Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Mnoho lékařů v USA stále nerozumí problému závislosti na opioidech

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 24.11.2013

Mnoho lékařů v USA stále nerozumí problému závislosti na opioidech

Závislost na opioidech je v očích většiny lékařů v USA spíše psychickým problémem než chronickým organickým onemocněním. Online průzkum probíhající ve Spojených státech amerických dokázal, že nejen široká veřejnost, ale i klinici považují závislost za něco, za co si její nositelé mohou spíše sami.

Průzkum probíhal mezi 1 000 náhodně vybranými dospělými a 200 lékaři, kteří neměli léčbu závislosti jako svou specializaci. Téměř polovina první skupiny a třetina druhé uvedly, že závislost na opioidech je psychické onemocnění. Co ještě vyplynulo z výzkumu?

  • 35 % lékařů přiznává, že toho o závislosti na opioidech příliš neví.
  • 66 % lékařů si myslí, že nižší vzdělání vede s větší pravděpodobností k závislosti.
  • 57 % lékařů uvádí, že malý příjem je jedním z hlavních rizikových faktorů.

Závislost na opioidech je přitom onemocnění, které může potkat se stejnou pravděpodobností kohokoliv. Trpí jím 10–12 % americké populace, což je více než u diabetu (7 %) či rakoviny (3 %). Vedoucí výzkumu doktor Marc Kraus k tomu říká: „Lékaři cítí, že se jedná o onemocnění. Myslí si ale, že jde spíše o psychologický problém než o chronické poškození mozku, jak je závislost na opioidech definovaná Americkou společností pro léčbu závislostí. Ve skutečnosti opioidy vedou k neurofyzikálním chemickým změnám mozku.“

Z výzkumů také vyplývá, že lékaři nevědí, jak se k závislému pacientovi postavit.

  • 27 % lékařů si myslí, že léky pro závislé pacienty může předepsat jakýkoliv lékař.
  • 31 % lékařů předpokládá, že nepotřebuje certifikát DATA 2000 k léčení těchto pacientů.
  • 7 % lékařů by raději tyto pacienty vůbec neléčilo.

Důvody, proč někteří odmítají poskytnout péči závislým, jsou příliš velká administrativní a časová zátěž. Někteří nechtějí, aby jejich praxe byla viděna jako drogová léčebna. Doktor Kraus potvrzuje: „Stále chybí lékaři, kteří by byli ochotni léčit závislost jako jakoukoliv jinou chronickou chorobu.“

Ačkoliv 71 % dotázaných dospělých a 85 % lékařů uvedlo, že většina závislých věří ve vítězství nad závislostí vlastními silami, 83 % dotázaných a 92 % lékařů souhlasilo s tím, že dlouhodobá kombinace farmak a behaviorální terapie je pro úspěšnou léčbu nezbytná. „Média a členové komunit pro závislé by nyní měli veřejnosti lépe vysvětlit, že toto onemocnění může potkat každého a že existují možnosti medikamentózní a behaviorální léčby, které přinášejí velmi dobré výsledky,“ shrnuje problematiku doktor Kraus. 

(jez)

Zdroj: Deborah Brauser. Many Docs Still Don't Understand Opioid Dependence. Publikováno 14. června 2013 na Medscape.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kvalitní důkazy o snížení rizika přenosu HIV u injekčních uživatelů drog byly nalezeny pouze u substituční léčby

Injekční aplikace drog je významným rizikovým faktorem přenosu HIV a HCV. Britští autoři publikovali v srpnu 2013 výsledky přehledu literatury věnované účinnosti různých tzv. harm reduction intervencí ve vztahu k rizikovému chování při injekční aplikaci drog a přenosu HIV a HCV. Hodnocené intervence zahrnovaly programy výměny jehel a stříkaček, substituční léčbu závislosti na opioidech, informační, edukační a konzultační servis, program poskytování injekčního vybavení a zařízení pro injekční aplikaci pod dohledem.

Celkové náklady na substituční léčbu buprenorfinem nejsou vyšší než u metadonu

Substituční léčba závislosti na opioidech byla až dosud považována za levnější, pokud byl podáván metadon. Jedná se ale o náklady na samotný lék.

Prenatální expozice metadonu či buprenorfinu – různé profily neonatálního abstinenčního syndromu

Závislost na opioidech v průběhu těhotenství je spojena s mnoha rizikovými faktory, které přispívají k nepříznivým mateřským či neonatálním následkům. Zavedení terapie metadonem zlepšilo průběh těhotenství i neonatální výsledky.Všechny novinky