Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Zahájení substituční léčby buprenorfinem během hospitalizace s navazující ambulantní léčbou u pacientů závislých na opioidech, kteří léčbu nežádají, vede k lepším výsledkům než režim detoxifikace

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 7.10.2014

Zahájení substituční léčby buprenorfinem během hospitalizace s navazující ambulantní léčbou u pacientů závislých na opioidech, kteří léčbu nežádají, vede k lepším výsledkům než režim detoxifikace

Americká studie u 663 hospitalizovaných pacientů závislých na opioidech ukázala, že zahájení substituční léčby buprenorfinem a napojení na ambulantní substituční léčbu po propuštění z nemocnice pomáhá zapojit do substituční léčby i pacienty, kteří substituční léčbu nežádají, a vede ke snížení zneužívání opioidů během 6 měsíců po propuštění z nemocnice.

Substituční léčba buprenorfinem prokázala účinnost u osob závislých na opioidech, kteří tuto léčbu žádají. Autoři se pomocí randomizované klinické studie pokusili zjistit, zda zahájení podávání buprenorfinu během hospitalizace a napojení na pokračující ambulantní léčbu po propuštění zvýší podíl osob, kteří ambulantní substituční léčbu začnou užívat, zlepší míru setrvání v substituční léčbě a sníží ilegální zneužívání opioidů v období půl roku po ukončení hospitalizace.

Od srpna 2009 do října 2012 bylo identifikováno 663 hospitalizovaných pacientů závislých na opioidech. Z nich 294 splňovalo kritéria pro zařazení a 145 souhlasilo s účastí ve studii. Ze 139 pacientů, kteří dokončili vstupní pohovor, bylo 67 zařazeno do režimu detoxikace a 72 do režimu zahrnujícího zahájení substituční léčby buprenorfinem a stabilizaci dávky za hospitalizace a převedení pacienta na ambulantní udržovací léčbu buprenorfinem, která probíhala v ambulantní části nemocnice. Hodnoceno bylo setrvání v léčbě po 1, 3 a 6 měsících podle zdravotní dokumentace a zneužívání opioidů v posledních 30 dnech při kontrole po 6 měsících podle sdělení pacienta.

Výsledky ukázaly, že pacienti s řízenou návazností na ambulantní substituční léčbu zahájili tuto léčbu častěji než skupina s detoxikačním režimem (72,2 % vs. 11,9 %, p < 0,001). Po 6 měsících užívalo buprenorfin nadále 16,7 % pacientů s řízenou návazností léčby, ale jen 3,0 % pacientů po detoxifikačním režimu (p = 0,007). Pacienti ze skupiny s řízenou návazností ambulantní substituční léčby také méně často uváděli zneužívání opioidů v posledních 30 dnech (poměr incidence dle analýzy ITT 0,60, p < 0,01).

(zza)

Zdroj: Liebschutz J. M., Crooks D., Herman D., et al. Buprenorphine treatment for hospitalized, opioid-dependent patients: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2014 Aug 1; 174 (8): 1369–76; doi: 10.1001/jamainternmed.2014.2556.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ženy, které otěhotní při substituční léčbě buprenorfinem, mohou v této léčbě pokračovat

U pacientek, které otěhotní během substituční léčby závislosti na opioidech buprenorfinem/naloxonem, je vhodné pokračovat v léčbě, případně zvážit převedení na monoterapii buprenorfinem. Vyplývá to z odpovědi, kterou na základě analýzy dostupných studií připravil tým Motherisk z Hospital for Sick Children v Ontariu (Kanada) jako reakci na otázku lékaře z terénu.

Na dodržování substituční léčby buprenorfinem mají vliv psychiatrické komorbidity a zneužívání jiných látek

Nejčastějšími faktory souvisejícími s nedodržováním substituční léčby buprenorfinem v americké studii se 69 pacienty léčenými ze závislosti na opioidech bylo průvodní psychiatrické onemocnění, zneužívání marihuany, benzodiazepinů a kouření.

Čerstvě dospělí závislí jedinci hůře spolupracují při substituční léčbě

Základem substituční terapie u jedinců závislých na opiátech je ochota ke spolupráci. Práce autorů z Harvard Medical School naznačuje, že čerstvě dospělí jedinci při léčbě spolupracují hůře.Všechny novinky