Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Vliv podávání metadonu nebo buprenorfinu na adherenci k vysoce aktivní antiretrovirální terapii: kohorta studie MANIF 2000

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 15.5.2009

Vliv podávání metadonu nebo buprenorfinu na adherenci k vysoce aktivní antiretrovirální terapii: kohorta studie MANIF 2000

Infekce virem HIV je jev s vysokou prevalencí u pacientů závislých na intravenózním podávání opiátů. Léčba imunodeficitu pomocí vysoce aktivní antiretrovirální terapie – highly active antiretroviral therapy (HAART) – představuje léčebný zásah s nejvyšší účinností. Úspěšnost terapie je však závislá na complianci a adherenci pacienta k HAART. Cílem popisované studie bylo zhodnocení vlivu perorálně podávaného metadonu a buprenorfinu na adherenci k HAART u pacientů, u nichž k přenosu HIV došlo cestou kontaminovaných jehel.

Ve studii bylo zahrnuto celkem 276 pacientů na opioidní substituci s prvním kontaktem s HAART (celkem absolvovali 1 558 návštěv). HAART byla podávána pacientům v Marseilles, Nice a v centru Paříže. Pacienti byli klasifikování podle typu substituce a pokračování v intravenózním užívání opiátů. Jako referenční kategorie byli bráni ti pacienti, kteří trvale abstinovali od injekčního podávání a zároveň neužívali perorální substituci. Ve výsledcích studií byl korelován vliv alkoholismu, přítomnost depresivního onemocnění a pacienty zaznamenávaných nežádoucích účinků.

Adherence pacientů, kteří v důsledku podávání perorální substituce úplně zanechali intravenózní aplikace drogy, byla srovnatelná s referenční kategorií. U intravenózní skupiny uživatelů bylo riziko nonadherence dvakrát (u perorálně substituovaných) a třikrát (u nesubstituovaných) vyšší (p < 0,01) ve srovnání se skupinou abstinentů. Doba trvání substituce s injekční abstinencí byla navíc statisticky významně spjata s lepším virologickým obrazem.

Studie jednoznačně ukazuje, že dostupnost a účinnost perorální substituční terapie podporuje adherenci k HAART u intravenózních uživatelů opiátů. Výsledky jednoznačně obhajují široké nasazení perorální substituce v oblastech, kde je HAART běžným terapeutickým postupem a kde je infekce HIV často důsledkem intravenózní aplikace opiátů.

(dre)

Zdroj: Roux P. a spol., Addiction. 2008 Nov; 103 (11): 1828–36.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ambulantní léčba závislosti na opiátech kombinovaným přípravkem s obsahem buprenorfinu a naloxonu ve formě sublinguálních tablet

Závislost na opiátech, a to především na heroinu, je problémem nejen v USA, ale stále více i v Evropě. V současné době je k disposici substituce metadonem a levometadyl acetátem. Jejich podávání však vyžaduje striktní monitoring, a to zejména vzhledem k jejich možné nezákonné redistribuci.

Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých

Popisovaná studie se zaměřuje na to, zda u adolescentů a mladých dospělých (15–21 let) s hepatitidou C, kteří jsou zároveň závislí na opiátech, ovlivňuje substituční terapie buprenorfinem jaterní funkce.

Srovnání dlouhodobé a krátkodobé léčby buprenorfinem a naloxonem u mladistvých závislých na opiátech

Zejména užívání heroinu, ale i jiných opiátů mezi mladistvými v posledních letech vzrůstá. Obvyklou léčbou je detoxikace a konzultace. Léčba trvá týdny až měsíce, ať už probíhá ambulantně, nebo za hospitalizace. Mnoho klinik se striktně drží tohoto tradičního přístupu a nezavedlo léčbu opioidními agonisty.Všechny novinky