Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Prodloužení QT intervalu při odvykací terapii metadonem a buprenorfinem

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 17.11.2012

Prodloužení QT intervalu při odvykací terapii metadonem a buprenorfinem

Metadon a buprenorfin jsou látky běžně používané v léčbě opiátové závislosti. Výsledky některých studií naznačují, že odvykací terapie metadonem může být spojena s rizikem prodloužení QT intervalu a vzniku ventrikulárních arytmií typu torsade de pointes, zatímco žádné takové riziko nebylo pozorováno u terapie buprenorfinem. Nedávno publikovaná norská studie se zabývala zvýšením rizika prodloužení korigovaného QT intervalu (QTc) u pacientů léčených těmito léky v rámci odvykací terapie opiátové závislosti (OMT). Autoři se pak také pokusili popsat možné asociace mezi změnami QTc a sérovými koncentracemi metadonu nebo buprenorfinu.

Popisované studie se účastnilo celkem 80 jedinců, 45 z nich zahájilo terapii metadonem a 35 pak terapii buprenorfinem. QTc interval byl hodnocen pomocí elektrokardiografie (EKG) v době vstupu do studie a pak po 1. a 6. měsíci odvykací léčby. V séru pak byly stanoveny koncentrace buprenorfinu a metadonu.

Prodloužení QT intervalu (definováno jako hodnota QTc kolem 450 ms) nebylo pozorováno u žádného ze sledovaných pacientů, a to ani při vstupu do studie, ani v 1. či 6. měsíci odvykací léčby. Dále také nebyla nalezena žádná spojitost mezi QT intervalem a sérovými koncentracemi buprenorfinu nebo metadonu. Nicméně nízké sérové hladiny draslíku QT interval významně prodlužovaly.

Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími zjištěními, která dokladují, že terapie metadonem v nízkých dávkách (tj. pod 100 mg/d) není spojena s klinicky signifikantním prodloužením QT intervalu. Poukazují také na fakt, že buprenorfin v běžně používaných dávkách je s ohledem na riziko prodloužení QT intervalu velice vhodnou alternativou k terapii metadonem.

(mik)

Zdroj: Stallvik M. et al. Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine-Relation to doses and serum concentrations. Drug Alcohol Depend. 2012 Oct 16. pii: S0376-8716(12)00380-8; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.09.016.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání terapie přípravkem Suboxone a klonidinem v léčbě opiátové závislosti

Problematika léčby opiátové závislosti je i v současné době stále aktuální. V srpnovém vydání časopisu Archives of Psychiatric Nursing jí byla věnována zajímavá práce amerických autorů. Jednalo se o retrospektivní studii zaměřenou na zlepšení kvality péče, která hodnotila, zda terapie přípravkem Suboxone snižuje oproti léčbě klonidinem riziko předčasného ukončení odvykací terapie (navzdory lékařskému doporučení). Zmiňované studie se účastnili muži závislí na opiátech ve věku 18 až 55 let.

Vývoj kriminality u drogově závislých osob na dlouhodobé substituční léčbě

Šestileté sledování osob závislých na opiátech, které užívaly substituční léčbu ve studii PREMOS, ukázalo významné snížení kriminality, a to jak trestných činů po požití drogy, tak krádeží a loupežných přepadení.

Substituční léčba buprenorfinem u kojících matek

Australská studie měřila množství buprenorfinu a jeho metabolitu norbuprenorfinu v mateřském mléce žen závislých na opiátech, které užívají substituční léčbu, a hodnotila jeho nežádoucí účinky na kojence.Všechny novinky