Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Srovnání terapie přípravkem Suboxone a klonidinem v léčbě opiátové závislosti

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 2.11.2012

Srovnání terapie přípravkem Suboxone a klonidinem v léčbě opiátové závislosti

Problematika léčby opiátové závislosti je i v současné době stále aktuální. V srpnovém vydání časopisu Archives of Psychiatric Nursing jí byla věnována zajímavá práce amerických autorů. Jednalo se o retrospektivní studii zaměřenou na zlepšení kvality péče, která hodnotila, zda terapie přípravkem Suboxone snižuje oproti léčbě klonidinem riziko předčasného ukončení odvykací terapie (navzdory lékařskému doporučení). Zmiňované studie se účastnili muži závislí na opiátech ve věku 18 až 55 let.

Potřebná data byla získána analýzou grafů poskytujících údaje všech mužů s opiátovou závislostí, kteří dobrovolně nastoupili na odvykací léčbu v komunitním centru v období od 1. července 2009 do 30. prosince 2009. Chi-kvadrátový test nezávislosti mezi dokončením a nedokončením odvykací terapie byl vyhodnocen jako signifikantní s 5% kritickou hladinou významnosti pro terapii přípravkem Suboxone (P = 0,027).

Na základě těchto zjištění se tedy autorům podařilo prokázat, že terapie s přípravkem Suboxone vedla ve srovnání s klonidinem ke snížení výskytu předčasného ukončení opiátové detoxikace.

(mik)

Zdroj: Steele A., Cunningham P. A comparison of suboxone and clonidine treatment outcomes in opiate detoxification. Arch Psychiatr Nurs. 2012 Aug; 26 (4): 316–23; doi: 10.1016/j.apnu.2011.10.006

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj kriminality u drogově závislých osob na dlouhodobé substituční léčbě

Šestileté sledování osob závislých na opiátech, které užívaly substituční léčbu ve studii PREMOS, ukázalo významné snížení kriminality, a to jak trestných činů po požití drogy, tak krádeží a loupežných přepadení.

Substituční léčba buprenorfinem u kojících matek

Australská studie měřila množství buprenorfinu a jeho metabolitu norbuprenorfinu v mateřském mléce žen závislých na opiátech, které užívají substituční léčbu, a hodnotila jeho nežádoucí účinky na kojence.

Zneužívání buprenorfinu jako důsledek špatné dostupnosti preskripce tohoto přípravku

Američtí autoři ukázali, že nedostupnost předepsané léčby buprenorfinem je rizikovým faktorem jeho zneužívání. Identifikovali také další rizikové faktory spojené se zneužíváním buprenorfinu.Všechny novinky