Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba při odvykání závislosti na opioidech zvyšuje úspěch terapie chronické hepatitidy C

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 1.2.2013

Substituční léčba při odvykání závislosti na opioidech zvyšuje úspěch terapie chronické hepatitidy C

Substituční léčba by mohla být vhodným rámcem pro léčbu chronické hepatitidy C (CHC) u pacientů závislých na injekčním podávání opioidů. Retrospektivní švýcarská studie ukázala vysoký podíl dodržování antivirové léčby a dosažení virologické odpovědi u pacientů, kteří užívali tuto substituční léčbu v primární péči.

Vysoký výskyt CHC u osob závislých na injekčním podávání drog a špatné dodržování režimu antivirové léčby ze strany těchto pacientů přivedly autory studie k myšlence, že podávání substituční léčby při odvykání závislosti na opioidech by mohlo být dobrou motivací pro dodržování antivirové terapie. Provedli retrospektivní analýzu záznamů pacientů s CHC, kteří užívali substituční léčbu z důvodu odvykání závislosti na opioidech déle než 3 měsíce. Jednalo se o pacienty jednoho praktického lékaře v Curychu léčené v letech 2002–2008.

Do studie bylo zahrnuto 85 pacientů ve věku 35–44 let, z nichž 61 % tvořili muži. V léčbě CHC byl podáván pegylovaný interferon a ribavirin. Hodnoceno bylo užívání antivirové léčby a dosažní úplné virologické odpovědi definované jako nedetekovatelná RNA viru hepatitidy C za 6 měsíců po ukončení antivirové léčby.

Antivirová léčba byla zahájena u 35 pacientů (41,2 %). Tito pacienti užívali substituční léčbu průměrně 55 měsíců (35–110 měsíců), zatímco zbývající pacienti bez antivirové léčby pouze 24 měsíců (9–46 měsíců; p < 0,001). Delší užívání substituční léčby statisticky významně ovlivnilo dodržování antivirové léčby i po úpravě na potenciálně zavádějící faktory. Trvalé virologické odpovědi bylo dosaženo u 25 pacientů (71 %).

Motivaci osob se substituční léčbou z důvodu odvykání závislosti na opioidech lze využít k léčbě CHC, jejíž výskyt je u těchto osob vysoký.

(zza)

Zdroj: Seidenberg A., Rosemann T., Senn O. Patients receiving opioid maintenance treatment in primary care: successful chronic hepatitis C care in a real world setting. BMC Infect Dis. 2013 Jan 8; 13 (1): 9. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buprenorfin v těhotenství

Vzhledem k narůstající prevalenci užívání opioidů těhotnými ženami a z toho pramenících zdravotních rizik jak pro samotné budoucí matky, tak pro vyvíjející se organismus dítěte je zajištění efektivní zdravotní péče pro tuto specifickou skupinu prioritou systému veřejného zdraví.

Ambulantní substituční léčba Suboxonem brání vyčlenění osob dříve závislých na opiátech z normální společnosti

Psychiatři z Bosny a Hercegoviny oceňují přínos substituční léčby buprenorfinem a naloxonem (Suboxon) u mladých osob závislých na opiátech.

Substituční léčba buprenorfinem a metadonem neprodlužuje upravený interval QT

Norská studie s 80 pacienty v programu léčby závislosti na opiátech ukázala, že buprenorfin v běžně podávaných dávkách a metadon v dávkách do 100 mg/den nevedou k významnému prodloužení upraveného QT intervalu na EKG.Všechny novinky