Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

POMI – krátký dotazník ke zjištění nesprávného užívání předepsaných opioidů

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 7.5.2016

POMI – krátký dotazník ke zjištění nesprávného užívání předepsaných opioidů

Prevalence zneužívání opioidních analgetik se v posledních letech zvyšuje, na což opakovaně poukazují epidemiologické studie. Pro klinickou praxi je proto důležité mít k dispozici screeningovou metodu pro odhalení pacientů, kteří mají zvýšené riziko nesprávného používání těchto omamných látek (zneužívání nebo užívání mimo léčebný záměr).

Úvod

Dostupné metodiky zjišťování rizika závislosti spojené s užíváním opioidních analgetik jsou časově náročné, vyžadují dobře proškolené specialisty a ne vždy dokážou rozlišit fyzickou závislost (toleranci a přítomnost symptomů z vysazení), jež je přítomná i u pacientů, kteří užívají opioidní analgetika v souladu s doporučením lékaře, a potenciál ke zneužívání a psychické závislosti, případně tzv. pseudozávislost, kdy pacient zvyšuje dávkování nebo frekvenci podávání kvůli nedostatečné kontrole bolesti.

Skupina amerických psychiatrů a statistiků proto vyvinula dotazník POMI (Prescription Opioid Misuse Index – Index nesprávného používání předepsaných opioidů). Dotazník je zaměřen spíše na aspekty užívání předepsaných léčiv než na obecnou predikci rizika závislostního jednání.

Ověřování využitelnosti dotazníku

Ověřování využitelnosti dotazníku probíhalo na 74 osobách, které dlouhodobě užívaly přípravek s obsahem oxykodonu (OxyContin). 40 osob bylo na oxykodonu závislých a dlouhodobě jej zneužívalo, 34 pacientům byl oxykodon předepisován pro tišení bolesti. Ve srovnání s diagnostikou závislosti na opioidech dle Diagnostického a statistického manuálu pro duševní onemocnění (DSM-IV) rozlišil dotazník POMI s velmi dobrou senzitivitou (0,820) i specificitou (0,923), hodnocenou v ROC analýze jako dosažení 2 a více bodů, pacienty, u kterých existuje riziko zneužívání léčiva (AUC 0,887; p < 0,0001). Na základě výsledků bylo možné z původně osmipoložkového dotazníku dvě otázky vyřadit.

V testované populaci bylo dále hodnoceno zneužívání dalších omamných a psychotropních látek. Osoby, které byly na základě dotazníku POMI vyhodnoceny jako rizikové, měly častěji diagnostikovánu závislost na alkoholu (p < 0,01), nelegálních látkách (p < 0,05) nebo jiných léčivech na lékařský předpis (např. na benzodiazepinech; p < 0,05). Z hlediska dalších duševních onemocnění a rizik (deprese, anxieta, suicidální myšlenky či pokusy, závislost v rodinné anamnéze) nebyl mezi skupinami rozdíl, spolehlivost testu tedy pravděpodobně neovlivňují.

Závěr

Prvotní výsledky ověřování dotazníku POMI naznačují, že tento jednoduchý nástroj by mohl efektivně identifikovat pacienty, u nichž je vysoké riziko zneužívání předepsaných opioidních analgetik. K jeho využití však bude potřeba ještě rozsáhlejší validace na méně homogenní skupině subjektů.

(jam)

Zdroj: Knisely J. S., Wunsch M. J., Cropsey K. L., Campbell E. D. Prescription Opioid Misuse Index: a brief questionnaire to assess misuse. J Subst Abuse Treat 2008; 35 (4): 380−386; doi: 10.1016/j.jsat.2008.02.001.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Návykové chování a závislost

Vzhledem k situaci v Česku by měli lékaři všech klinických oborů správně diagnostikovat závislost na psychoaktivních látkách a jiné návykové nemoci. Je třeba soustavně používat techniky krátké intervence, jak se o nich se v této práci zmiňujeme. Lékaři by měli riziko vzniku závislosti brát v úvahu při předepisování psychoaktivních léků, zejména benzodiazepinů, které mají velký návykový potenciál.

Rizikové faktory vzniku závislosti na opioidech

U opioidních analgetik užívaných k léčbě chronické bolesti byl prokázán potenciál vzniku závislosti. Článek amerických autorů uveřejněný v časopisu Pain Medicine se zabývá možnostmi predikce zneužívání opioidů u takto léčených pacientů a rizikovými faktory, jež se s daným typem závislosti pojí.

Nástroj k předvídání rizikového chování u pacientů léčených opiáty

Článek zveřejněný v časopisu Pain Medicine osvětluje princip nástroje určeného ke stanovení opioidního rizika (ORT). Jedná se o jednoduchý screeningový postup, který lékařům umožňuje identifikovat pacienty, jimž hrozí v souvislosti s léčbou chronické bolesti zneužívání opioidů a závislost na nich.Všechny novinky