Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Sexuální dysfunkce je častější při substituční léčbě metadonem než u buprenorfinu

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 24.3.2014

Sexuální dysfunkce je častější při substituční léčbě metadonem než u buprenorfinu

Metaanalýza 16 studií zahrnující 1 570 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech ukázala, že výskyt sexuální dysfunkce u mužů je častější při podávání metadonu než při substituční léčbě buprenorfinem.

Metadon se řadu let užívá jako účinná udržovací terapie v léčbě závislosti na opioidech. Jedním z nejčastěji uváděných nežádoucích účinků je sexuální dysfunkce. Autoři této metaanalýzy se pokusili porovnat výskyt sexuální dysfunkce při substituční léčbě metadonem a buprenorfinem.

Zahrnuli relevantní studie publikované do konce roku 2012 z databázích Pubmed, OVID a Embase. Hromadná prevalence sexuální dysfunkce u mužů, kteří užívali metadon, byla v této metaanalýze 52 %. Výskyt tohoto nežádoucího účinku u metadonu a buprenorfinu porovnávaly pouze 4 studie. Ukázaly významně vyšší incidenci sexuální dysfunkce u mužů při užívání metadonu v porovnání s buprenorfinem (poměr šancí [OR] = 4,01, 95% interval spolehlivosti [CI] 1,52–10,55, p = 0,0049).

Podle výsledků této studie je možné mužům, u nichž se objeví sexuální dysfunkce při substituční léčbě metadonem, doporučit buprenorfin.

(zza)

Zdroj: Yee A., Loh H. S., Hisham Hashim H. M., et al. The Prevalence of Sexual Dysfunction among Male Patients on Methadone and Buprenorphine Treatments: A Meta-Analysis Study. J Sex Med. 2014 Jan; 11 (1): 22–32; doi: 10.1111/jsm.12352. Epub 2013 Oct 28.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zkušenosti pacientů se supervizovaným a nesupervizovaným podáním při substituční léčbě závislosti na opioidech

Britská studie přinesla výsledky prvního kvalitativního porovnání substituční léčby závislosti na opioidech pod odborným dohledem a bez dohledu z pohledu pacienta i zdravotníků.

Expozice buprenorfinu v mateřském mléce neměla nepříznivý vliv na prospívání novorozenců

V malé studii na 7 kojených novorozencích matek se substituční léčbou buprenorfinem nebyl během 4 týdnů po porodu zjištěn žádný nepříznivý vliv na prospívání, spánek, krmení, vyměšování či barvu kůže.

Substituční léčba buprenorfinem v komunitním centru

Americká retrospektivní studie ukázala, že buprenorfin v léčbě závislosti na opioidech lze úspěšně používat i v rámci péče v komunitním centru, a to s vysokým podílem dosažené abstinence a dodržování substituční léčby. Zhruba polovina klientů úspěšně přešla na ambulantní léčbu buprenorfinem.Všechny novinky