Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba snižuje mortalitu uvězněných osob závislých na opioidech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 19.5.2014

Substituční léčba snižuje mortalitu uvězněných osob závislých na opioidech

Mortalita včetně počtu sebevražd je u uvězněných osob závislých na opioidech významně nižší při podávání substituční léčby, a to zejména v prvních čtyřech týdnech pobytu ve vězení. Ukázala to australská retrospektivní studie zahrnující téměř 17 000 závislých vězňů.

Cílem této studie bylo zhodnotit souvislost mezi celkovou mortalitou osob závislých na opioidech ve vězení a užíváním substituční léčby. Zahrnuto bylo 16 715 probandů přijatých do věznice New South Wales v Austrálii v letech 2000 až 2012. Porovnáván byl počet všech úmrtí a počet nepřirozených úmrtí (sebevraždy, předávkování drogami, oběť násilného činu či jiného zranění) u závislých osob bez substituční léčby a se substituční léčbou.

Během 30 998 osoboroků pobytu ve vězení došlo k 51 úmrtím. Celková mortalita byla 1,6/1 000 osoboroků a počet nepřirozených úmrtí 1,1/1 000 osoboroků. Při porovnání s kohortou bez substituční léčby byla u osob se substituční léčbou celková mortalita o 74 % nižší, a výskyt nepřirozených úmrtí dokonce o 87 % nižší. Nejvyšší podíl úmrtí byl zjištěn v prvních čtyřech týdnech pobytu ve vězení. Celková mortalita v tomto období činila 6,6/1 000 osoboroků a výskyt nepřirozených úmrtí dosáhl 5,5/1 000 osoboroků. Porovnání kohort bez substituční léčby a s touto léčbou opět ukázalo významně nižší úmrtnost u osob s hodnocenou intervencí, a to o 94 % u celkové mortality a o 93 % u výskytu nepřirozených úmrtí.

Výsledky této studie dokládají význam substituční léčby u osob závislých na opioidech.

(zza)

Zdroj: Larney S., et al. Opioid substitution therapy as a strategy to reduce deaths in prison: retrospective cohort study. BMJ Open. 2014 Apr 2; 4 (4): e004666; doi: 10.1136/bmjopen-2013-004666.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zneužití benzodiazepinů s buprenorfinem je méně toxické než s metadonem

Toxicita současného nelegálního užití benzodiazepinů a buprenorfinu je nižší než nepředepsaná kombinace benzodiazepinů s metadonem. Americká retrospektivní analýza zahrnující 764 případů zneužití buprenorfinu nebo metadonu v kombinaci s benzodiazepiny ukázala nižší podíl hospitalizací a méně fatálních případů u buprenorfinu v porovnání s metadonem.

Problematické užívání opioidů u pacientů s chronickou bolestí

U třetiny pacientů léčených opioidy z důvodu chronické bolesti bylo zjištěno potenciálně problematické užívání. Jednalo se o pacienty, u nichž nebyla diagnostikována závislost ani zneužívání těchto látek. Problematické užívání opioidů definované jako rychlé zvýšení dávky nebo získání receptů od pěti a více různých lékařů bylo spojeno s významně větším využíváním zdravotních služeb a vyššími náklady na zdravotní péči.

Buprenorfin–naloxon a metadon snižují užívání nelegálního buprenorfinu a riziko HIV

Substituční léčba kombinací buprenorfin–naloxon nebo metadonem vedla u jedinců závislých na opioidech, kteří si injekčně aplikovali nelegálně získaný buprenorfin, ke snížení jeho užívání i užívání jiných nelegálních opioidů a omezila rizikové chování z hlediska HIV.Všechny novinky