Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Přínos substituční léčby je významný i při současném zneužívání nelegálních opioidů

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 6.8.2013

Přínos substituční léčby je významný i při současném zneužívání nelegálních opioidů

Norská retrospektivní studie ukázala, že substituční léčba (SL) závislosti na opioidech má svůj přínos i u osob, které si nadále injekčně aplikují nelegální drogy. Bylo prokázáno nižší riziko předávkování, méně časté užívání nelegálních opioidů a nižší kriminalita než u závislých bez SL. Problémem ale zůstává současné zneužívání řady dalších návykových látek.

Opioidní substituční léčba je považována za účinnou terapii závislosti na opioidech. Tato průřezová studie hodnotila zdravotní rizika a kriminalitu u účastníků programu výměny jehel v Oslo v období 2002 až 2011. Porovnávala 341 osob, které aktuálně užívaly SL, 356 osob, které užívaly SL dříve, a 1 063 osob, které SL nikdy neužívaly. K porovnání byla použita univariantní a multivariantní logistická regresní analýza.

Výsledky ukázaly méně nefatálních případů předávkování u osob aktuálně léčených SL v porovnání s oběma dalšími skupinami (poměr šancí [OR] = 0,5). U těchto závislých byla také zjištěna nižší pravděpodobnost časté injekční aplikace nelegálních drog (OR = 0,4), každodenního nebo téměř každodenního užívání heroinu (OR = 0,3), spáchání krádeže (OR = 0,6) a prodeje nelegálních drog (OR = 0,7) v posledním měsíci před hodnocením. Zjištěna ovšem byla vysoká konzumace řady dalších návykových látek bez rozdílů mezi jednotlivými skupinami účastníků programu.

Tato studie ukázala, že i při pokračujícím zneužívání nelegálních opioidů snižuje SL zdravotní riziko a kriminalitu závislých osob, které se účastní programu výměny jehel.

(zza)

Zdroj: Gjersing L., Bretteville-Jensen A. L. Is opioid substution treatment benefitial if injecting behaviour continues?: An examination of the benefits of opioid substitution treatment on health risks and criminal activity in a population of needle exchange programme participants. Drug Alcohol Depend. Publikováno online 14. června 2013; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.05.022

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Provádění hrazených testů na užívání drog zvyšuje dobu setrvání v léčbě

Ve francouzské retrospektivní studii u 1 507 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech bylo provedení hrazeného testu na užívání drog spojeno s delší dobou setrvání v léčbě.

Substituční léčba s buprenorfinem může zabránit získanému syndromu dlouhého intervalu QT pozorovanému u metadonu

52letý muž s anamnézou abúzu intravenózně aplikovaných drog byl přijat do nemocnice se synkopou vyvolanou torsades de pointes. Dva dny před hospitalizací užil metadon.

Substituční léčba snižuje kriminalitu osob závislých na opioidech

Podle finské retrospektivní studie zahrnující 169 osob závislých na opioidech snižuje substituční léčba kriminální činnost (počet odsouzení celkem, počet odsouzení za zneužívání drog a počet odsouzení za majetkové trestné činy).Všechny novinky