Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Optimalizace výhod podávání nesledovaných dávek stabilním drogově závislým pacientům s udržovací léčbou: follow-up randomizované studie

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 11.8.2009

Optimalizace výhod podávání nesledovaných dávek stabilním drogově závislým pacientům s udržovací léčbou: follow-up randomizované studie

Registrace kombinace buprenorfinu a naloxonu, která byla vytvořena s cílem minimalizovat riziko zneužití, vedla některé australské orgány se soudní pravomocí k povolení léčby stabilních drogově závislých osob bez přímé kontroly dávkování.

Cílem studie bylo porovnat dva přístupy k léčbě: v prvním případě byla zahájena léčba se sledovanými dávkami, a poté byl stabilním pacientům umožněn přechod k nesledovaným dávkám. V druhém případě byla zahájena léčba s nesledovanými dávkami, u pacientů, kteří nedosáhli stabilizace, byl indikován přechod ke sledované léčbě. Účinnost sledované a nesledované terapie byla kontrolována 3 měsíce. Na konci tohoto období byli určeni klinicky stabilní pacienti, kteří dále pokračovali v nesledované terapii. Naopak klinicky labilní pacienti přešli v další fázi léčby ke kontrolovaným dávkám. Tato druhá část léčby trvala opět 3 měsíce. Primárním cílem bylo udržet pacienty v terapii.

Ze 119 randomizovaných pacientů dodrželo tříměsíční terapii 70 osob. Celkem 45 stabilních pacientů bylo vybráno pro nesledovanou terapii, kontrolované dávky užívalo 25 pacientů. Nestabilní pacienti, určení pro kontrolovanou terapii, měli větší pravděpodobnost přerušení léčby (OR 2,14, 95% CI 1,09–4,19). Z výsledků dále vyplynulo, že pacienti, kteří zahájili léčbu se sledovanými dávkami, častěji pokračovali v další etapě terapie. V 6 měsících se udrželo v terapii pouze 13 pacientů (22 %) s původně nesledovanými dávkami, zatímco ze skupiny s primárně sledovanými dávkami léčbu dodrželo 22 pacientů (33 %).

Závěrem je tedy možné říci, že ústup od nesledovaného dávkování vedl ke značnému oslabení léčby. Jestliže má být nesledované dávkování určeno pouze pro stabilní pacienty, je vhodnější zahájit léčbu s kontrolovanými dávkami, a teprve po úspěšné stabilizaci pacienta přejít na nesledované dávkování.

(moa)

Zdroj: Optimising the benefits of unobserved dose administration for stable opioid maintenance patients: follow-up of a randomised trial. Drug Alcohol Depend 2008 Jul 1;96(1–2):183–186. Epub 2008 Apr 18.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti užívající substituční terapii mají dobré výsledky léčby hepatitidy C

 Pacienti na substituční léčbě buprenorfinem nebo metadonem mají dobré šance k vyléčení hepatitidy C. Výsledky přednesli francouzští vědci na jedné z konferencí věnovaných léčbě jaterních onemocnění.

Finské zkušenosti s užíváním Suboxonu

Buprenorfin (Subutex) je částečný agonista mí-opioidních receptorů a antagonista kappa-opioidních receptorů. Je užíván ve více než 40 zemích na světě ve formě sublinguálních tablet při léčbě závislosti na opiátech. Subutex však zároveň patří mezi nejčastěji zneužívané intravenózní opiáty (až v 68 %).

Substituční léčba závislosti a současné zneužívání benzodiazepinů má vliv na paměťové funkce

Opioidní substituční léčba plní významný úkol v péči o pacienty závislé na opiátech. Byl prokázán efekt této léčby na snížení ilegálního užívání opiátů a kriminality. Současně je substituční terapie prostředkem, jak udržet pacienty v léčebném procesu odvykání.Všechny novinky