Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba snižuje rizikové chování pro přenos HIV z hlediska sdílení jehel

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 11.6.2014

Substituční léčba snižuje rizikové chování pro přenos HIV z hlediska sdílení jehel

Léčba buprenorfinem/naloxonem omezuje u osob závislých na opioidech nakažených virem HIV rizikové chování z hlediska přenosu infekce HIV, konkrétně sdílení jehel, nikoliv však rizikové sexuální chování.

Závislost na opioidech je významným rizikovým faktorem infekce HIV a vliv podávání substituční léčby na rizikové chování závislých osob nakažených HIV dosud nebyl znám. Autoři z USA proto provedli longitudinální studii, do které zařadili 303 osob závislých na opioidech, u nichž byla zahájena substituční léčba buprenorfinem/naloxonem. Hlavními sledovanými parametry bylo sdílení injekčních jehel a pohlavní styk bez použití kondomu, a to v posledních 90 dnech podle sdělení pacienta. Účastníci byli sledování 1 rok.

Výsledky ukázaly významný pokles sdílení jehel ve čtvrtém čtvrtletí po zahájení substituční léčby oproti vstupní hodnotě, z 9 % na 3 % (p < 0,001). Uváděná absence použití kondomu na začátku studie 23 % ovšem klesla jen na 21 %, což nebylo statisticky významné. Rizikové chování se nelišilo v závislosti na prokázané přítomnosti RNA viru HIV. Častější sdílení jehel bylo zjištěno u bezdomovců a osob, které užívaly heroin, kokain nebo marihuanu. Pohlavní styk bez kondomu častěji uváděly ženy, osoby s homosexuální a bisexuální orientací, osoby žijící v trvalém partnerském vztahu a osoby, které zneužívaly heroin a alkohol.

Autoři této studie, publikované v březnu 2014, na základě svých výsledků doporučují provádět u osob závislých na opioidech, které jsou nakaženy HIV a u nichž je zahájena substituční léčba, cílené intervence zaměřené na prevenci rizikového chování z hlediska přenosu HIV.

(zza)

Zdroj: Edelman E. J., Chantarat T., Caffrey S., et al. The impact of buprenorphine/naloxone treatment on HIV risk behaviors among HIV-infected, opioid-dependent patients. Drug Alcohol Depend. 2014 Mar 15; pii: S0376-8716(14)00782-0; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.03.006. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba snižuje mortalitu uvězněných osob závislých na opioidech

Mortalita včetně počtu sebevražd je u uvězněných osob závislých na opioidech významně nižší při podávání substituční léčby, a to zejména v prvních čtyřech týdnech pobytu ve vězení. Ukázala to australská retrospektivní studie zahrnující téměř 17 000 závislých vězňů.

Zneužití benzodiazepinů s buprenorfinem je méně toxické než s metadonem

Toxicita současného nelegálního užití benzodiazepinů a buprenorfinu je nižší než nepředepsaná kombinace benzodiazepinů s metadonem. Americká retrospektivní analýza zahrnující 764 případů zneužití buprenorfinu nebo metadonu v kombinaci s benzodiazepiny ukázala nižší podíl hospitalizací a méně fatálních případů u buprenorfinu v porovnání s metadonem.

Problematické užívání opioidů u pacientů s chronickou bolestí

U třetiny pacientů léčených opioidy z důvodu chronické bolesti bylo zjištěno potenciálně problematické užívání. Jednalo se o pacienty, u nichž nebyla diagnostikována závislost ani zneužívání těchto látek. Problematické užívání opioidů definované jako rychlé zvýšení dávky nebo získání receptů od pěti a více různých lékařů bylo spojeno s významně větším využíváním zdravotních služeb a vyššími náklady na zdravotní péči.Všechny novinky