Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Léčba buprenorfinem a metadonem v těhotenství

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 23.2.2009

Léčba buprenorfinem a metadonem v těhotenství

Pokud je plod in utero exponován drogám, může u novorozence vzniknout neonatální abstinenční syndrom. V této švédské studii proběhlo srovnání vlivu buprenorfinu a metadonu na plod během udržovací léčby zavislých na heroinu.

Design studie a účastníci

Ve studii byly porovnávány parametry u prospektivně sledované skupiny těhotných léčených buprenorfinem (47 těhotenství u 39 žen mezi lety 2001 a 2006) a u retrospektivně analyzované skupiny těhotných žen léčených metadonem (35 těhotenství u 26 žen v letech 1982–2006). Mezi sledovanými parametry patřil intrauterinní růst, porodní hmotnost, malformace plodu, adaptace po narození, novorozenecký abstinenční syndrom (NAS) a dětská úmrtnost.

Výsledky

Těhotným léčeným buprenorfinem se narodily děti s normální porodní váhou. Povětšinou mírný NAS byl zaznamenán v 19 případech (40,4 %), pouze 7 novorozenců (14,0 %) vyžadovalo léčbu NAS. U metadonové skupiny se NAS vyskytl v 77,8 % a léčba byla nutná v 52,8 % případů.

Ve srovnání s dětmi narozenými po expozici metadonu byla ve skupině dětí s buprenorfinem pozorována signifikantně vyšší porodní hmotnost, nižší výskyt novorozeneckého abstinenčního syndromu, méně spotřebovaných léčiv a kratší doba hospitalizace. V případech, kdy se začalo s léčbou buprenorfinem ještě před početím, klesla znatelně frekvence NAS oproti terapii zahájené pokoncepčně (7/27, 26 %; respektive 12/20, 60 %).

Závěr

Z této nerandomizované studie vyplývá, že léčba pomocí buprenorfinu u opiátově závislých v těhotenství může velmi pravděpodobně poskytnout výhody oproti dřívější terapii metadonem.

(ian)

Zdroj: Kakko J., Heilig M., Sarman I.: Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy: comparison of fetal growth and neonatal outcomes in two consecutive case series, Drug and Alcohol Dependence, 2008. Vol. 96 (1), p. 69–78.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buprenorfin s naloxonem v odvykací léčbě: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie

Substituční terapie v odvykací léčbě pacientů závislých na opiátech představuje základní a nejúčinnější přístup vedoucí k možnosti trvalé abstinence. Nákladová výnosnost tohoto řešení je nevyvratitelná.

Buprenorfin – poznatky z klinických zkoušek

Závislost na opiátech a s ní spojená rizika představují vážný veřejný zdravotní problém v mnoha zemích světa. Buprenorfin je syntetický opiát, který slibuje novou možnost pro léčbu osob závislých na opiátech.

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

V Praze a severních Čechách je buprenorfin třetí nejužívanější injekční drogou.Všechny novinky