Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Pacienti setrvávají déle v substituční léčbě závislosti na opioidech, jsou-li léčeni vyššími dávkami

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 27.10.2015

Pacienti setrvávají déle v substituční léčbě závislosti na opioidech, jsou-li léčeni vyššími dávkami

Cílem substituční léčby pacientů se závislostí na opioidech je zlepšení fyzického i duševního zdraví. Kombinace buprenorfin/naloxon představuje vysoce účinnou terapeutickou možnost s příznivým vlivem na kvalitu života a dobrým bezpečnostním profilem. Metaanalýza 21 randomizovaných klinických studií ukázala, že vyšší dávky buprenorfinu (16–32 mg/den) vedou k delšímu setrvání v substituční léčbě.

Do této metaanalýzy byly zařazeny randomizované kontrolované nebo dvojitě zaslepené studie s buprenorfinem publikované před rokem 2012. Délka léčby buprenorfinem musela být nejméně 3 týdny, studie musela uvádět dávku buprenorfinu, podíl pacientů dodržujících léčbu a užívání nelegálních opioidů a kokainu dle rozboru moči.

Zařazovacím kritériím vyhovovalo 21 studií. Výsledky metaanalýzy ukázaly, že vyšší dávky buprenorfinu (16–32 mg/den) jsou spojeny s vyšším podílem pacientů setrvávajících v léčbě než nižší dávky (< 16 mg/den, p = 0,009). Prediktorem ukončení léčby byl pozitivní screening nelegálních opioidů v moči (p = 0,019). Setrvání v léčbě bylo naopak prediktorem menšího zneužívání ilegálních opioidů (p = 0,033) a pozitivní výsledek vyšetření moči na kokain predikoval větší zneužívání nelegálních opioidů (p = 0,21).

Používání vyšších dávek buprenorfinu by tedy mohlo být dobrou strategií, jak prodloužit setrvání pacientů v substituční léčbě.

(zza)

Zdroj: Fareed A., Vayalapalli S., Caserella J. et al. Effect of buprenorphine dose on treatment outcome. J Addict Dis 2012; 31 (1): 8–18.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buprenorfin/naloxon je vhodným přípravkem pro léčbu závislosti na preskripčních opioidech

Údaje z mnoha zemí ukazují stoupající počty preskripcí opioidních analgetik. Tyto léky jsou předepisovány v léčbě chronické bolesti a řada pacientů je užívá několik měsíců až let. Mnoho pacientů přitom nebylo na začátku léčby poučeno o možných důsledcích této léčby, které zahrnují vytvoření závislosti, metabolické změny včetně osteoporózy, hypogonadismu u mužů a amenorey u žen.

Buprenorfin/naloxon je přínosem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech

Uvádíme výsledky dvou studií, které hodnotily účinnost udržovací léčby buprenorfinem/naloxonem u pacientů se závislostí na preskripčních opioidech.

Léčba závislosti na opioidních analgetikách u pacientů s chronickou bolestí

Léčba silné chronické bolesti opioidy v sobě skrývá úskalí vzniku závislosti. Jak závislost rozpoznat, jak ji může lékař léčit a kdy je taková léčba úspěšná? Závislost pacienta na opioidech je při léčbě chronické bolesti nežádoucí, ale bohužel poměrně častý vedlejší účinek léčby.Všechny novinky