Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Prenatální expozice metadonu či buprenorfinu – různé profily neonatálního abstinenčního syndromu

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 15.9.2013

Prenatální expozice metadonu či buprenorfinu – různé profily neonatálního abstinenčního syndromu

Závislost na opioidech v průběhu těhotenství je spojena s mnoha rizikovými faktory, které přispívají k nepříznivým mateřským či neonatálním následkům. Zavedení terapie metadonem zlepšilo průběh těhotenství i neonatální výsledky. Studie s buprenorfinem užívaným netěhotnými dospělými však ukázaly výskyt mírnějších abstinenčních příznaků po vysazení terapie, proto byl nasnadě další krok – použití buprenorfinu u těhotných ke zmírnění neonatálního abstinenčního syndromu (NAS). Tato studie porovnává profily NAS u jednotlivých léčiv, jimž byli novorozenci vystaveni in utero.

Součástí randomizované dvojitě zaslepené studie bylo nakonec 129 novorozenců, kteří se narodili matkám závislým na opioidech a léčeným buď metadonem (72), nebo buprenorfinem (57). Během 10 dnů po narození byli novorozenci pravidelně hodnoceni pomocí 19položkové modifikované škály dle Finneganové. Data novorozenců, u nichž bylo nutno zahájit farmakologickou léčbu (metadonem u 41, buprenorfinem u 27), byla zahrnuta až do první podané dávky léčiva. Byla hodnocena incidence NAS a průměrná závažnost celkového NAS skóre. Dále byl analyzován a porovnán každý jednotlivý symptom NAS, stejně jako byl spočítán průměrný čas, ve kterém bylo nutné zahájit terapii morfinem u dětí, které léčbu potřebovaly.

Dva NAS příznaky (klidový tremor a hyperaktivní Moroův reflex) byly pozorovány častěji u skupiny dětí in utero exponovaných metadonu a tři (nosní neprůchodnost, kýchání, řídká stolice) byly pozorovány častěji ve skupině dětí s buprenorfinem. Průměrné skóre závažnosti celkového NAS a pěti individuálních příznaků (klidový tremor, tremor po vyrušení, hyperaktivní Moroův reflex, zvýšená iritabilita, nedostatečné prospívání) bylo znatelně vyšší mezi dětmi ve skupině s metadonem, zatímco kýchání bylo závažnější u dětí s buprenorfinem. Mezi dětmi, které potřebovaly farmakologickou terapii, byla léčba u skupiny s metadonem potřeba mnohem dříve než u skupiny s buprenorfinem (36 vs. 59 hodin po narození).

Profil NAS se významně lišil u novorozenců in utero exponovaných metadonu anebo buprenorfinu, a to v incidenci, závažnosti a času iniciální dávky potřebné terapie. Tato studie ukazuje, že expozice metadonu in utero má za následek závažnější NAS.

(boba)

Zdroj: Gaalema D. E., Scott T. L., Heil S. H. Differences in the profile of neonatal abstinence syndrome signs in methadone- versus buprenorphine-exposed neonates. Addiction. 2012 Nov; 107 Suppl 1: 53–62.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Může dlouhodobá léčba buprenorfinem/naloxonem zablokovat dopaminergní aktivitu a potencovat recidivu?

V České republice se pro léčbu opiátové závislosti používají přípravky Subutex a Suboxone, jejichž používání se zdá být velmi slibné. Vědci však zjistili, že možná existuje zvýšené riziko recidivy závislosti při chronickém užívání těchto látek.

Přínos substituční léčby je významný i při současném zneužívání nelegálních opioidů

Norská retrospektivní studie ukázala, že substituční léčba (SL) závislosti na opioidech má svůj přínos i u osob, které si nadále injekčně aplikují nelegální drogy.

Provádění hrazených testů na užívání drog zvyšuje dobu setrvání v léčbě

Ve francouzské retrospektivní studii u 1 507 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech bylo provedení hrazeného testu na užívání drog spojeno s delší dobou setrvání v léčbě.Všechny novinky