Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Provádění hrazených testů na užívání drog zvyšuje dobu setrvání v léčbě

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 15.7.2013

Provádění hrazených testů na užívání drog zvyšuje dobu setrvání v léčbě

Ve francouzské retrospektivní studii u 1 507 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech bylo provedení hrazeného testu na užívání drog spojeno s delší dobou setrvání v léčbě.

Kohorta pacientů byla vytvořena na základě údajů z databáze francouzského systému zdravotního pojištění. Zařazeni byli pacienti z oblasti Středních Pyrenejí, u nichž byla zahájena substituční léčba při odvykání závislosti na opioidech a kteří byli sledováni 18 až 30 měsíců. Pacienti byli zařazeni jednak do skupiny, u které byl alespoň jednou proveden hrazený test na užívání drog (39 osob, 2,6 %), nebo do kontrolní skupiny bez hrazeného testu užívání drog.

Výsledky ukázaly průměrnou dobu setrvání v léčbě ve skupině s testem na užívání drog 411 dní, ale jen 207 dní v kontrolní skupině. Přestože byl podíl pacientů s hrazeným testem na užívání drog malý, rozdíl byl statisticky významný (p < 0,001) a multivariantní Coxův model ukázal souvislost mezi provedením testu a setrváním v léčbě (poměr rizik [HR] = 0,55).

Tato studie ukázala, že hrazený test na užívání drog je u pacientů se substituční léčbou předepisován jen zřídka. Může ale významně zvýšit dobu setrvání v substituční léčbě.

(zza)

Zdroj: Dupouy J. et al. Effectiveness of drug tests in outpatients starting opioid substitution therapy. J Subst Abuse Treat. 2013 May–Jun; 44 (5): 515–21; doi: 10.1016/j.jsat.2012.11.006.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Substituční léčba s buprenorfinem může zabránit získanému syndromu dlouhého intervalu QT pozorovanému u metadonu

52letý muž s anamnézou abúzu intravenózně aplikovaných drog byl přijat do nemocnice se synkopou vyvolanou torsades de pointes. Dva dny před hospitalizací užil metadon.

Substituční léčba snižuje kriminalitu osob závislých na opioidech

Podle finské retrospektivní studie zahrnující 169 osob závislých na opioidech snižuje substituční léčba kriminální činnost (počet odsouzení celkem, počet odsouzení za zneužívání drog a počet odsouzení za majetkové trestné činy).

Falešně pozitivní výsledky testování moči na buprenorfin při léčbě amisulpridem

Ve Velké Británii byly zjištěny dva případy falešně pozitivního výsledku vyšetření moči na přítomnost buprenorfinu pomocí enzymové imunoanalýzy CEDIA (cloned enzyme donor immunoassay).Všechny novinky