Editorial


Authors: Michal Vrablík
Published in: AtheroRev 2020; 5(3): 141
Category: Editorial

Vážení a milí přátelé,

v nenormálním čase vám přinášíme aspoň malý kus „normálnosti“ – pravidelné 3. číslo letošního již 5. ročníku vašeho oblíbeného časopisu AtheroReview. A nebojte se, z jeho stránek se na vás nebudou valit informace o infekci COVID-19 z všech možných úhlů pohledu – vlastně je toto úplně první a současně i poslední zmínka o něm v celém tomto čísle časopisu. Věříme, že vás to snad nezklame...

A o čem se v tomto aktuálním a zároveň posledním letošním čísle AtheroReview dočtete? Tradičně se budeme se věnovat především „našim“ tématům. Prostor dostane genetika, jíž se věnuje zpracování mezinárodního konsenzu k postavení, indikacím a praktickým implikacím genetického vyšetřování u pacientů s poruchami metabolizmu plazmatických lipidů. Připomeneme principy metodicky zajímavého konceptu mendeliánských randomizačních studií (a to nejen proto, že nesou jméno zakladatele genetiky a našeho krajana). Vrátíme se k epidemiologickým datům a připomeneme neradostnou skutečnost, že v dosahování kontroly rizikových faktorů nejsme, bohužel, zásadně úspěšnější než v minulosti. Čeká na vás i aktuální souhrn informací o hypetriglyceridemii  shrnující její význam i rizika s ní spojená. Téma biomarkerů kardiovaskulárního rizika rozšíří navazující téma slovenských kolegů. Vrátíme se opět k diabetikům, kteří nadále představují skupinu, jíž z hlediska kardiovaskulární prevence můžeme hodně nabídnout. Nepřijdete ani o oblíbené rubriky rozebírající poslední data z klinického hodnocení a také „společenské“ části rekapitulující proběhlé odborné akce. V rámci posledně jmenované kategorie můžeme slíbit výjimečný příspěvek ke krásným narozeninám jednoho ze zakladatelů České společnosti pro atero­sklerózu. V aktuálním čísle AtheroReview najdete i souhrn zajímavých studií a článků z literatury, který pro vás připravili naši tradiční spolupracovníci.

Jsem rád, že vám můžeme předložit poslední letošní sešit v obvyklém čase a uzavřít naše setkávání se na stránkách časopisu AtheroReview v komplikovaném a ne normálním roce 2020 číslem, které vypadá docela normálně, což je jistě vítaná změna.

Těším se na viděnou alespoň virtuálně na akcích, které pro vás s kolegy s České společnosti pro aterosklerózu ještě chystáme do konce roku. A tajně doufám, že Nové trendy v prevenci aterosklerózy, které tradičně chystají kolegové ze Slovenské asociace aterosklerózy na únor 2021, už zažijeme v „běžném režimu“.

Přeji vám tedy všem příjemné čtení, pevné nervy, a hlavně stálé zdraví!

Váš Michal Vrablík


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue 3

2020 Issue 3

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account