′ PATOLOGIE GIT


Authors: O. Daum
Published in: Čes.-slov. Patol., 56, 2020, No. 4, p. 189-190
Category: MONITOR

… dezinfekce se nepije (ani při pandemii)

Zoufalí lidé konají zoufalé činy. Často jde o činy nesmyslné, někdy mohou mít pro konajícího i neblahé následky. Na druhou stranu, někdy mohou přispět i k získání nových poznatků. Tak je tomu i v kazuistice popisující morfologické změny v trávicím traktu způsobené opakovaným preventivním perorálním užíváním malých dávek dezinfekce na alkoholové bázi podníceným obavami z infekce SARS-CoV-2.

Klinická prezentace spočívala v bolestech břicha a opakovaném zvracení trvajícím 2 dny, v posledních několika hodinách před urgentním příjmem k hospitalizaci navíc i s hematemézou. Pacientkou byla 41letá žena, jejíž rutinní anamnéza byla z hlediska diferenciální diagnostiky nepřínosná. Teprve díky cíleným dotazům pacientka prozradila, že již déle než tři týdny denně perorálně užívá 10 ml dezinfekce na ruce, která je běžně dostupná v lékárně.

Makroskopicky byl při endoskopickém vyšetření v jícnu patrný edém sliznice a tvorba koncentrických prstenců připomínajících obraz eozinofilní ezofagitidy, v žaludku nepříznačné překrvení a teprve v tenkém střevě těžké poškození sliznice s pseudomembránami na povrchu. Gradient poškození byl tedy obrácený, než je běžné u náhodných jednorázových požití větších dávek obdobných látek, ke kterým většinou dochází při záměně nádoby nepozornými jedinci v ebrietě.

Histologicky nález v jícnu připomínal tzv. exfoliativní ezofagitidu (oesophagitis dissecans superficialis, sloughing esophagitis). V žaludeční sliznici byla přítomna pouze mírná infiltrace povrchového epitelu a subepiteliálního stromatu neutrofily v terénu neaktivní chronické gastritidy s ložiskovou kompletní intestinální metaplazií. Sliznice tenkého střeva vykazovala známky subakutního poškození sestávající z povrchové nekrózy sliznice s erozemi krytými fibrinózně hnisavým exsudátem, v jejichž okrajích byly přítomny reaktivní změny zahrnující hyperplazii krypt, ztrátu pohárkových buněk a reaktivní jaderné atypie. Lamina propria mucosae byla chudá na lymfocyty a plazmatické buňky, ložiskově byly však ve stromatu přítomny neutrofily.

Poučení z této kazuistiky je dvojí. Pro diagnostikujícího patologa je hlavně nezbytné i na takovou bizarní etiologickou souvislost pomýšlet, zejména v takto emočně vypjatých dobách. Především histologický obraz exfoliativní ezofagitidy (která je při běžném endoskopickém vyšetření nejsnáze dostupným nálezem) u člověka středního či nižšího věku bez známých komorbidit a odpovídající farmakologické anamnézy by měl vést k podezření na možnost chronického subletálního korozivního poškození sliznice a k upozornění klinika na nutnost detailnější toxikologické anamnézy. Obecnějším přínosem sdělení je pak podpoření tvrzení, že dezinfekce se nepije, i kdyby internetoví diskutéři nebo americký prezident tvrdili opak.

- O. Daum -


Sources
  1. Binder et al. Lesson of the month: Gastrointestinal effects of an attempt to avoid contracting COVID-19 by ‘disinfection’. Histopathology 2020; 77(2): 327-328.
Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Article was published in

Czecho-Slovak Pathology

Issue 4

2020 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account