Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Riziko smrtelného předávkování opioidy v závislosti na typu léčby drogově závislých

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 27.7.2017

Riziko smrtelného předávkování opioidy v závislosti na typu léčby drogově závislých

Rozsáhlá anglická kohortová studie potvrzuje, že substituční léčba opioidními agonisty má mimořádný význam v prevenci smrtelného předávkování opioidy.

Cíle studie

Počátkem roku 2016 byly publikovány výsledky rozsáhlé kohortové studie provedené u osob zneužívajících opioidní látky, jejímž cílem bylo porovnat riziko fatálního předávkování opioidy (DRP – drug-related poisoning) v souvislosti s využitím substituční farmakologické léčby pomocí agonistů opioidních receptorů nebo psychologické podpory. Studie dále sledovala vliv charakteristik pacientů, předání do trestního soudního systému a dokončení léčby na riziko DRP.

Analyzovaná data

Studie vycházela z databáze anglického Národního drogového monitorovacího systému (NDTMS) a databáze mortality Národního statistického úřadu (ONS). Data pocházejí ze všech center v Anglii, která poskytují veřejně financovanou strukturovanou léčbu nelegálním uživatelům opioidů. Metodika byla založena na analýze přežití.

Sledovaná populace

Jednalo se o dospělé účastníky léčené pro závislost na nelegálních opioidech od dubna 2005 do března 2009: 151 983 osob (442 950 pacientoroků sledování), 69 % tvořili muži, medián věku činil 32,6 roku. Zjišťováno u nich bylo smrtelné předávkování opioidy během období terapie nebo období bez terapie podle věku, pohlaví, použitých látek, injekčního užívání a předání do trestního soudního systému.

Výsledky

Došlo k 1 499 úmrtí z předávkování: 3,4 na 1 000 pacientoroků (95% interval spolehlivosti [CI] 3,2–3,6). Riziko DRP vzrůstalo u pacientů, kteří nebyli zahrnuti do žádné léčby: upravený poměr rizik (aHR) 1,73 (95% CI 1,55–1,92). U pacientů využívajících pouze psychologickou podporu bylo riziko DRP 2× vyšší než u substituční léčby (aHR 2,07; 95% CI 1,75–2,46). V období bez léčby bylo riziko vyšší u mužů (aHR 1,88; 95% CI 1,67–2,12), u intravenózních uživatelů (aHR 2,27; 95% CI 1,97–2,62) a u problémových uživatelů alkoholu (aHR 2,37; 95% CI 1,90–2,98).

Závěr a doporučení

Podstatně vyšší riziko fatálního předávkování opioidy (DRP) hrozí pacientům léčeným pouze pomocí psychologických metod, bez substituční léčby opioidními agonisty, a u osob mimo léčbu. Upřednostněním substituční léčby před samotnou psychologickou intervencí riziko DRP významně snižujeme. V období po ukončení substituční či rezidenční léčby riziko DRP vzrostlo. Zřejmě je to způsobeno snížením tolerance k opioidům.

Je potřeba se zaměřit na identifikaci a minimalizaci rizika předávkování. U pacientů léčených pouze psychologickou intervencí by mělo být riziko diskutováno během pohovorů.

(kat)

Zdroj: Pierce M., Bird S. M., Hickman M. et al. Impact of treatment for opioid dependence on fatal drug-related poisoning: a national cohort study in England. Addiction 2016 Feb; 111: 298–308, doi: 10.1111/add.13193.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční terapie je vysoce efektivní metodou léčby závislosti na opiátech

Závislost na opiátech je velmi závažným celospolečenským problémem a život jednotlivce zasahuje snad ve všech jeho oblastech. Existuje řada možností, jak ji léčit. Jednou z efektivních léčebných modalit je i substituční léčba.

Co brání vstupu většího počtu pacientů do programu substituční léčby − zpráva z odborného sympozia

V rámci Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP proběhlo 7. června 2017 sympozium, které se zabývalo důvody stagnace nárůstu počtu pacientů na opioidní substituční terapii (OST).

Dávkování buprenorfinu a dostupnost µ-opioidních receptorů

Američtí výzkumníci publikovali v časopisu Drug and Alcohol Dependence článek vycházející ze shromážděných dat ohledně BUP indukovaných změn dostupnosti µ-OR a jejich vztahu ke klinické účinnosti.Všechny novinky