Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Život s inhibitorem: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Prevalence a management bolesti u hemofiliků – výsledky studie P-FiQ

Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Téma: Život s inhibitorem

Vydáno: 5.3.2018

Prevalence a management bolesti u hemofiliků – výsledky studie P-FiQ

Hemofilie je dědičná porucha srážlivosti krve charakterizovaná častým krvácením do kloubů, jež vede k rozvoji akutních či chronických bolestí. Studie P-FiQ publikovaná v roce 2017 v časopisu Haemophilia hodnotila prevalenci, management a další parametry bolestí u dospělých mužů s hemofilií.

Úvod

S prodlužující se průměrnou délkou života hemofiliků se stále větší pozornost zaměřuje na zvládání komorbidit. Bolesti kloubů jsou u jedinců s hemofilickou artropatií časté. Kvůli omezeným a nekonzistentním výsledkům v parametrech hodnocení bolesti a funkčního poškození u této specifické populace byla provedena studie P–FiQ (Pain, Functional impairment, and Quality of life).

Metodika studie

Do neintervenční průřezové studie byli zahrnuti muži starší 18 let s anamnézou kloubního krvácení či kloubní bolesti, kteří se zúčastnili roční nebo jiné rutinní kontroly v hemofilickém léčebném centru. Podstatou studie bylo vyplnění dotazníku bolesti a 5 dalších hodnoticích nástrojů pro hodnocení bolesti, funkčního poškození a kvality života související se zdravím.

Sledovaná populace

Studie se zúčastnilo celkem 381 pacientů, medián věku činil 34 let. Z celkového počtu účastníků trpělo 77 % jedinců hemofilií typu A, závažná forma krvácivého onemocnění byla diagnostikována u 71 % zúčastněných. Více než polovina, konkrétně 56 % pacientů, nepodstupovala rutinní infuzní terapii a 30 % jedinců tuto terapii nepodstoupilo ve svém životě nikdy. Během předchozích 6 měsíců byla u 20 % pacientů zaznamenána akutní bolest, u 34 % chronická bolest a u 32 % akutní i chronická bolest.

Výsledná zjištění

Jedinci s akutní i chronickou bolestí (oproti jedincům se žádnou nebo jen akutní či jen chronickou bolestí) byli častěji ohroženi vznikem deprese (30 vs. 0–15 %), byli častěji obézní (35 vs. 20–29 %) a měli nižší kvalitu života související se zdravím (průměrná hodnota na škále EQ–5D 69 vs. 83–86).

Mezi nejčastěji užívaná analgetika pro tlumení akutní/chronické bolesti v předchozích 6 měsících patřil paracetamol (62/55 %) a nesteroidní antirevmatika (34/49 %). Nejčastější opioidní analgezii pro kontrolu akutní i chronické bolesti představoval kombinovaný preparát s obsahem hydrokodonu a paracetamolu (30 %). Nejčastější nefarmakologickou intervencí bylo použití ledu (65/33 %) a klidový režim (51/33 %).

Závěr

Pacienti s chronickou bolestí, obzvláště pak jedinci se současnou akutní a chronickou bolestí, častěji trpí psychickými obtížemi, funkčním postižením a sníženou kvalitou života spojenou se zdravím. Důvodem může být nedostatečné užití léčebných strategií pro terapii akutní a chronické bolesti.

(holi)

Zdroj: Witkop M., Neff A., Buckner T. W. et al. Self-reported prevalence, description and management of pain in adults with haemophilia: methods, demographics and results from the Pain, Functional impairment, and Quality of life (P-FiQ) study. Haemophilia 2017 Jul; 23 (4): 556–565, doi: 10.1111/hae.13214.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sportovní aktivity u pacientů s poruchami srážlivosti krve

Problematikou sportování u pacientů s hemofilií se zabývá řada odborných společností. Doporučení lze hledat v materiálech americké Národní nadace pro hemofilii (NHF – National Hemophilia Foundation), Kanadské hemofilické společnosti (CHS – Canadian Hemophilia Society) či Světové hemofilické federace (WFH – World Federation of Hemophilia). Z jejich publikací lze stejně jako z řady mezinárodních studií čerpat aktuální informace a doporučení související s fyzickou aktivitou pacientů s poruchami srážlivosti krve.

Prevalence obezity u hemofiliků a její vliv na zdravotní stav těchto pacientů

Obezita je spojena se zvýšeným rizikem více než 200 dalších nemocí, zhoršenou kvalitou života i rizikem předčasného úmrtí. Souhrnný článek publikovaný v časopisu Haemophilia se věnuje prevalenci obezity u pacientů s hemofilií a jejímu vlivu na péči o tyto pacienty.

Riziko vytvoření inhibitorů není nikdy nulové

Ačkoli se hemofilici potýkají s řadou vážných problémů, většina z nich má schůdné řešení a je možné se naučit s nimi žít. Co jim ale může opravdu komplikovat život a léčbu?Všechny novinky