Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Substituční léčba drogově závislých v těhotenství – má důsledky pro děti?

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 28.10.2010

Substituční léčba drogově závislých v těhotenství – má důsledky pro děti?

Jak již bylo dokázáno v mnoha klinických studiích, drogová závislost matky během těhotenství má velmi vážné dopady na zdraví dítěte. U většiny dětí totiž po narození vzniká novorozenecký abstinenční syndrom (NAS). Jak tomu je u dětí matek, které během těhotenství sice závislé byly, ale odvykaly, ukázala dlouhodobá norská studie publikovaná v odborném medicínském periodiku Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin, ny række.

Šestiletá norská studie

Program na odvykání závislosti na opiátech byl v Norsku předveden poprvé v roce 1998. Do roku 2008 se závislým odvykajícím matkám narodilo celkem asi 150 dětí. Norští lékaři z Pediatrické kliniky Univerzitní nemocnice v Bergenu do své studie zahrnuli celkem 10 závislých matek, které v letech 1999 až 2005 porodily celkem 15 dětí. Všechny matky v průběhu těhotenství odvykaly. Šest dětí tak bylo vystaveno metadonu nebo buprenorfinu, dalších osm například i heroinu, benzodiazepinům nebo konopí. Porovnávána pak byla jak porodní váha a prospívání, tak i další psychomotorický vývoj dětí.

NAS hrozí i u substituce

Jak se bohužel ve studii prokázalo, NAS neboli novorozenecký abstinenční syndrom se vyvinul u 14 z 15 sledovaných dětí. Na jeho vznik tedy nemá vliv výběr opiátů, ani použitá substituční terapie. Co se porodní váhy týče, všechny děti měly nižší porodní váhu, než je norský celostátní průměr, 10 z nich dokonce potřebovalo krátce po porodu urgentní ošetření.

V průběhu sledovacího období zemřely dvě děti, přičemž jako příčina smrti byl stanoven SIDS (syndrom náhlého úmrtí novorozenců). Z ostatních 13 dětí se jich šest vyvíjelo zcela normálně, bez jakýchkoliv odchylek od zdravých vrstevníků. Pět dětí mělo psychomotorický vývoj různě opožděn a dvě děti měly příznaky hyperkinetické poruchy. Zajímavé je, že pět dětí skončilo v pěstounské péči.

Studie tedy ukázala, že substituční léčba v těhotenství s sebou nese určitá úskalí. Je však třeba podotknout, že za většinu negativních vlivů může právě drogový abúzus, nehledě na to, že většina dětí byla počata ještě ve stadiu závislosti a k odvykací terapii bylo přistoupeno až po potvrzení gravidity.

(kam)

Zdroje: Sandtorv L, et al. Substitution treatment of drug addicts during pregnancy: consequences for the children? Tidsskr Nor Laegeforen 2009(Feb 12);129(4):287-290

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buprenorfin – bezpečnější volba pro novorozence

Na 58. ročníku klinického kongresu Společnosti amerických porodníků a gynekologů v květnu 2010 byly prezentovány zajímavé výsledky studie bezpečnosti a účinnosti buprenorfinu a metadonu pro novorozence v léčbě opiátové závislosti těhotných.

Randomizovaná studie účinnosti a nákladové efektivity sledovaného versus nesledovaného podávání buprenorfin-naloxonu u heroinové závislosti

Popisovaná randomizovaná kontrolovaná studie si klade za cíl porovnat účinnost a provést analýzu nákladové efektivity sledovaného a nesledovaného dávkování buprenorfinu a naloxonu v substituční terapii pacientů závislých na heroinu.

Placenta jako alternativní biologický materiál pro detekci buprenorfinu?

Buprenorfin byl pro terapii opiátové závislosti již oficiálně schválen. V současné době je však v popředí zájmu jeho použití u těhotných žen.Všechny novinky