Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba snižuje riziko přenosu infekce HIV u injekčních narkomanů

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 23.12.2012

Substituční léčba snižuje riziko přenosu infekce HIV u injekčních narkomanů

Udržovací substituční léčba závislosti na opiátech snižuje riziko přenosu HIV u osob, které užívají injekční drogy, a to o více než polovinu. Jedná se o výsledky britské metaanalýzy 9 publikovaných i nepublikovaných studií zahrnujících celkem 23 608 pacientoroků sledování.

Cílem autorů bylo kvantitativně popsat vliv substituční léčby závislosti na opiátech na přenos infekce HIV u injekčních narkomanů. Vyhledali všechny studie publikované do roku 2011 ve všech jazycích i nepublikované studie, jejichž autoři byli kontaktováni. Zařazeno bylo 12 publikovaných a 3 nepublikované studie. I přes heterogenitu mezi studiemi bylo hromadnou analýzu možné provést u 9 z nich. Jako substituční léčba byl ve všech studiích podáván metadon.

Během 23 608 pacientoroků sledování došlo k 819 případům incidentní infekce HIV. Substituční léčba vedla ke snížení rizika vzniku infekce HIV o 54 % (poměr rizik 0,46, 95% interval spolehlivosti [CI] 0,32–0,67, p < 0,001). Důkazy o větším přínosu dlouhodobější substituční léčby byly slabé. Výsledky této studie můžou být ovlivněny i změnou chování a motivací osob, které se rozhodnou pro substituční léčbu závislosti na opiátech.

(zza)

Zdroj: Macarthur G. J., Minozzi S., Martin N., et al. Opiate substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012 Oct 3; 345: e5945; doi: 10.1136/bmj.e5945.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prodloužení QT intervalu při odvykací terapii metadonem a buprenorfinem

Metadon a buprenorfin jsou látky běžně používané v léčbě opiátové závislosti. Výsledky některých studií naznačují, že odvykací terapie metadonem může být spojena s rizikem prodloužení QT intervalu a vzniku ventrikulárních arytmií typu torsade de pointes, zatímco žádné takové riziko nebylo pozorováno u terapie buprenorfinem.

Srovnání terapie přípravkem Suboxone a klonidinem v léčbě opiátové závislosti

Problematika léčby opiátové závislosti je i v současné době stále aktuální. V srpnovém vydání časopisu Archives of Psychiatric Nursing jí byla věnována zajímavá práce amerických autorů. Jednalo se o retrospektivní studii zaměřenou na zlepšení kvality péče, která hodnotila, zda terapie přípravkem Suboxone snižuje oproti léčbě klonidinem riziko předčasného ukončení odvykací terapie (navzdory lékařskému doporučení). Zmiňované studie se účastnili muži závislí na opiátech ve věku 18 až 55 let.

Vývoj kriminality u drogově závislých osob na dlouhodobé substituční léčbě

Šestileté sledování osob závislých na opiátech, které užívaly substituční léčbu ve studii PREMOS, ukázalo významné snížení kriminality, a to jak trestných činů po požití drogy, tak krádeží a loupežných přepadení.Všechny novinky