Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Naloxonem je možné zvrátit buprenorfinem indukovanou respirační depresi

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 23.1.2010

Naloxonem je možné zvrátit buprenorfinem indukovanou respirační depresi

To, že některé přípravky používané v odvykací léčbě pacientů závislých na opiátech mohou způsobit respirační depresi, je známá věc. Jedním z těchto přípravků je i buprenorfin, jehož účinky na dýchací centrum lze ale zvrátit podáváním naloxonu. Na výši dávky, která k tomu dostačuje, se ve své studii zaměřili holandští vědci, kteří svůj výzkum publikovali v odborném medicínském periodiku Anesthesiology.

Naloxon jako antidotum

Spojení buprenorfin/naloxon je v poslední době velmi častou kombinací v léčbě závislosti na opiátech. Naloxon totiž může působit jako antidotum při svévolné intravenózní aplikaci buprenorfinu. Tím zamezuje požadovanému účinku a snižuje riziko intravenózní aplikace svým vlivem na buprenorfinem indukovanou respirační depresi. Studie, kterou uskutečnili holandští vědci z Leidenské univerzity, zkoumala vliv podávání naloxonu u zdravých jedinců, u nichž bylo pomocí buprenorfinu dosaženo respirační deprese.

Uspořádání studie

Nejprve byla zdravým dobrovolníkům s tělesnou hmotností 70 kg intravenózně podána dávka 0,2 mg buprenorfinu, čímž u nich došlo k respirační depresi. Poté jim byl opět intravenózně aplikován bolus 0,8 mg naloxonu a byl hodnocen účinek na respirační funkce. Druhou částí studie bylo postupné zvyšování dávky naloxonu z 0,5 až na 7 mg podávaných po dobu 30 minut.

Poslední částí bylo posouzení účinku kontinuální infuze naloxonu (4 mg/hod) po podání počátečního bolusu 2,3 mg naloxonu na podání 0,2 mg a 0,4 mg buprenorfinu. Dýchání bylo po celou dobu hodnoceno na podkladě zvyšující se koncentrace CO2 v krvi. Studie přinesla následující výsledky.

Na dávce záleží

Podání jednorázového bolusu 0,8 mg naloxonu nemělo na buprenorfinem způsobenou respirační depresi žádný vliv, zatímco při kontinuálním podávání naloxonu po dobu 30 minut došlo k úpravě dýchání při dávce 2-4 mg naloxonu. Kontinuální infuze po bolusovém podání za 40-60 minut zvrátila buprenorfinem indukovanou respirační depresi, a to jak při podání 0,2 mg, tak i 0,4 mg buprenorfinu.

Co ze studie plyne

Jak studie ukázala, účinek naloxonu na buprenorfinem indukovanou respirační depresi opravdu existuje, je ale závislý na dávce. Jako nejvhodnější způsob se pak jeví kontinuální podávání, protože jednorázový bolus nevykázal téměř žádný účinek.

(kam)

Zdroj: van Dorp E, et al. Naloxone reversal of buprenorphine-induced respiratory depression. Anesthesiology 2006(Jul);105(1):51-57.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Data nepodporují buprenorfin jako lék první volby závislých na opiátech: oponenti pro švédskou studii

Možností, jak léčit pacienty závislé na opioidech, je několik. Názory na účinnost a vhodnost indikace jednotlivých substitučních přípravků se ale velmi liší. Před nedávnem proto došlo na stránkách odborného medicínského časopisu The American Journal of Psychiatry ke zpochybnění výzkumu, který jako lék první volby rozhodně nedoporučoval metadon.

I substituční látky se v České republice zneužívají

Subutex je lék obsahující opioidní látku buprenorfin a je typickým zástupcem medikamentů, které se podávají závislým narkomanům v rámci substituční léčby. Kromě řádně předepsaných léčiv však existuje i prodej na černém trhu.

Toxicita nadměrných dávek buprenorfinu u dětí

O nežádoucích účincích předávkování bupreforfinem u dospělých se ví poměrně mnoho. Daleko méně informací je ale o užití nadměrných dávek tohoto léku dětmi. Toto informační okno se pokusili napravit američtí vědci z University of Maryland School of Pharmacy, kteří svou práci publikovali v odborném medicínském časopise Pediatrics.Všechny novinky