Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba závislosti a současné zneužívání benzodiazepinů má vliv na paměťové funkce

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 14.6.2009

Substituční léčba závislosti a současné zneužívání benzodiazepinů má vliv na paměťové funkce

Opioidní substituční léčba plní významný úkol v péči o pacienty závislé na opiátech. Byl prokázán efekt této léčby na snížení ilegálního užívání opiátů a kriminality. Současně je substituční terapie prostředkem, jak udržet pacienty v léčebném procesu odvykání.

Světová zdravotnická organizace uvedla metadon a buprenorfin jako základní léky pro léčbu závislosti na opiátech s tím, že by měly být dostupné ve všech zemích. V mnoha zemích světa je léčba závislosti na opiátech komplikována faktem, že mnoho uživatelů opiátů současně zneužívá benzodiazepiny. Nyní se objevují první informace o tom, že u takových pacientů může docházet ke změnám kognitivních funkcí, zvláště pak paměti.

Skupina odborníků z Finska prezentovala výsledky svého bádání na toto téma ve studii "Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals".

Ve studii bylo pozorováno 13 pacientů léčených metadonem a 15 pacientů na léčbě buprenorfinem (či kombinací buprenorfin–naloxon), kteří zároveň brali benzodiazepiny. Sledovala se jejich pracovní paměť, bezprostřední verbální paměť a upevňování paměti. Výsledky byly porovnávány s patnáctičlennou kontrolní skupinou.

Ze závěru studie jasně vyplývá, že obě léčené skupiny měly signifikantně horší výsledky v oblasti pracovní paměti. Pacienti z obou skupin souhlasně uváděli více subjektivně vnímaných problémů s pamětí. Studie ukázala, že substituční léčba současně s abúzem léků ze skupiny benzodiazepinů může mít vliv na paměť a kognitivní funkce ve smyslu poškození. Pro lékaře přináší tato studie nový pohled na závislé a léčené pacienty. Ukazuje, že jejich subjektivní stížnosti na problémy s pamětí mohou mít praktický význam.

(tek)

Zdroj: Pekka Rapeli, Carola Fabritius, Hely Kalska and Hannu Alho. Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2009, 4: 6. Doi: 10.1186/1747-597X-4-6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech

Rakouští a američtí vědci ve společné studii publikované v prosincovém čísle odborného časopisu Addiction uvedli, že u pacientů závislých na opiátech vykazuje EKG značné abnormality.

Vliv podávání metadonu nebo buprenorfinu na adherenci k vysoce aktivní antiretrovirální terapii: kohorta studie MANIF 2000

Infekce virem HIV je jev s vysokou prevalencí u pacientů závislých na intravenózním podávání opiátů. Léčba imunodeficitu pomocí vysoce aktivní antiretrovirální terapie – highly active antiretroviral therapy (HAART) – představuje léčebný zásah s nejvyšší účinností.

Ambulantní léčba závislosti na opiátech kombinovaným přípravkem s obsahem buprenorfinu a naloxonu ve formě sublinguálních tablet

Závislost na opiátech, a to především na heroinu, je problémem nejen v USA, ale stále více i v Evropě. V současné době je k disposici substituce metadonem a levometadyl acetátem. Jejich podávání však vyžaduje striktní monitoring, a to zejména vzhledem k jejich možné nezákonné redistribuci.Všechny novinky