Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Na dodržování substituční léčby buprenorfinem mají vliv psychiatrické komorbidity a zneužívání jiných látek

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 1.9.2014

Na dodržování substituční léčby buprenorfinem mají vliv psychiatrické komorbidity a zneužívání jiných látek

Nejčastějšími faktory souvisejícími s nedodržováním substituční léčby buprenorfinem v americké studii se 69 pacienty léčenými ze závislosti na opioidech bylo průvodní psychiatrické onemocnění, zneužívání marihuany, benzodiazepinů a kouření.

Hlavním cílem této studie bylo určení faktorů spojených s noncompliance u substituční léčby buprenorfinem. Analyzovány byly záznamy od všech pacientů, kteří se zúčastnili programu udržovací léčby buprenorfinem v Atlanta VA Medical Center (Georgia, USA) v letech 2006 až 2013. Z 209 pacientů bylo 140 vyřazeno, protože u nich v době sběru dat chybělo kontrolní vyšetření. Výsledky tedy vycházejí ze záznamů 69 pacientů.

Vícečetná regresní analýza ukázala, že s nedodržováním substituční léčby buprenorfinem, které bylo určeno podle počtu tablet, významně souvisí pozitivní výsledek vyšetření moči na marihuanu a benzodiazepiny a kouření (p = 0,03). Nezávislá souvislost byla zjištěna také u psychiatrických komorbidit (p = 0,03). I přes vysokou noncompliance určenou podle počtu tablet pacienti buprenorfin užívali, jak bylo doloženo pozitivním výsledkem vyšetření moči. Důležitým zjištěním také je, že vzorky moči byly ve vysokém procentu negativní na kokain a opioidy.

Tato studie ukázala, že pacienti s průvodním psychiatrickým onemocněním a pacienti, kteří nelegálně užívají benzodiazepiny a marihuanu, s větší pravděpodobností nedodrží režim substituční léčby buprenorfinem.

(zza)

Zdroj: Fareed A., Eilender P., Ketchen B., et al. Factors Affecting Noncompliance With Buprenorphine Maintenance Treatment. J Addict Med. 2014 Jul 28. [Epub ahead of print]; doi: 10.1097/ADM.0000000000000057

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Čerstvě dospělí závislí jedinci hůře spolupracují při substituční léčbě

Základem substituční terapie u jedinců závislých na opiátech je ochota ke spolupráci. Práce autorů z Harvard Medical School naznačuje, že čerstvě dospělí jedinci při léčbě spolupracují hůře.

Zahájení léčby buprenorfinem ve vězení – výsledky léčby ve vězení a po propuštění

Buprenorfin má velmi dobré výsledky v léčbě heroinové závislosti. Autoři této americké studie se zaměřili na podávání buprenorfinu drogově závislým vězňům těsně před propuštěním z vězení.

Ženy dodržují substituční léčbu závislosti na opioidech lépe než muži

Retrospektivní porovnání užívání substituční léčby z důvodu závislosti na opioidech u mužů a žen ukázalo, že muži častěji zahajují tuto terapii ve vězení a dodržují ji pouze ve vězení. U žen bylo zjištěno delší dodržování substituční léčby, a to nezávisle na zařízení, kde byla léčba zahájena.Všechny novinky