Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Zvýšený efekt kombinace farmakologického a psychosociálního přístupu v detoxikačních opiátových programech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 18.5.2012

Zvýšený efekt kombinace farmakologického a psychosociálního přístupu v detoxikačních opiátových programech

Při detoxikačních programech jedinců závislých na opiátech se užívají různé farmakologické přístupy. Nicméně většina jedinců závislých na heroinu po takovýchto programech relabuje. Některé studie naznačují, že řada nepříjemných symptomů, které se objevují při detoxikaci, je spíše psychologická.

Skupina italských vědců se pokusila porovnat účinnost jakékoliv farmakologické intervence kombinované s psychosociální podporou oproti samotné farmakologické léčbě a to, jak mohou různé přístupy pomoci pacientům závislým na opiátech dokončit plánovanou léčbu, snížit používání návykových látek a zlepšit zdravotní i sociální stav. Autoři porovnali různé randomizované kontrolované studie, které vyhledali v databázích Cochrane Drugs and Alcohol Group trials register (červen 2011), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL – The Cochrane Library Issue 6, 2011), PUBMED (v letech 1996 až 2011); EMBASE (leden1980 až červen 2011); CINAHL (leden 2003 až červen 2008); PsycINFO (1985 až duben 2003) a v rešerších publikovaných studií. Studie se musely zaměřovat na jakékoliv spojení psychosociální a farmakologické podpory užité při detoxikaci u jedinců závislých na opiátech. Ve studiích nesměli být zahrnuti pacienti mladší 18 let a těhotné ženy.

Stanovená kritéria splnilo 11 studií s 1 592 účastníky. Ve studiích bylo užito pět rozdílných psychosociálních intervencí a dva farmakologické přístupy (metadon versus buprenorfin). Spojení jakéhokoliv psychosociálního a jakéhokoliv farmakologického přístupu ukázalo ve srovnání se samotným farmakologickým přístupem významné snížení míry vypadnutí z léčby – RR 0,71 (95% CI 0,59–0,85), dále snížení užívání opiátů v průběhu léčby – RR 0,82 (0,71–0,93) i v následném sledování – RR 0,66 (0,53–0,82) a absencí v centru při léčebném programu – RR 0,48 (0,38–0,59). Navíc lze se současně dostupnými důkazy říci, že neexistují data, která by podporovala samostatný psychosociální přístup.

Psychosociální podpora nabízená navíc k farmakologické detoxikační léčbě je efektivní ve smyslu dokončení léčby, užívání opiátů, abstinence účastníků programů při následném sledování i ve smyslu docházení do léčebných center. Důkazy dané v této práci jsou jistě omezené z důvodů malého počtu účastníků studií, různorodosti hodnocení či nedostatku některých detailnějších informací. Nicméně zdá se potřebné využití přídatných psychosociálních přístupů, které by mohly pomoci ještě větší efektivitě detoxikačních programů.

(eza)

Zdroj: Amato L. et al.: Psychosocial and pharmacological treatments versus pharmacological treatments for opioid detoxification. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7; (9): CD005031.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Implantáty s buprenorfinem efektivní u opiátové závislosti

Dle nové studie amerických lékařů může léčba s využitím buprenorfinových implantátů (Probuphine, Titan Pharmaceuticals, Inc) významně omezit závislost na opiátech a může být podobně účinná jako denní orální terapie s využitím buprenorfinu-naloxonu.

Substituční léčba drogově závislých v těhotenství – má důsledky pro děti?

Jak již bylo dokázáno v mnoha klinických studiích, drogová závislost matky během těhotenství má velmi vážné dopady na zdraví dítěte. U většiny dětí totiž po narození vzniká novorozenecký abstinenční syndrom (NAS).

Opiáty indukovaná hyperalgezie – klinické důsledky

Opiáty i jejich deriváty jsou už dlouho dobu používány jako jedny z léků poslední volby k tišení bolesti. Pravidelně se tak používají například na tlumení nádorových nebo jiných chronických bolestí.Všechny novinky