Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Srovnání buprenorfinu a metadonu v terapii opiátové závislosti – možné výhody buprenorfinu v terapii kombinované opiátovo-benzodiazepinové závislosti

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 26.3.2010

Srovnání buprenorfinu a metadonu v terapii opiátové závislosti – možné výhody buprenorfinu v terapii kombinované opiátovo-benzodiazepinové závislosti

Metadon a buprenorfin lze v současné době považovat za hlavní reprezentanty substituční terapie pacientů s opiátovou závislostí. Nedávno publikovaná práce britských autorů se pokusila předběžně porovnat účinnost buprenorfinu a metadonu v detoxikační terapii pacientů se závislostí na opiátech.

Vzorek vyšetřovaných pacientů zahrnoval celkem 123 osob, závislých buď čistě na opiátech, nebo závislých současně jak na opiátech, tak i na benzodiazepinech. Do studie byly pak vybrány osoby závislé na podávání metadonu v dávce až do 70 mg. Detoxikační terapie probíhala na specializovaném lůžkovém oddělení pro pacienty s drogovou závislostí.

Závažnost odvykacích symptomů byla posuzována denně prostřednictvím speciálního skóre (Short Opiate Withdrawal Scale). Výsledky byly následně vyhodnocovány jak podle snížení závažnosti abstinenčních příznaků, tak podle trvání terapie a jejího řádného dokončení.

V případě opiátové závislosti byla detoxikační terapie s buprenorfinem spojena s méně závažnými abstinenčními příznaky, než tomu bylo u metadonu. Stejně tak v případě kombinované opiátovo-benzodiazepinové závislosti vykazovali pacienti méně závažných abstinenčních příznaků během terapie buprenorfinem než metadonem. Kromě toho pacienti léčení buprenorfinem detoxikační terapii častěji zdárně dokončili.

(mik)

Zdroj: J Clin Psychopharmacol. 2007 Apr; 27 (2): 188–92.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Udržovací léčba buprenorfinem a metadonem zachovává u osob závislých na heroinu imunitní funkce

Udržovací léčba buprenorfinem a metadonem zachovává u osob závislých na heroinu imunitní funkce

Léčba opiátové závislosti pomocí kombinace buprenorfin–naloxon v primární péči

Možnost ambulantní terapie pacientů závislých na opiátech pomocí kombinace buprenorfin–naloxon byla ve Spojených státech amerických schválena v roce 2002. Přesto zatím nebyla úspěšnost ambulantní léčby uspokojivě zkoumána a zdokumentována.

Naloxonem je možné zvrátit buprenorfinem indukovanou respirační depresi

To, že některé přípravky používané v odvykací léčbě pacientů závislých na opiátech mohou způsobit respirační depresi, je známá věc. Jedním z těchto přípravků je i buprenorfin, jehož účinky na dýchací centrum lze ale zvrátit podáváním naloxonu.Všechny novinky