′ UROPATOLOGIE


Published in: Čes.-slov. Patol., 56, 2020, No. 4, p. 187
Category: MONITOR

… blíží se nová WHO klasifikace nádorů urogenitálního traktu

Patologie urogenitálního traktu (GU) patří mezi nejrychleji se rozvíjející oblasti lidské patologie. Podobně jako např. v klasifikaci nádorů měkkých tkání, i zde stále větší prostor dostává molekulární genetika, jako integrální součást diagnostického procesu. Čistě molekulárně-genetický pohled na klasifikaci nádorů GU je však vzdálen od každodenní rutinní praxe a nereflektuje ani potřeby, respektive možnosti klinického využití.

V GU patologii vždy nově vznikající WHO klasifikaci předchází zvýšená aktivita odborných společností. V GU patologii jsou v současné době 2 velké odborné společnosti: ISUP (International Society of Urogenital Pathology) a GUPS (Genitourinary Pathology Society). V rámci amerického kongresu USCAP v National Harbor v roce 2019 proběhla ISUP konference na téma molekulární genetiky v GU patologii (1), v současné době vzniká „GUPS proposal“ ke klasifikaci renálních tumorů a ke klasifikaci uroteliálních  lézí, které by měly být publikovány v Modern Pathology maximálně začátkem příštího roku.

Můžeme se tedy těšit (?) na moderní pohledy na klasifikaci stále komplikovanějšího oddílu lidské patologie.

- O. Hes -


Sources
  1. Williamson S.R. et al. Report from the International Society of Urological Pathology (ISUP) consultation conference on molecular pathology of urogenital cancers: III: Molecular pathology of kidney cancer. Am J Surg Pathol 2020; 44(7): e47-e65.
Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Article was published in

Czecho-Slovak Pathology

Issue 4

2020 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account