Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Placenta jako alternativní biologický materiál pro detekci buprenorfinu?

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 29.7.2010

Placenta jako alternativní biologický materiál pro detekci buprenorfinu?

Buprenorfin byl pro terapii opiátové závislosti již oficiálně schválen. V současné době je však v popředí zájmu jeho použití u těhotných žen. Američtí vědci se ve své nedávno publikované práci zabývali přítomností buprenorfinu, opiátů, kokainu a jejich metabolitů v placentě, přičemž srovnávali jejich koncentrace jak v placentě, tak i v mekoniu.

Předmětem jejich výzkumu byla vzájemná souvislost mezi dávkou buprenorfinu u matky, placentárními koncentracemi a výsledným klinickým stavem dítěte, jehož matce byl v průběhu těhotenství kontrolovaně podáván buprenorfin.

Metabolity buprenorfinu byly detekovány ve všech vzorcích placenty a byly rovnoměrně rozloženy v celém rozsahu této tkáně (variační koeficient nižší než 27,5 %, čtyři vzorky z jedné placenty). Buprenorfin samotný byl ve dvou placentách z celého souboru detekován jenom v některých lokalizacích, v jedné placentě zcela chyběl. Medián (rozsah) koncentrací byl pro buprenorfin 1,6 ng/g (nedetekovatelný až 3,2), pro norbuprenorfin 14,9 ng/g (6,2–24,2), pro buprenorfin-glukuronid 3 ng/g (1,3–5,0) a 14,7 ng/g (od 11,4 do 25,8) pro norbuprenorfin-glukuronid.

Placenta je tedy dalším potenciálním alternativním materiálem vhodným pro detekci expozice buprenorfinu in utero, i když v o něco nižších koncentracích (15–70×) než v mekoniu.

  1. mezi střední denní dávkou buprenorfinu u matky (od zařazení do studie po porod) a placentární koncentrací buprenorfin-glukuronidu,
  2. mezi koncentrací norbuprenorfin-glukuronidu a časem do nástupu abstinenčního syndromu novorozence, potažmo dobou jeho trvání,
  3. mezi poměrem norbuprenorfin/norbuprenorfin-glukuronid a maximálním skóre novorozeneckého abstinenčního syndromu a porodní délkou novorozence.

Stanovení buprenorfinu a jeho metabolitů v placentě, která je v době porodu lehko dostupným materiálem, může být cenné pro predikci stavu novorozenců, jejichž matky byly v těhotenství vystaveny buprenorfinu.

(mik)

Zdroj: Ther Drug Monit. 2010 Apr; 32 (2): 206–15

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Optimalizace výhod podávání nesledovaných dávek stabilním pacientům s udržovací léčbou ze závislosti na opiátech: folow-up randomizované studie

Poté, co byl v Austrálii registrován kombinovaný lék buprenorfin–naloxon, byla v některých oblastech Austrálie povolena léčba tímto preparátem u stabilních na opiátech závislých pacientů.

Buprenorfin a metadon – srovnání

Popisovaná studie je předběžným výzkumem ke zjištění účinnosti buprenorfinu a metadonu při detoxifikační léčbě po zneužívání opiátů. Vzorek se skládal ze 123 uživatelů, kteří byli závislí pouze na opiátech nebo kteří byli závislí současně na opiátech a na benzodiazepinech.

Účinky metadonu, levometadylu a buprenorfinu na QT interval v randomizované kontrolované studii

Přípravky používané v substituční léčbě závislosti na opioidech mají různý vliv na změny v EKG a jiné riziko vzniku komorové arytmie zvané syndrom prodlouženého QT intervalu.Všechny novinky