Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Udržovací léčba buprenorfinem a metadonem zachovává u osob závislých na heroinu imunitní funkce

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 19.2.2010

Udržovací léčba buprenorfinem a metadonem zachovává u osob závislých na heroinu imunitní funkce

Závislost na opiátech ovlivňuje mnoho fyziologických funkcí včetně těch imunitních. Zajímavé výsledky publikovala italská skupina vědců pod vedením profesorky Paoly Sacerdoti. Cílem jejich práce bylo prozkoumat funkce imunitního systému u pacientů závislých na heroinu, kteří podstoupili udržovací léčbu metadonem nebo buprenorfinem, a jejich výsledky porovnat s neléčenými jedinci závislými na heroinu a také se zdravými osobami.

Pacienti zařazení do studie byli rozděleni do čtyř skupin. Skupinu A tvořilo devět jedinců závislých na heroinu, kteří nadále užívali injekčně heroin. Skupiny B a C se skládaly ze 12 pacientů, kteří byli dříve závislí na heroinu a byli léčeni metadonem (průměrná dávka 58 ± 12,7 mg/den) nebo buprenorfinem (průměrná dávka 9,3 ± 2,3 mg/den) po dobu nejméně 6 měsíců. Skupinu D tvořilo 15 zdravých jedinců, kteří byli pohlavím a věkem srovnatelní se skupinami A, B a C.

U všech pacientů i zdravých kontrol byla vyhodnocována lymfoproliferace a produkce cytokinů periferními mononukleáry v buněčných kulturách. Jednalo se o cytokiny produkované Th1-lymfocyty (IL-2 a IFN-gamma) a Th2-lymfocyty (IL-4 a proinflammatorní cytokin TNF-alfa).

Fytohemaglutininem indukovaná lymfoproliferace byla nižší u neléčených osob závislých na heroinu než u zdravých kontrol, zatímco u pacientů léčených metadonem a buprenorfinem byly tyto funkce normální. Porušená rovnováha Th1/Th2, charakterizovaná nižšími hladinami IL-4, IFN-gamma a TNF-alfa, ale normálními hladinami IL-2, byla zjištěna u neléčených jedinců závislých na heroinu, kdežto u skupin léčených metadonem a buprenorfinem byla rovnováha Th1/Th2 dobře zachována.

Uvedená zjištění naznačují, že porušené funkce imunitního systému u pacientů závislých na heroinu lze kontrolovanou léčbou metadonem a buprenorfinem téměř zcela obnovit.

(mik)

Zdroj: Brain Behav Immun. 2008 May; 22 (4): 606–13.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Naloxonem je možné zvrátit buprenorfinem indukovanou respirační depresi

To, že některé přípravky používané v odvykací léčbě pacientů závislých na opiátech mohou způsobit respirační depresi, je známá věc. Jedním z těchto přípravků je i buprenorfin, jehož účinky na dýchací centrum lze ale zvrátit podáváním naloxonu.

Dostupnost léčby závislosti

Jakkoliv je léčba závislosti na různých látkách rozvinutá, může být vzhledem ke své ceně pro řadu pacientů obtížně dostupná. A právě dostupnost jednotlivých léků sloužících jako substituční terapie se pokusili ve své studie publikované v odborném časopise Journal of Substance Abuse Treatment osvětlit vědci z Brandeis University v americkém Walthamu.

Data nepodporují buprenorfin jako lék první volby závislých na opiátech: oponenti pro švédskou studii

Možností, jak léčit pacienty závislé na opioidech, je několik. Názory na účinnost a vhodnost indikace jednotlivých substitučních přípravků se ale velmi liší. Před nedávnem proto došlo na stránkách odborného medicínského časopisu The American Journal of Psychiatry ke zpochybnění výzkumu, který jako lék první volby rozhodně nedoporučoval metadon.Všechny novinky