Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Ovlivňují klinické charakteristiky pacientů dávku buprenorfinu?

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 22.12.2013

Ovlivňují klinické charakteristiky pacientů dávku buprenorfinu?

Buprenorfin patří již k zlatému standardu léčby opiátové závislosti. Nicméně určit jeho optimální dávkování není vždy jednoduché a může to být ovlivněno řadou faktorů. Optimalizace dávky by tak mohla zásadním způsobem ovlivnit i výsledky terapie.

V zářijovém vydání American Journal of Drug and Alcohol Abuse byla publikována zajímavá práce amerických autorů zabývající se vzájemnou souvislostí mezi klinickými charakteristikami pacientů a dávkou buprenorfinu užívanou v terapii opiátové závislosti.

Ve zmiňované studii bylo po třech týdnech flexibilního dávkování 516 účastníků studie rozděleno podle dávky buprenorfinu užívané v posledním týdnu, přičemž 9,3 % jedinců obdrželo v posledním týdnu dávku 8 mg buprenorfinu, 27,3 % obdrželo 16 mg a 63,4 % pak 24 mg buprenorfinu.

Autoři studie při důkladné analýze zjistili, že skupiny užívající v posledním týdnu odlišné dávky buprenorfinu se navzájem lišily ve vstupních charakteristikách, a to včetně vzdělávání, užívání heroinu, způsobu aplikace drog, abstinenčních příznaků a symptomů bažení. Tyto skupiny se lišily i v míře užívání opiátů v průběhu čtyř týdnů, přičemž nejnižší míra užívání byla zaznamenána ve skupině s dávkou 8 mg buprenorfinu, zatímco nejvyšší pak ve skupině s dávkou 24 mg (p < 0,0001).

Skupiny jedinců užívající v posledním týdnu rozličné dávky buprenorfinu se tedy lišily jak demografickými charakteristikami, tak charakteristikami vyplývajícími ze samotné drogové závislosti. Skupina, která užívala v posledním týdnu nejvyšší dávku buprenorfinu, vykazovala také nejvyšší míru užívání opioidů. Autoři předpokládají, že tato zjištění by mohla přispět k vytvoření klinických doporučení týkajících se úpravy dávky buprenorfinu v léčbě opiátové závislosti. Nicméně bude zapotřebí dalších studií, které by zahrnovaly i náhodné přiřazení dávky podle vstupních charakteristik pacientů.

(mik)

Zdroj: Hilhouse M., Canamar C. P., Doraimani G., et al. Participant characteristics and buprenorphine dose. Am J Drug Alcohol Abuse. 2011 Sep; 37 (5): 453–9; doi: 10.3109/00952990.2011.596974.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změny exprese miRNA prokazované po smrti v prefrontálním kortexu u alkoholiků

Alkoholismus je významný problém moderní civilizace. Přesto je mechanismus jeho vzniku z velké části neznámý. Současné studie se zabývají mechanismem neuroadaptací, které jsou spojeny se změnami exprese microRNA (miRNA).

Mnoho lékařů v USA stále nerozumí problému závislosti na opioidech

Závislost na opioidech je v očích většiny lékařů v USA spíše psychickým problémem než chronickým organickým onemocněním. Online průzkum probíhající ve Spojených státech amerických dokázal, že nejen široká veřejnost, ale i klinici považují závislost za něco, za co si její nositelé mohou spíše sami.

Kvalitní důkazy o snížení rizika přenosu HIV u injekčních uživatelů drog byly nalezeny pouze u substituční léčby

Injekční aplikace drog je významným rizikovým faktorem přenosu HIV a HCV. Britští autoři publikovali v srpnu 2013 výsledky přehledu literatury věnované účinnosti různých tzv. harm reduction intervencí ve vztahu k rizikovému chování při injekční aplikaci drog a přenosu HIV a HCV. Hodnocené intervence zahrnovaly programy výměny jehel a stříkaček, substituční léčbu závislosti na opioidech, informační, edukační a konzultační servis, program poskytování injekčního vybavení a zařízení pro injekční aplikaci pod dohledem.Všechny novinky