Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Ženy dodržují substituční léčbu závislosti na opioidech lépe než muži

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 17.7.2014

Ženy dodržují substituční léčbu závislosti na opioidech lépe než muži

Retrospektivní porovnání užívání substituční léčby z důvodu závislosti na opioidech u mužů a žen ukázalo, že muži častěji zahajují tuto terapii ve vězení a dodržují ji pouze ve vězení. U žen bylo zjištěno delší dodržování substituční léčby, a to nezávisle na zařízení, kde byla léčba zahájena.

Údaje, ze kterých vycházejí tyto výsledky, pocházejí ze záznamů o prvním nasazení substituční léčby u populace osob závislých na opioidech v New South Wales v Austrálii v období 2000–2012. Hodnocena byla první epizoda užívání substituční léčby a profil jejího dlouhodobého užívání u mužů a u žen se zohledněním toho, zda byla léčba zahájena ve věznici, nebo v komunitě. Dodržování léčby bylo zjišťováno za 3, 6, 9 a 12 měsíců po zahájení.

Byly použity údaje od 15 600 osob, z nichž tvořili 70,1 % muži. V komunitě zahájilo substituční léčbu 80,7 % osob, u zbývajících 19,3 % byla tato léčba nasazena ve vězení. Výsledky ukázaly, že muži zahajují substituční léčbu ve vězení častěji než ženy (24,0 % vs. 9,3 %, p < 0,001) a více než polovina z nich (57,5 %) užívá tuto léčbu pouze ve vězení v porovnání s 41,8 % žen (p < 0,001). Užívání substituční léčby při první epizodě bylo delší u žen: v komunitě činil podíl doby s dodržování léčby 46,6 % u žen v porovnání s 39,1 % u mužů (p < 0,001) a ve vězení 41,3 % u žen a 30,8 % u mužů (p < 0,001).

(zza)

Zdroj: Gisev N., Degenhardt L., Larney S., et al. A comparative study of opioid substitution therapy utilisation among opioid-dependent men and women. Drug Alcohol Rev. 2014 May 20. doi: 10.1111/dar.12151. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Užitou denní dávku buprenorfinu lze určit podle koncentrace této látky ve vlasech

Nová validovaná metoda umožňuje stanovení buprenorfinu (BUP) a jeho hlavního metabolitu norbuprenorfinu (NBUP) ve vzorku vlasů. Množství BUP i NBUP i jejich poměr ve vlasu koreluje s užitou denní dávkou Subuxonu® v substituční léčbě osob závislých na opioidech.

Léčba hepatitidy C během substituční léčby závislosti na opioidech je v reálné praxi přínosná

Hodnocení podávání terapie hepatitidy C (interferon/ribavirin) spolu se substituční léčbou u osob závislých na opioidech (OST) ukázalo vysoký podíl pacientů, kteří i přes častý výskyt deprese a nízkou kvalitu života podmíněnou zdravím dodržovali pravidla léčby, léčbu dokončili a vykazovali setrvalou virologickou odpověď (SVR).

Substituční léčba snižuje rizikové chování pro přenos HIV z hlediska sdílení jehel

Léčba buprenorfinem/naloxonem omezuje u osob závislých na opioidech nakažených virem HIV rizikové chování z hlediska přenosu infekce HIV, konkrétně sdílení jehel, nikoliv však rizikové sexuální chování.Všechny novinky