Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční terapie je vysoce efektivní metodou léčby závislosti na opiátech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 23.7.2017

Substituční terapie je vysoce efektivní metodou léčby závislosti na opiátech

Závislost na opiátech je velmi závažným celospolečenským problémem a život jednotlivce zasahuje snad ve všech jeho oblastech. Existuje řada možností, jak ji léčit. Jednou z efektivních léčebných modalit je i substituční léčba.

Substituční terapie je léčebnou strategií, kdy se pacientům podává místo zneužívané látky přípravek podobných či shodných vlastností, tzv. agonista. V České republice jsou v této indikaci registrovány 2 přípravky – metadon a buprenorfin.

Substituční terapie má řadu nesporných výhod:

 • Zmírňuje abstinenční příznaky.
 • Snižuje množství nebo úplně nahrazuje užívání nelegálních drog.
 • Zlepšuje celkový stav pacienta.
 • Zlepšuje kvalitu života pacienta i jeho okolí.
 • Snižuje riziko přenosu infekčních chorob, protože odpadá nutnost obvykle nesterilní injekční aplikace závislým a podaný přípravek není znečištěný jako pouliční drogy.
 • Díky delšímu biologickému poločasu přípravků používaných k substituční léčbě se snižuje i riziko úmrtí na předávkování.
 • Snižuje rizikové chování závislých včetně kriminální činnosti za účelem získávání prostředků na drogy a tím i redukuje náklady na trestněprávní systém.

Přínos substituční léčby je tedy nezpochybnitelný, ale může být při dodržování několika zásad nadále potencován:

 • Dostatečná celková doba léčby a spíše delší období na stabilní dávce.
 • Závěrečná detoxikace by měla následovat teprve tehdy, je-li na ni pacient připraven.
 • Dostatečně vysoké dávky substituce (metadon obvykle cca 60–120 mg nebo více a buprenorfin obvykle 8 mg nebo více); nižší dávky obvykle nedokážou dostatečně zablokovat opiátové receptory v mozku.
 • Dostatečná nabídka poradenství nejrůznějšího druhu (např. sociální), psychosociální intervence a pomoc s integrací jedince zpět do společnosti.
 • Vyšetření a eventuální léčba případných psychiatrických komorbidit.

Vedle substituční léčby existuje i řada dalších možností – psychologické intervence v nejrůznějších komunitách, ambulantní léčba a další. Tyto metody se mohou navzájem doplňovat, což umožňuje léčit pacienty individuálně podle jejich potřeb.

(ivh)

Zdroj: Verster A., Buning E. Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby závislosti na opiátech. Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády České republiky, Praha, 2003. Dostupné na: www.drogy-info.cz/data/obj_files/1614/309/INFO_o_ucinnosti_subst_lecby.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Co brání vstupu většího počtu pacientů do programu substituční léčby − zpráva z odborného sympozia

V rámci Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP proběhlo 7. června 2017 sympozium, které se zabývalo důvody stagnace nárůstu počtu pacientů na opioidní substituční terapii (OST).

Dávkování buprenorfinu a dostupnost µ-opioidních receptorů

Američtí výzkumníci publikovali v časopisu Drug and Alcohol Dependence článek vycházející ze shromážděných dat ohledně BUP indukovaných změn dostupnosti µ-OR a jejich vztahu ke klinické účinnosti.

Optimalizace bezpečnosti a účinnosti léčby buprenorfinem − data ze 32 center

Tým italských autorů sledoval užívání buprenorfinu na 32 pracovištích s cílem identifikovat protokoly dobré praxe, které by pomohly lékařům optimalizovat bezpečnost a účinnost této terapeutické možnosti.Všechny novinky