Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Retrospektivní hodnocení pacientů, kteří přešli z buprenorfinu na kombinaci buprenorfin–naloxon

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 23.2.2009

Retrospektivní hodnocení pacientů, kteří přešli z buprenorfinu na kombinaci buprenorfin–naloxon

Ve Finsku je buprenofin jedním z nejvíce zneužívaných opiátů. Ve snaze vyřešit tento problém začalo mnoho tamních léčebných zařízení převádět své pacienty z buprenorfinu na kombinaci buprenorfin–naloxon. Buprenorfin v kombinaci s naloxonem je určen k sublinguálnímu užití a je nezneužitelný nitrožilně, protože antidotum opiátů naloxon při intravenózním podání vede k eliminaci účinku opiátů. Sublinguálně se naloxon nevstřebává.

Metodika studie

Do popisované retrospektivní studie byly zahrnuty výsledky celkem 64 pacientů závislých na opioidech, kterým byla poskytována odvykací léčba v pěti různých zařízeních. Pacienti byli převedeni z léčby pouze buprenorfinem na léčbu obsahující kombinaci buprenorfinu a naloxonu. Kritérii pro přijetí do studie byly dlouhodobá závislost na opioidech a věk nad 18 let. Pacienti navíc museli užívat alespoň jeden měsíc pouze buprenorfin v minimální dávce 12 mg/den.

Výsledky studie

Celkem bylo v této studii sledováno 64 pacientů s průměrným věkem 29 let a zhruba šestiletou závislostí na opiátech. Během sledovaného čtyřtýdenního období jeden pacient přerušil odvykací léčbu a tři byli převedeni zpět na samotný buprenorfin. Jeden z nich kvůli nežádoucím účinkům a další dva kvůli nedostatku spolupráce. Zbylých 60 pacientů ale postoupilo do další, čtyřměsíční fáze studie.

Během následujících čtyř měsíců tzv. follow-up období byla u více než poloviny pacientů léčba přerušena, případně byli přesunuti do jiných léčeben bez možnosti zpracování výsledků nebo převedeni na jiné preparáty. Pouze zbylých 26 subjektů nadále pokračovalo v léčbě kombinovaným preparátem. Mezi hlavní důvody pro změnu nebo přerušení léčby bylo intravenózní zneužití buprenorfinu, užívání jiných drog, nežádoucí účinky a nespokojenost pacientů s kombinovaným preparátem.

Samotní pacienti byli se změnou léčby ve většině případů spokojeni. Pouze ti, kteří chtěli substituční léčbu využívat k opětovnému zneužívání drog, spokojeni nebyli. Jak sami uvedli, po injekční aplikaci kombinovaného preparátu buprenorfinu s naloxonem necítili žádné uspokojení nebo euforii jako po aplikaci samotného buprenorfinu. Tato aplikace s sebou také pro pacienty přinášela poměrně špatné zkušenosti.

Co ze studie vyplynulo?

Autoři studie doporučují, aby převod ze samotného buprenorfinu na kombinovaný preparát byl nejprve pečlivě projednán a naplánován předem se samotnými pacienty. Ty je po převodu třeba také pravidelně sledovat z hlediska nežádoucích účinků. Riziko intravenózního zneužívání buprenorfinu v kombinovaném preparátu je nízké, protože nepřítomnost euforie narkomany odradí.

(kam)

Zdroj: Simojoki K. et al.: A retrospective evaluation of patients switched from buprenorphine (Subutex) to the buprenorphine/naloxone combination (Suboxone): Subst Abuse Treat Prev Policy. 2008 Jun 17; 3: 16.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buprenorfin s naloxonem v odvykací léčbě: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie

Substituční terapie v odvykací léčbě pacientů závislých na opiátech představuje základní a nejúčinnější přístup vedoucí k možnosti trvalé abstinence. Nákladová výnosnost tohoto řešení je nevyvratitelná.

Buprenorfin – poznatky z klinických zkoušek

Závislost na opiátech a s ní spojená rizika představují vážný veřejný zdravotní problém v mnoha zemích světa. Buprenorfin je syntetický opiát, který slibuje novou možnost pro léčbu osob závislých na opiátech.

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

V Praze a severních Čechách je buprenorfin třetí nejužívanější injekční drogou.Všechny novinky