Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Optimalizace bezpečnosti a účinnosti léčby buprenorfinem − data ze 32 center

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 26.5.2017

Optimalizace bezpečnosti a účinnosti léčby buprenorfinem − data ze 32 center

Tým italských autorů sledoval užívání buprenorfinu na 32 pracovištích s cílem identifikovat protokoly dobré praxe, které by pomohly lékařům optimalizovat bezpečnost a účinnost této terapeutické možnosti.

Buprenorfin je látka, která se využívá k léčbě závislosti na opioidech. V Evropě je k dispozici od roku 1995. Početné odborné práce od té doby potvrdily jeho dobrý bezpečnostní profil.

Prezentovaná práce měla za cíl přinést podrobnější zjištění o užívání buprenorfinu, jeho léčebném efektu a vhodném dávkování. Do této retrospektivní observační multicentrické studie bylo zařazeno 979 pacientů závislých na opioidech, kteří se léčili ve 32 centrech. Celkem bylo analyzováno 1122 léčebných protokolů.

Výsledky studie

V průběhu studie 33,4 % pacientů relabovalo v úvodní (indukční) fázi. Nižší úvodní dávky přitom byly spojeny s vyšší mírou relapsů (relabovalo 51,2 % pacientů, kteří dostávali 2 mg buprenorfinu, oproti 20,6 % pacientům, kteří užívali 10 mg této látky). Více než 89 % jedinců, kteří dostávali 16 mg buprenorfinu, úspěšně pokračovalo v udržovací terapii.

V průběhu léčby buprenorfinem současně došlo k redukci pozitivních testů na drogy v moči (pozitivní test na kokain zaznamenal snížení z 25 % na začátku studie na 0 % ve 24. měsíci). K dalšímu snížení rizika relapsu pak docházelo v případech, kdy se k léčbě buprenorfinem přidávala psychosociální podpora. Její poskytování bylo spojeno také s nižší mírou bažení (cravingu) po heroinu. Retence v léčbě byla vyšší při dávkování buprenorfinu méně často než 1× denně.

Závěr

Ze studie vyplynulo, že vyšší indukční dávky buprenorfinu významně snižují míru relapsu a zvyšují počet pacientů, kteří dospějí do udržovací fáze léčby. Psychosociální podpora a podávání buprenorfinu méně často než 1× denně ještě dále zlepšují výsledný terapeutický efekt.

(ask)

Zdroj: Leonardi C., Hanna N., Laurenzi P., Fagetti R.; I.D.A.C. Group. Multi-centre observational study of buprenorphine use in 32 Italian drug addiction centres. Drug Alcohol Depend 2008; 94 (1−3): 125−132.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buprenorfin jako výhodnější volba při léčbě závislosti na opioidech?

Substituční léčba závislosti na heroinu přinesla značné snížení morbidity a mortality uživatelů. V České republice se v této indikaci používá metadon nebo buprenorfin (eventuálně v kombinaci s naloxonem). Autoři níže prezentované studie srovnávali, zda je výhodnější léčba metadonem, nebo stupňovaná strategie léčby, která byla zahajována buprenorfinem, jenž byl v případě potřeby zvýšení dávky nahrazen metadonem.

Význam substituční léčby závislosti na opioidech v USA

Součástí boje proti drogové závislosti je udržovací substituční léčba opiátovými agonisty a antagonisty. Ve Spojených státech amerických je poskytována v rámci tzv. medication-assisted treatment (MAT), která představuje kombinaci lékařské a psychosociální péče. Níže prezentovaná práce shrnuje poznatky o významu tohoto přístupu v USA.

Bezpečnost a účinnost kombinace buprenorfinu a naloxonu u těhotných žen závislých na opioidech

Cílem kanadské observační studie bylo zjistit bezpečnost a účinek kombinace buprenorfin/naloxon, která se používá při léčbě závislosti na opioidech v těhotenství. Tato závislost se rozšířila ve venkovských a odlehlých oblastech kanadského regionu Severozápadní Ontario, kde postihuje až 28−30 % těhotných žen. Substituční terapie metadonem není v této lokalitě dostupná.Všechny novinky