NETRAUMATICKÁ DYSTROFIE NEHTU POUZE DŮSLEDEK CHRONICKÉ ONYCHOMYKÓZY? ONYCHOMATRIKOM. KAZUISTIKA

Onychomatrikom je vzácný benigní fibroepiteliální tumor, který vychází z nehtové matrix a může postihovat nehtové lůžko prstů na nohou a rukou. Onychomatrikom může představovat...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2016

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
ZHODNOCENÍ KOMPLIKACÍ PO ENDOSKOPICKY ASISTOVANÉ OTEVŘENÉ REPOZICI A INTERNÍ FIXACI JEDNOSTRANNÉ ZLOMENINY KLOUBNÍHO VÝBĚŽKU DOLNÍ ČELISTI. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA 2010–2015

ZHODNOCENÍ KOMPLIKACÍ PO ENDOSKOPICKY ASISTOVANÉ OTEVŘENÉ REPOZICI A INTERNÍ FIXACI JEDNOSTRANNÉ ZLOMENINY KLOUBNÍHO VÝBĚŽKU DOLNÍ ČELISTI. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA 2010–2015

Východiska. Autoři prezentují zkušenost s endoskopicky asistovanou otevřenou repozicí a interní fixací zlomenin kloubního výběžku dolní čelisti. Své výsledky demonstrují v...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2016

Specializace: traumatologie popáleninová medicína ortopedie chirurgie plastická
 
 
 
 
 
 
 

diskuze