Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Léčba buprenorfinem a metadonem u drogově závislých žen během gravidity: porovnání růstu plodů a neonatálních výsledků ve dvou následujících případových studiích

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 11.8.2009

Léčba buprenorfinem a metadonem u drogově závislých žen během gravidity: porovnání růstu plodů a neonatálních výsledků ve dvou následujících případových studiích

Cílem popisované studie bylo porovnat účinek léčby buprenorfinem a metadonem na plody těhotných žen závislých na heroinu, které podstupovaly udržovací terapii během těhotenství.

Do první skupiny bylo zařazeno 39 žen závislých na opiátech (celkem 47 gravidit), které prodělaly udržovací léčbu buprenorfinem v letech 2001–2006. Druhou skupinu tvořilo 26 žen (celkem 35 gravidit), které byly v době těhotenství v letech 1982–2000 léčeny metadonem. Předmětem hodnocení byly intrauterinní růst plodu, výsledek porodu, vrozené vývojové vady, poporodní adaptace novorozenců, přítomnost neonatálního abstinenčního syndromu a dětská úmrtnost.

Z výsledků vyplynulo, že ze 47 gravidit, které probíhaly pod vlivem buprenorfinu, se narodilo 47 dětí (2x dvojčata),1x byl zaznamenán porod mrtvého plodu (jehož příčina nebyla objasněna) a 1x potrat. Porodní hmotnost dětí byla vzhledem k délce těhotenství v normě, nicméně průměrné gestační stáří bylo nižší než ve druhé skupině. Příznaky neonatálního abstinenčního syndromu (NAS) se projevily u 19 dětí (40,4 %) převážně v mírné formě a pouze 7 novorozenců (14,9 %) muselo být léčeno.

Data byla srovnána s výsledky druhé skupiny, kterou tvořilo 35 novorozenců, porozených z gravidit žen léčených metadonem, porody probíhaly ve stejné nemocnici ve Stockholmu od roku 1982. Celkem 77,8 % těchto novorozenců mělo příznaky NAS a 52,8 % vyžadovalo léčení.

Z uvedeného vyplývají výhody léčby buprenorfinem: vzhledem k delšímu gestačnímu stáří gravidit byla vyšší porodní hmotnost dětí, byla pozorována nižší incidence NAS v jakékoliv formě, a tím byla i snížena nutnost farmakologické intervence. Tyto faktory navíc i zkrátily délku nemocničního ošetřování.

Pokud bylo podávání buprenorfinu zahájeno prekoncepčně, byla incidence NAS jakéhokoliv stupně podstatně nižší než u gravidit, kde byla léčba zahájena až po koncepci (7/27, 26 % versus 12/20, 60 %).

Ze závěru této nerandomizované studie vyplývá, že buprenorfin nabízí oproti metadonu řadu výhod při léčbě drogové závislosti v těhotenství.

(moa)

Zdroj:
Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy: comparison of fetal growth and neonatal outcomes in two consecutive case series. Drug Alcohol Depend 2008(Jul 1);96(1–2):69–78. Epub 2008 Mar 19.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti užívající substituční terapii mají dobré výsledky léčby hepatitidy C

 Pacienti na substituční léčbě buprenorfinem nebo metadonem mají dobré šance k vyléčení hepatitidy C. Výsledky přednesli francouzští vědci na jedné z konferencí věnovaných léčbě jaterních onemocnění.

Finské zkušenosti s užíváním Suboxonu

Buprenorfin (Subutex) je částečný agonista mí-opioidních receptorů a antagonista kappa-opioidních receptorů. Je užíván ve více než 40 zemích na světě ve formě sublinguálních tablet při léčbě závislosti na opiátech. Subutex však zároveň patří mezi nejčastěji zneužívané intravenózní opiáty (až v 68 %).

Substituční léčba závislosti a současné zneužívání benzodiazepinů má vliv na paměťové funkce

Opioidní substituční léčba plní významný úkol v péči o pacienty závislé na opiátech. Byl prokázán efekt této léčby na snížení ilegálního užívání opiátů a kriminality. Současně je substituční terapie prostředkem, jak udržet pacienty v léčebném procesu odvykání.Všechny novinky