Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Vyšší cena buprenorfinu ve vězení dokládá jeho vyšší zneužitelnost oproti kombinaci buprenorfin/naloxon

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 19.1.2015

Vyšší cena buprenorfinu ve vězení dokládá jeho vyšší zneužitelnost oproti kombinaci buprenorfin/naloxon

Zdá se, že kombinovaný přípravek pro substituční léčbu závislosti na opioidech obsahující buprenorfin/naloxon má menší potenciál zneužívání než přípravek obsahující pouze buprenorfin. Ukazuje to nižší cena kombinovaného přípravku v britských věznicích.

Vzhledem k důkazům o zneužívání buprenorfinu ve věznicích a přibývajícím zprávám z mimovězeňského prostředí, že kombinace buprenorfin/naloxon je méně zneužívána než samotný buprenorfin, provedli britští autoři průřezovou studii, ve které se pokusili zhodnotit rozdíly v ceně mezi těmito dvěma přípravky ve věznicích.

Zařadili 85 vězňů z jednoho vězeňského zařízení. Vězni odhadli cenu buprenorfinu jako významně vyšší než cenu kombinace buprenorfin/naloxon (p < 0,001), a to ve věznici i mimo vězení. Výsledky byly stejné, když byli zařazeni pouze vězni s dlouhodobým užíváním substituční léčby závislosti na opioidech v rámci současného výkonu trestu i vězni se zkušenostmi se substituční léčbou před uvězněním.

Důkazy o vyšší ceně buprenorfinu oproti kombinaci buprenorfin/naloxon z vězeňského prostředí potvrzují údaje získané mimo věznice. Jsou dokladem větší míry zneužívání samotného buprenorfinu, což je třeba zvážit při předepisování substituční léčby závislosti na opioidech.

(zza)

Zdroj: Wright N. M., Mohamed Z., Hughes G. J. Comparative prices of diverted buprenorphine/naloxone and buprenorphine in a UK prison setting: A cross-sectional survey of drug using prisoners. Drug Alcohol Depend. 2014 Nov 1; 144: 254–8; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.09.775. Epub 2014 Sep 30.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Každý pátý ukrajinský vězeň je HIV pozitivní

Průzkum provedený na Ukrajině ukázal, že 19 % vězňů, kteří měli být brzy propuštěni z vězení, mělo pozitivní výsledek testu na HIV, přičemž polovina z nich o své HIV pozitivitě nevěděla. Užívání injekčních drog bylo jedním z faktorů, které pozitivně korelovaly s HIV pozitivitou. Výsledky této studie ukazují na urgentní potřebu rutinního testování vězňů na HIV a zvýšení dostupnosti substituční léčby závislosti na opioidech a antiretrovirové léčby ve věznicích.

Užívání injekčních drog a sdílení jehel je u HIV pozitivních vězňů kriticky vysoké

Průzkum provedený na nedávno propuštěných HIV pozitivních ukrajinských vězních ukázal vysokou míru užívání injekčních drog ve vězení a rozsáhlé sdílení injekčního vybavení. To poukazuje na potřebu postupů zahrnujících substituční léčbu a program výměny jehel ve věznicích.

Skupinová léčba buprenorfinem/naloxonem může zlepšit dodržování substituční léčby závislosti na opioidech

Předepisování buprenorfinu/naloxonu ve skupině vedlo k většímu podílu pacientů setrvávajících v léčbě po jednom roce, než když byla tato substituční léčba závislosti na opioidech předepisována individuálně. Ukázala to právě publikovaná retrospektivní studie u amerických válečných veteránů, která hodnotila výsledky nově zavedené formy skupinové substituční léčby.Všechny novinky