Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Změny exprese miRNA prokazované po smrti v prefrontálním kortexu u alkoholiků

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 30.11.2013

Změny exprese miRNA prokazované po smrti v prefrontálním kortexu u alkoholiků

Alkoholismus je významný problém moderní civilizace. Přesto je mechanismus jeho vzniku z velké části neznámý. Současné studie se zabývají mechanismem neuroadaptací, které jsou spojeny se změnami exprese microRNA (miRNA).

Prevalence a genetika u alkoholismu

Alkoholismus (AUD) je v moderní populaci častý sociální a zdravotní problém s prevalencí přibližně 8 %. Vznik AUD je multifaktoriální, podílejí se na něm geny i zevní vlivy. Přesné molekulární mechanismy ale nejsou zatím známy. Výzkumy ukazují na spojitost neuroadaptace se změnou exprese miRNA a jejich cílovými geny, které jsou součástí biologických mechanismů u alkoholismu. MiRNA jsou malé nekódující RNA, které regulují expresi genů. Jejich prostřednictvím dochází k inhibici translace či k degradaci mRNA. V mozku se podílejí na neuronální diferenciaci, tvorbě synapsí, plasticitě a neurodegenerativních procesech.

Exprese miRNA u AUD

Chronické požívání alkoholu může ovlivnit expresi miRNA v mozku, dochází k dysregulaci těchto proteinů. Porucha funkce a regulace miRNA může vést ke vzniku alkoholové závislosti. Doposud byla provedena jedna studie (Lewohl et al.) sledující alterace exprese miRNA u lidí s alkoholovou závislostí. Změny byly sledovány v prefrontálním kortexu (PFC) post mortem. Bylo identifikováno 35 miRNA, které byly zvýšeně exprimovány v PFC u subjektů s diagnózou alkoholismu. Současná studie se také zabývala PFC, Brodmannovou areou 9. Vzorky byly odebrány post mortem od 23 subjektů s AUD a od 23 kontrol. Mezi skupinou subjektů a kontrol byla shoda v rase, pohlaví, věku, pH mozku, váze mozku a intervalu odběru vzorků po úmrtí. Změny exprese byly zjištěny u miR-130a (snížená exprese) a miR-604 (zvýšená exprese).

Nedostatky studií

Tyto nálezy nicméně nejsou shodné s nálezy výše citované studie. Rozpor výsledků může být důsledkem rozdílů v kritériích obou studií, velikosti skupin a akumulativním účinku miRNA, který obě studie nebraly v úvahu. K dosažení validnějších výsledků je nutno uspořádat studie s větší skupinou případů a kontrol, které budou mít větší statistický význam.

(ami)

Zdroje:

Wang F., Gelernter J., Zhang H. (2013) Differential Expression of miR- 130a in Postmortem Prefrontal Cortex of Subjects with Alcohol Use Disorders. J Addict Res Ther 4: 155; doi: 10.4172/2155-6105.1000155

Lewohl J. M.Up-regulation of MicroRNAs in Brain of Human Alcoholics. Alcohohol Clin Exp Res 2011 Nov; 35 (11): 1928–37; doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01544.x. Epub 2011 Jun 8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mnoho lékařů v USA stále nerozumí problému závislosti na opioidech

Závislost na opioidech je v očích většiny lékařů v USA spíše psychickým problémem než chronickým organickým onemocněním. Online průzkum probíhající ve Spojených státech amerických dokázal, že nejen široká veřejnost, ale i klinici považují závislost za něco, za co si její nositelé mohou spíše sami.

Kvalitní důkazy o snížení rizika přenosu HIV u injekčních uživatelů drog byly nalezeny pouze u substituční léčby

Injekční aplikace drog je významným rizikovým faktorem přenosu HIV a HCV. Britští autoři publikovali v srpnu 2013 výsledky přehledu literatury věnované účinnosti různých tzv. harm reduction intervencí ve vztahu k rizikovému chování při injekční aplikaci drog a přenosu HIV a HCV. Hodnocené intervence zahrnovaly programy výměny jehel a stříkaček, substituční léčbu závislosti na opioidech, informační, edukační a konzultační servis, program poskytování injekčního vybavení a zařízení pro injekční aplikaci pod dohledem.

Celkové náklady na substituční léčbu buprenorfinem nejsou vyšší než u metadonu

Substituční léčba závislosti na opioidech byla až dosud považována za levnější, pokud byl podáván metadon. Jedná se ale o náklady na samotný lék.Všechny novinky