Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Podávání substituční léčby lze využít ke konzultaci o snížení konzumace alkoholu

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 12.4.2013

Podávání substituční léčby lze využít ke konzultaci o snížení konzumace alkoholu

Dvě pětiny pacientů, kteří užívají substituční léčbu při odvykání závislosti na opioidech, v nadměrné míře konzumují alkohol. Pouze polovina z nich to ale vnímá jako rizikové chování nebo problém. S cílem lepšího výsledku substituční léčby je třeba konzumaci alkoholu u těchto pacientů pravidelně kontrolovat a provádět kroky k jejímu omezení.

Ve dvou centrech poskytujících substituční léčbu osobám závislým na opioidech v australském Sydney proběhla studie, která hodnotila konzumaci alkoholu u těchto pacientů, faktory související s nadměrnou konzumací i to, jak pacienti konzumaci alkoholu vnímají. Se 264 osobami se substituční léčbou byl proveden důvěrný strukturovaný rozhovor, v rámci kterého byla hodnocena konzumace alkoholu pomocí testu AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) a závislost na ilegálních drogách pomocí škály Severity of Dependence Scale.

Celkem 41 % pacientů mělo skóre AUDIT ≥ 8, což znamená nadměrnou konzumaci alkoholu. Pouze polovina z nich se ale domnívala, že pijí příliš nebo pociťovala konzumaci alkoholu jako problém. U pacientů s nadměrnou konzumací alkoholu byla častěji zjištěna závislost na ilegálních drogách v posledních 6 měsících. Tito pacienti také častěji uváděli prodělanou protialkoholickou léčbu a častěji věřili, že vypít více než 4 standardní alkoholické nápoje najednou je bezpečné.

Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje morbiditu i mortalitu osob, které užívají substituční léčbu při odvykání závislosti na opioidech. Pravidelné docházení do centra pro substituční léčbu je příležitostí, jak tyto pacienty vyhledávat a jak poskytovat krátkou, ale pravidelnou cílenou intervenci s cílem snížit konzumaci alkoholu.

(zza)

Zdroj: Islam M. M., Day C. A., Conigrave K. M., et al. Self-perceived problem with alcohol use among opioid substitution treatment clients. Addict Behav. 2013 Apr; 38 (4): 2018–21.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Elektronické zařízení pro výdej buprenorfinu-naloxonu při domácí substituční léčbě

Elektronické zařízení pro každodenní výdej dávky buprenorfinu-naloxonu v substituční léčbě při odvykání závislosti na opioidech považovala většina pacientů i zdravotníků v malé finské studii za bezpečné místo pro uskladnění tablet.

Prediktory úspěšnosti léčby závislosti na preskribovaných opiátech buprenorfinem/naloxonem

Hlavní pozornost výzkumu v oblasti léčby závislosti na opiátech je zaměřena především na aspekty terapie závislosti na heroinu. V posledních letech však dochází k podstatnému nárůstu incidence závislosti na opiátech na lékařský předpis.

Klinická praxe substituční léčby buprenorfinem u osob závislých na opioidech potvrzuje výsledky studií

Při podávání buprenorfinu jako substituční léčby u osob závislých na opioidech v reálných podmínkách byl zjištěn podobný podíl osob, které dodržují substituční léčbu po 6 a 12 měsících, jako v klinických studiích.Všechny novinky