Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Zahájení podávání metadonu v primární péči: studie ANRS-Methaville

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 2.9.2012

Zahájení podávání metadonu v primární péči: studie ANRS-Methaville

Ve Francii byla nedávno dokončena studie, která porovnávala účinnost metadonu při substituční léčbě zahájené u praktického lékaře v porovnání se stejnou léčbou, která byla zahájena v centru drogové závislosti. Hodnocena byla abstinence užívání ilegálních opiátů po jednom roce léčby. Výsledky budou publikovány na konci roku 2012.

Jedinou možností podávání substituční léčby při odvykání závislosti na opiátech ve Francii je zahájení léčby buprenorfinem nebo metadonem ve specializovaném centru pro drogovou a alkoholovou závislost s následným předáním pacienta do péče praktického lékaře po stabilizaci dávky. Stále se rozšiřující používání buprenorfinu při substituční léčbě v primární péči vedlo ovšem ve Francii k výraznému snížení prevalence HIV infekce u drogově závislých, kteří si opiáty aplikují injekčně. Proto byla uspořádána studie, která hodnotí možnost zvýšení dostupnosti substituční léčby drogově závislých.

ANRS-Methaville je randomizovaná multicentrická studie, která porovnává noninferioritu zahájení substituční léčby metadonem v primární péči a v centru drogové závislosti CSAPA. Studie probíhala mezi lednem 2009 a lednem 2011 ve 12 centrech, z nichž každé tvořil jeden lékař z CSAPA a několik praktických lékařů. Praktičtí lékaři prošli před zahájením studie speciálním školením. Pacienti byli náhodně rozděleni k zahájení léčby metadonem u praktického lékaře (n = 147) a v CSAPA (n = 49). Během iniciální fáze substituční léčby byli pacienti v primární péči každý den kontrolováni. Hlavním sledovaným parametrem je podíl pacientů, kteří po jednom roce substituční léčby neužívali nelegální opiáty. Tento podíl pacientů bude porovnán z hlediska noninferiority ve skupině se zahájením léčby metadonem v primární péči a v CSAPA.

Jedná se o první studii, která je zaměřena na zvýšení dostupnosti substituční léčby pro drogově závislé ve Francii. Pokud studie prokáže noninferioritu modelu se zahájením substituční léčby u vyškolených praktických lékařů, je možné, že dojde ke změně preskripčního omezení a politiky při léčbě drogové závislosti.

(zza)

Zdroj: Roux P. et al. Initiation of Methadone in primary care (ANRS-Methaville): a phase III randomized intervention trial. BMC Public Health. 2012 Jun 28; 12 (1): 488. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba závislosti na opiátech s podáváním buprenorfinu-naloxonu nebo metadonu v době nové lékové politiky ve Spojeném království

V souladu se změnou politiky léčby drogové závislosti, která v posledních 5 letech probíhá ve Spojeném království a znamená přesun od pouhého zdůrazňování nutnosti abstinence směrem k maximální nabídce možností pro odvykání, ukázalo porovnání účinnosti metadonu a buprenorfinu předepsaných pro léčbu závislosti na opiátech vysokou účinnost tohoto postupu při dosažení abstinence osob závislých na heroinu.

Faktory ovlivňující setrvání v léčbě u mladistvých závislých na opiátech

Mezi mladistvými závislými na opiátech, kteří se podrobí léčbě spojené s medikací buprenorfinem/naloxonem, je značné procento těch, kteří léčbu předčasně přeruší.

Substituční léčba snižuje pravděpodobnost HIV infekce

Perorální substituční léčba u uživatelů opiátů snižuje rizikové chování spojené s užíváním drog s vysokým rizikem přenosu HIV, ale má již menší efekt na rizika spojená se sexuálním životem.Všechny novinky