Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Zahájení léčby buprenorfinem ve vězení – výsledky léčby ve vězení a po propuštění

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 4.8.2014

Zahájení léčby buprenorfinem ve vězení – výsledky léčby ve vězení a po propuštění

Buprenorfin má velmi dobré výsledky v léčbě heroinové závislosti. Autoři této americké studie se zaměřili na podávání buprenorfinu drogově závislým vězňům těsně před propuštěním z vězení.

Jednalo se o první randomizovanou klinickou studii s buprenorfinem prováděnou ve věznicích v USA. Celkem bylo do studie zahrnuto 211 vězňů a vězenkyň, kterým zbývalo 3–9 měsíců pobytu ve vězení a před uvězněním byli závislí. Účastníci byli randomizováni do jednoho z ramen studie – léčba ve vězení podáváním buprenorfinu vs. poradenství bez medikace a léčba po propuštění buď v centru pro léčbu závislosti na opiátech, nebo v poradenství v komunitním centru. Sledován byl typ léčby, compliance během pobytu ve vězení, dokončení léčebného procesu ve vězení, a zda do 10 dní po propuštění nastoupil účastník k další domluvené léčbě.

Procento účastníků, kteří léčbu ve vězení opravdu zahájili, bylo významně vyšší u buprenorfinu oproti poradenství (99,0 % vs. 80,4 %, p = 0,006). Léčbu ve vězení dokončily významně častěji ženy (85,7 % vs. 52,7 %, p < 0,001). Po propuštění k další léčbě nastoupili signifikantně častěji uživatelé buprenorfinu než ti, kterým bylo pouze poskytováno poradenství (47,5 % vs. 33,7 %, p = 0,012).

Buprenorfin se ukázal jako vhodná a akceptovatelná léčba závislosti na heroinu pro vězně. Léčba může usnadnit následnou léčbu po propuštění. Přetrvávají obavy z ukončování léčby během pobytu ve vězení z důvodu výskytu následných pokusů o zneužívání léků.

(epa)

Zdroj: Gordon M. S., Kinlock T. W., Schwartz R. P. A randomized controlled trial of prison-initiated buprenorphine: Prison outcomes and community treatment entry. Drug Alcohol Depend. 2014 Jun 2; pii: S0376-8716(14)00893-X; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.05.011. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ženy dodržují substituční léčbu závislosti na opioidech lépe než muži

Retrospektivní porovnání užívání substituční léčby z důvodu závislosti na opioidech u mužů a žen ukázalo, že muži častěji zahajují tuto terapii ve vězení a dodržují ji pouze ve vězení. U žen bylo zjištěno delší dodržování substituční léčby, a to nezávisle na zařízení, kde byla léčba zahájena.

Užitou denní dávku buprenorfinu lze určit podle koncentrace této látky ve vlasech

Nová validovaná metoda umožňuje stanovení buprenorfinu (BUP) a jeho hlavního metabolitu norbuprenorfinu (NBUP) ve vzorku vlasů. Množství BUP i NBUP i jejich poměr ve vlasu koreluje s užitou denní dávkou Subuxonu® v substituční léčbě osob závislých na opioidech.

Léčba hepatitidy C během substituční léčby závislosti na opioidech je v reálné praxi přínosná

Hodnocení podávání terapie hepatitidy C (interferon/ribavirin) spolu se substituční léčbou u osob závislých na opioidech (OST) ukázalo vysoký podíl pacientů, kteří i přes častý výskyt deprese a nízkou kvalitu života podmíněnou zdravím dodržovali pravidla léčby, léčbu dokončili a vykazovali setrvalou virologickou odpověď (SVR).Všechny novinky